Suwerenność ludu

note /search

Suwerenność ludu - omówienie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1379

SUWERENNOŚĆ LUDU, SUWERENNOŚĆ NARODU, SUWERENNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO Suwerenność ludu...

J.J. Rousseau

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia myśli politycznej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1218

powszechnej; jego ideałem była demokracja bezpośrednia, zgromadzenia ludowe; suwerenność ludu...

Liberalizm a demokracja

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Doktryny polityczne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2016

sposób wyselekcjonowany, ponieważ z doktryny „czystej” demokracji pozostały w nim: zasada „suwerenności ludu” i dążenie...

Teorie suwerenności

  • Uniwersytet Gdański
  • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 882
Wyświetleń: 4879

za naród „również prze­szłe i przyszłe pokolenia"'. Teoria suwerenności ludu. Powstały w reakcji...