Formowanie się ideologii nowożytnej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formowanie się ideologii nowożytnej - strona 1

Fragment notatki:

FORMOWANIE SIĘ IDEOLOGII NOWOŻYTNEJ
Rozdział 1 - EPOKA I JEJ KONFLIKTY Życie intelektualne i przeobrażenia w sferze ekonomicznej Nauki eksperymentalne osłabiają wpływy motywacji teologicznej, uzmysławiają człowiekowi coraz wyraźniej jego związki z otaczającym go światem, skłaniają do zawierzenia prawom natury
Pobudzenie ducha przedsiębiorczości i poszukiwań - atmosfera sprzyjała ugruntowaniu się przeświadczenia, że człowiek stanowi cząstkę wielkiego mechanizmu Natury, podsuwała myśl o konieczności odnajdowania w niej wytycznych określających jego pozycję - stąd już tylko krok do doktryn naturalno-prawnych Rewolucja na terenie Niderlandów Ideologię walczącej z katolicką Hiszpanią burżuazji stanowi kalwinizm Rewolucja angielska Purytanie - prezbiterianie i independenci
Prezbiterianie - skłonność do utrzymania monarchii „umiarkowanej”, zobligowanej do akceptowania zwierzchnej pozycji parlamentu
Independenci - likwidacja wszelkich pozostałości absolutyzmu monarszego, łącznie z instytucją monarchii; odrzucali scentralizowaną strukturę kościelną
John Milton - źródło władzy suwerennej widział w parlamencie, zasada suwerenności ludu
J. Harrington - „egalitarna republika”, gdzie własność ziemi przejdzie w ręce ludu; akumulacja kapitału w handlu i przemyśle; popierał wojny kolonialne
Lewellerzy - suwerenność ludu; podział władz na ustawodawczą, wykonawczą i sądową; opieka nad najuboższymi przez manipulowanie systemem podatków
Diggerzy - źródłem zła własność prywatna - Bóg oświeci bogaczy i zrezygnują z własności
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz