Doktryna polityczna - skrypt z wykładów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1869
Wyświetleń: 3458
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Doktryna polityczna - skrypt z wykładów - strona 1 Doktryna polityczna - skrypt z wykładów - strona 2 Doktryna polityczna - skrypt z wykładów - strona 3

Fragment notatki:

Jakkolwiek każdy człowiek posiada mniej lub bardziej spójne przekonania na temat społeczeństwa, państwa i prawa to jednak nie każdy człowiek współtworzy myśl polityczną. Autorami doktryn politycznych i społecznych są wybitne postacie żyjące w każdej epoce. W zasadzie chodzi o osoby obdarzone największym potencjałem intelektualnym, ale od tej zasady zdarzają się wyjątki, np. Benito Mussolini. Politycy nie tworzą myśli politycznej, za ich działaniami nie stoi doktryna polityczna, której są twórcami. Myśl tworzą intelektualiści, w mniejszym stopniu praktycy. Czasem słowa doktryna używa się do pewnych wytycznych działań w polityce. Przez doktrynę polityczną czy społeczną rozumiemy zespół poglądów dotyczących istoty państwa i społeczeństwa wyrażonych przez osobę bądź grupę o istotnym z punktu widzenia historii myśli znaczeniu. Doktryny polityczne i społeczne można rozmaicie klasyfikować:
I kryterium klasyfikacji doktryn jest ich stosunek do aktualnego porządku społecznego, politycznego, prawnego. W oparciu o to kryterium doktryny można podzielić na 3 grupy:
1) takie, które legitymizują zastany porządek polityczny lub społeczny (dostarczają mu uzasadnienia, czynią go prawomocnym), np. doktryna Hegla
2) takie, które kwestionują zastany porządek polityczny lub społeczny, np. anarchizm (kwestionuje instytucję państwa)
3) takie, które tworzą wizję nowego, nieznanego porządku, np. utopia (ideał nieosiągalny)
II kryterium stosunku do zachodzących zmian - w oparciu o to kryterium wyodrębniamy 3 grupy:
1) rewolucyjne - takie, które przyjmują, że przebiegający gwałtownie i z użyciem przemocy proces zwany rewolucją legitymizuje władzę, np. marksizm (państwo narzędziem ucisku klasowego)
2) konserwatywne - przyjmują, że wszelka pożądana zmiana jest wynikiem procesu ewolucyjnego, który prowadzi do wyważonych, harmonijnych przemian. Postęp jest konieczny i naturalny, ale przynosi go ewolucja (zmiany powinny zachodzić powoli i w związku z historią), Edmund Burke
3) reakcyjne - takie, które wszelkie zmiany zastanego porządku uważają za niepożądane. Pojawiają się jako reakcja na rewolucję (dlatego reakcyjne). Ich twórcy uważają, że jeśli miała miejsce rewolucja, to trzeba dążyć do tego, by przywrócić to, co było wcześniej (Joseph de Maistre). Są nieraz bardzo radykalne.
III kryterium normatywności - z tego punktu widzenia mamy podział na:
1) doktryny normatywne - mówią o tym, co być powinno, np. Platon
2) doktryny empiryczne - opisują to, co jest, np. Arystoteles
IV kryterium chronologiczne - kiedy dana doktryna powstała. Są 4 epoki, jeśli chodzi o myśl polityczną i społeczną:
1) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz