Myśl polityczna

note /search

Pytania na egzamin - Myśl polityczna - Konin 2012

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
 • Myśl polityczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 4753

1. „Człowiek jest miarą wszechrzeczy”- rozwiń myśl Protagorasa z Abdery. 2. „Rewolucja kulturalna” w Chinach. 3. Arystotelesa nauka o cnocie. 4. Awerroizm łaciński. 5. Cast...

ARYSTOTELES ? KONCEPCJA PAŃSTWA I WIZJA SPOŁECZEŃSTWA

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • Myśl polityczna
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3668

ARYSTOTELES – KONCEPCJA PAŃSTWA I WIZJA SPOŁECZEŃSTWAI) Przybliżenie postaci Arystotelesa Arystoteles (384-322 p.n.e.), filozof grecki, najwszechstronniejszy myśliciel i uczony starożytności, od miejsca urodzenia (Stagira w Tracji) zwany często stagirytą. Był synem lekarza, czym można tłumaczyć za...

Koncepcje dróg do niepodległości

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Myśl polityczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1085

Koncepcje dróg do niepodległości Po utracie niepodległości w 1945r. powstały 2 nowe koncepcje odzyskania jej. Jedna to droga do niepodległości w oparciu o ugodę i lojalizm. Natomiast druga koncepcja kowalka zbrojna, powstańcza - irredenta. Ugoda i lojalizm jest postawa najbardziej zachowawczą, to p...

Koncepcje granic Polski podczas II wojny światowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Myśl polityczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1239

Koncepcje granic Polski podczas II wojny światowej: stanowisko ugrupowań rządu na emigracji i PPR. Z książki: Najpełniejszy i najbardziej udokumentowany program zmian terytorialnych przedstawiał ośrodek rządowy. Nowe granice Polski miały być przede wszystkim bezpieczniejsze ,ale także powinny być ...

Koncepcje polityczne w okresie I wojny światowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Myśl polityczna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1204

Koncepcje polityczne w okresie I wojny światowej: aktywiści, pasywiści, rewolucjoniści Aktywiści - obóz związany z Austro-Węgrami. Nazwa - zakładali aktywna role Polaków poprzez czyn zbrojny u boku Austro-Węgier. Oczekiwano powstania Austria-...

Kwestia socjalna w myśli politycznej PPS

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Myśl polityczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1092

Kwestia socjalna w myśli politycznej PPS. PPS stawiała ideę niepodległej Rzeczypospolitej demokratycznej. PPS zakładala, że w Polsce musi istnieć demokratyczne prawo wyborcze, które pozwoli wyłonic Parlament i zdecydować o formie ustroju. Polska miała być państwem praw obywatelskich -wolność słowa,...

Mniejszości narodowe w myśli politycznej II RP

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Myśl polityczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1085

Mniejszości narodowe w myśli politycznej II RP (endecja, ludowcy, sanacja, socjaliści) oraz podczas II wojny światowej (ugrupowania rządu na emigracji i PPR). II RP ENDECJA Przedstawiała najbardziej wykrystalizowane stanowisko wobec problemu mniejszości. Istotą myśli politycznej endeków była idea p...

Myśl polityczna i prawna sofistów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Myśl polityczna
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1526

Myśl polityczna i prawna sofistów Sofiści - wędrowni nauczyciele, pojawili się w epoce demokracji w Atenach - efekt ustroju demokratycznego ( zapotrzebowanie - o karierze politycznej myślały warstwy niższe) - nauczają sztuki prowadzenia publicznej debaty - przekonywanie, dobór argumentów - nauc...

Myśl polityczna i prawna starożytnej Grecji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Myśl polityczna
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2044

MYŚL POLITYCZNA I PRAWNA STAROŻYTNEJ GRECJI Kontekst polityczny greckiej refleksji starożytnej Pierwsza uporządkowana refleksja dotycząca: - podziału prawa (natury i pozytywne) - koncepcja wolności, równości, sprawiedliwości - demokra...

Naród i państwo w myśli politycznej Romana Dmowskiego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Myśl polityczna
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1183

Naród i państwo w myśli politycznej Romana Dmowskiego. Naród zajmował centralną pozycję w myśli politycznej Dmowskiego, jak i całej endecji. Uznawał go za najwyższą wartość, której należy się podporządkować. To naród wyraża chęć stworzenia państwa, które jest jego własnością. Spójność narodowa pańs...