Rewolucja Angielska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rewolucja Angielska - strona 1 Rewolucja Angielska - strona 2 Rewolucja Angielska - strona 3

Fragment notatki:

REWOLUCJA ANGIELSKA - pocz. XVII w.- poważne zmiany w społeczeństwie angielskim
- panowanie Elżbiety I przyniosło mieszczaństwu znaczne sukcesy
- ograniczone zostały wpływy arystokracji ziemskiej, landlordów
- wzrost produkcji przemysłowej wymusił nowe podejście do gospodarki rynkowej
- nowe warstwy społeczeństwa zyskały duże znaczenie - gentry (nowa szlachta która przechodziła na system gospodarki
rynkowej) oraz yeomeni (wolni chłopi)
- struktura rządów, która skutecznie hamowała rozwój procesów wczesnokapitalistycznych
- państwo było tymczasem nadal feudalne, ale absolutyzm Jakuba I i jego syna Karola I wywołał opór - zwłaszcza polityka zwrotu ku
absolutyzmowi.
Społeczeństwo angielskie możemy w przededniu rewolucji podzielić na dwie grupy
1. zwolennicy króla - szlachta, kościół anglikański.
2. popierające rewolucję - burżuazja, nowa szlachta, lud (miejskie pospólstwo, chłopi)
W latach 40 i 50. XVII w. obóz rewolucyjny przestał być jednolity - różnorodność programów. 0 - Rojaliści - program zwolenników królewskich i samego króla
- autorem wielu traktatów tego programu był sam Jakub I
- władza królewska opiera się na bożych prawach królów
- źródłem absolutyzmu jest odwieczne prawo bożej natury
-król jest źródłem wszelkiego prawa
- Robert Fihner - inny teoretyk absolutyzmu monarszego:
- król, niczym ojciec nad swoimi dziećmi, ma władzę nad swoimi poddanymi
-władza królewska jest starsza od parlamentu, bo ma swoje podstawy w ustawach Wilhelma Zdobywcy
- program rojalistów nie był doktryną spójną, jego kontynuatorem był Thomas Hobbes 1 i 2 - Burżuazyjna prawica (prezbiterianie i independenci) - organizatorem rewolucji był tzw. Długi Parlament (1640- 1653)
- dwa nurty, oba związane z purytanizmem - programem zreformowanego kościoła, wrogiego zarówno w stosunku do kościoła
katolickiego jak i zreformowanego
- krytyka za rozpustę, lenistwo i rozrzutność, występowali przeciw luksusowi, rozrywkom, nadmiernej liczbie świąt
- wysoko cenili natomiast przedsiębiorczość, energię, ekonomiczny sukces
- bieda jako efekt lenistwa i braku zmysłu oszczędności
Prezbiterianie
- reprezentowali prawicę - wielka burżuazja miejska i wiejska
- skromny program polityczny
- występowali przeciw absolutyzmowi na rzecz "monarchii umiarkowanej" - współpracującej z parlamentem
- szukali porozumienia z królem w zamian za uznanie zwierzchnictwa Parlamentu
- do 1648 mieli przewagę w Parlamencie
Independenci
- średnia burżuazja, nowsza szlachta, drobni posiadacze


(…)

… się na pismach francuskich monachomachów
- dla obrony ludu i wyższych zasad można zawiesić normalną praworządność, po to właśnie by stworzyć należyte warunki
dla jej działania
- nie przyjęli jednak zasady suwerenności ludu - tolerowali jednak umowę społeczną, która nakładała jednak na lud pewne
obowiązki
- powoływali się na umowę społeczną, która również na lud nakłada obowiązek szanowania wielu zasad
- prawo…

- postulował by państwo uniemożliwiało powstawanie wielkich fortun
- oczywiście nie zjednał sympatii angielskiej burżuazji
3 - Lewellerzy
- drobnomieszczańska doktryna, głównym ideologiem był John Liburne ( "Umowa wolnego ludu Anglii”)
- równość praw politycznych
- uzasadnieniem była teza o suwerenności ludu, która zakłada sprawiedliwą wolność i poszanowanie wrodzonych praw
człowieka, których nikt nie może zmieniać, nawet parlament
- należy często zmieniać posłów, odrzucić cenzus wyborczy, wprowadzić powszechne prawo wyborcze, bowiem nikt nie jest
obowiązany do posłuszeństwa władzy, której sam nie powołał
- do parlamentu miało należeć ustawodawstwo i kontrola nad urzędnikami
- żaden urzędnik ani oficer nie mógł być jednocześnie posłem
- żądano gwarancji praworządności i obywatelskich swobód, tolerancji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz