Nurty filozofii politycznej konserwatyzmu- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nurty filozofii politycznej konserwatyzmu- opracowanie - strona 1 Nurty filozofii politycznej konserwatyzmu- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Nurty filozofii politycznej konserwatyzmu
1. Kryterium: przedmiot stosunku do zmian społecznych, istniejącej rzeczywistości
a) konserwatyzm status quo - Przekonanie, ze istniejący ład społeczny jest optymalny. Nie ma potrzeby, żeby go zmieniać. Szukają argumentów podkreślających ponadczasowy charakter istniejącego porządku. Wykazują zdolność do kompromisu, co jednak jest niezwykle trudne.
b) konserwatyzm ewolucjonistyczny - Bazuje na doktrynie Burke'a o akceptacji zmian. Ewolucja jest wkomponowana w naturę człowieka i porządek jego funkcjonowania. Człowiek zmienia się, ale nie istota człowieczeństwa. Pewne wartości pozostają niezmienne i nadal aktualne. Akceptują przyjęcie nowych doświadczeń, nie boją się zmian.
c) konserwatyzm reformistyczny - Początek od schyłku XIX w - w wyniku rozpadu tradycyjnych struktur społecznych (początek współczesności, prawo wyborcze, wynalazki), który prowadził do wniosku, że należy się zreformować jeżeli chcemy utrzymać się. Należy się zmierzyć z nowymi problemami, które skłoniły konserwatystów do przewartościowania swojego stosunku do rzeczywistości. W ten sposób sprzeciwić się radykalizmowi. Częściowe ustępstwa miały uchronić przed całkowitym unicestwieniem dorobku minionych epok. Otwarcie na pewne reformy, które wcześniej wśród konserwatystów były nie do przyjęcia. Jest to podejście najbardziej pragmatyczne. Przykładem są niemieccy konserwatyści - Lorenz von Stein, Otton von Bismarck (realizacja reform socjalistycznych, początki państwa opiekuńczego). Zgoda na reformy w celu ocalenia siebie. Konieczne jest poniesienie pewnych ofiar.
d) konserwatyzm radykalny - Jest swego rodzaju ekstremizmem. Początki nurtu przypadają na czasy po Rewolucji Francuskiej, a główne postacie pojawiły się w XX w. To, co robią reformiści to zdrada konserwatyzmu, należy temu przeciwdziałać. Należy kultywować w myśli idee prawdziwego konserwatyzmu, a nie fałszywej rzeczywistości. Nie należy rezygnować z możliwości przywrócenia wartości konserwatywnych. Odrzuca rzeczywistość zmienioną jako sprzeczną z ideałami konserwatyzmu. Głosi mocną krytykę współczesności, nie widząc możliwości kompromisu z tą fałszywa rzeczywistością. Jeżeli nie ma możliwości przywrócenia monarchii proponują wypełnienie treścią monarchistyczną instytucji republikańskich (współcześni konserwatyści). Reprezentanci w XX w: (radykalny) E. Voegelin „Ład i historia”; Leo Strauss, Tomasz Mann „Czarodziejska Góra”, „Rozważanie człowieka polit.”
2. Kryterium: Najważniejszego czynnika stabilizującego pożądany ład społeczny:
a) konserwatyzm organiczny (tradycjonalistyczny) - główną podstawą jest tradycja, którą należy kultywować i podtrzymywać.
Dwa podejścia:
-Przekonanie o tym, że Bóg jest stwórcą świata i porządku społecznego, podtrzymywanie przesłania moralnego i aspektu teologicznego religii


(…)

… nad polityczną. Papież najwyższą instancją rozstrzygającą kwestie moralne. Cortez, de Metr.
-Wersja nieteokratyczna - rola suwerena postrzegana w państwie a nie papieżu czy Bogu. Charles Maumas.
c) konserwatyzm społeczno-kulturowy - Uważa, że ład podtrzymywany jest przez tradycję. System tradycyjnych wartości powinien być podtrzymany. Społeczeństwo jest schierarchizowane, każda z czynności jest jednakowo ważna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz