Koncepcje granic Polski podczas II wojny światowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcje granic Polski podczas II wojny światowej - strona 1 Koncepcje granic Polski podczas II wojny światowej - strona 2 Koncepcje granic Polski podczas II wojny światowej - strona 3

Fragment notatki:

Koncepcje granic Polski podczas II wojny światowej: stanowisko ugrupowań rządu na emigracji i PPR. Z książki:
Najpełniejszy i najbardziej udokumentowany program zmian terytorialnych przedstawiał ośrodek rządowy. Nowe granice Polski miały być przede wszystkim bezpieczniejsze ,ale także powinny być czynnikiem rekompensującym starty poniesione przez Polskę w czasie wojny(pogląd sformułowany jesienią 1941 r. na londyńskiej konferencji rządów państw sojuszniczych).
Nowy kształt granicy uzasadniano czynnikami historycznymi, etnicznymi, demograficznymi, społeczno-ekonomicznymi i moralnymi.. Szczególnie wnikliwa i wszechobecna argumentacja dotyczyła nowej granicy morskiej, zapewniając powojennej Polsce szeroki dostęp do Bałtyku(tzw. wolność Bałtyku -wyjście na otwarte morze, przede wszystkim na Północne i Atlantyk).
Projekt rządowy z października 1941 r. -program rewindykacji :
-Polska miała odzyskać Gdańsk ,Prusy Wschodnie i Śląsk Opolski (tereny stanowiące bazę wypadową Niemiec na Polskę i Europę Wschodnią-dlatego argumentacja rządu była mocna)
-przesunięcie granicy na Pomorzu „możliwie pod Odrę''
-koncepcja okupacji terenów pomiędzy zach. granica a linią Odry
-linia Odry-Nysy łużyckiej -linią bezpieczeństwa państwa
Stanowisko Krajowej Reprezentacji Politycznej:
-odzyskanie Gdańska, Prus Wschodnich, Warmii i Mazur
-odzyskanie Pomorza Zachodniego, niemieckiej części Górnego Śląska oraz częśc Dolnego
-na północy granica oparta na Bałtyku, zajęcie również terytorium litewskiego -granica wschodnia-bez zmian, tak jak ustalono w traktacie ryskim
Plan terytorialny Rady Jedności Narodowej: -w podobnym tonie jak powyżej, trochę bardziej precyzyjnie
-całe Prusy Wschodnie, Gdańsk, klin pomorski pomiędzy Bałtykiem i ujściem Odry a Notecią, ziemie pomiędzy Notecią i Wartą, Śląsk Opolski z odpowiednim pasem bezpieczeństwa
-granica polsko czechosłowacka -Zaolzie w granicach państwa polskiego
-granica wschodnia wg traktatu ryskiego -stosunki Polsko -litewskie powinny być oparte na współżyciu i współdziałaniu
W 1945 r. nastąpiła modyfikacja programu RJN -granica wschodnia miała być ustalona na konferencji pokojowej z ZSRR; granica zachodnia-przesunięta do Nysy Łużyckiej i Odry ,a na północy obejmie Prusy wschodnie.
Koncepcja Komendy Głównej Armii Krajowej :
Granice państwa powinny być maksymalnie korzystne ze względów strategicznych, a więc możliwie proste i krótkie.
Stronnictwo Narodowe na uchodźctwie :
-odbudowa silnej mocarstwowej Polski
Komitet zagraniczny Obozu Narodowego sformułował postulat oparcia powojennej polskiej granicy na Odrze i Nysie Ł. Na północy-sięgająca Bałtyku, na wschodzie-docierającą do Bramy Smoleńskiej i Dniepru, na południu do Karpat. Wysunięto również koncepcje Trzech Mórz-opierać się miała o Bałtyk szerokim pasmem od Szczecina poprzez Kołobrzeg, Gdynię, Gdańsk i Królewiec włącznie, a wpływem swoim sięgać dalej obejmując pas wybrzeża litewskiego, łotewskiego i estońskiego.Po ofensywie Armii Czerwonej nastapiły modyfikacje w programie. Obawiano się utraty ziem wschodnich ,uważano że może to spowodować koniec niepodległego państwa.


(…)

…, Pomorze Gdańskie, armia i mazury -tereny III zaborów. Program ND był jedynym, który w pełni uzasadniał swoją koncepcje granic dlatego że Dmowski przedstawił swój program na konferencji w wersalu. PROGRAM Dmowskiego: -Galicja wsch. I Zach, Śląsk Cieszyński z zaboru austriackiego. -gubernie: wileńska, Kowieńska, Grodzińska oraz Wołyń z zaboru rosyjskiego.-Poznańskie , pomorze Gdańskie, órny Śląsk…
… z polską, skrócenie granicy na Pomorzu oraz znaczne zmniejszenie klina niemieckiego , także przyznanie Polsce Gdańska i Górnego Śląska.
Lewica Socjalistyczna:
Zakładała powstanie socjalistycznej federacji europejskiej. Rewizja granic w ramach federacji zgodnie z zasadą samostanowienia narodów.
Stronnictwo Pracy na uchodźctwie:
-Popierało polityke wschodnia rządu gen. Sikorskiego.
-Linię Odry i Nysy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz