Koncepcje polityczne w okresie I wojny światowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcje polityczne w okresie I wojny światowej - strona 1 Koncepcje polityczne w okresie I wojny światowej - strona 2

Fragment notatki:

Koncepcje polityczne w okresie I wojny światowej: aktywiści, pasywiści, rewolucjoniści Aktywiści - obóz związany z Austro-Węgrami. Nazwa - zakładali aktywna role Polaków poprzez czyn zbrojny u boku Austro-Węgier. Oczekiwano powstania Austria- Węgry-Polska. Do aktywistów należeli - PPS, partie chłopskie i konserwatyści. Był to ruch niejednolity. Łącznikiem była idea niepodległości. Przywódcą 1 nurtu Lewica Niepodległościowa był J.Piłsudski. Drugi nurt - konserwatyści po 1916r. przestali uznawać J. Piłsudskiego. Piłsudski dążył do niepodległości, konserwatyści natomiast do rozwiązania Austro-Węgro-Polski. Zmieniały się cele niepodległościowe. Początkowo utworzenie Legionów Polskich w 1914r., powstał Naczelny Komitet Narodowy, w jego skład wchodziły wszystkie ugrupowania. Legiony wzięły udział w walce z Austrio-Węgrami. W 1916r. wyczerpują się zapasy materiałowe państw centralnych i możliwości rekrutacji. 5 XI 1916r. ukazuje się akt(5listopada) Dwóch Cesarzy - Niemiec i Austro-Węgier ogłoszony w W-wie i Lublinie. Obiecywał że Królestwo Polskie powstanie z ziem odebranych Rosji i będzie połączone sojuszem z Niemcami i A-W. W XII zapada decyzja o powstaniu Tymczasowej Rady Stanu. W I 1917r. na jej czele stanął Niemojewski. Aktywiści przyjęli akt 5 Listopada z entuzjazmem. W połowie XI zaczęło wychodzić pismo „Rząd i Wojsko”. Niemcy i A-W nie spieszyli się z utworzeniem rządu, wojsko polskie miało być wpasowane w strategie Niemiec i A-W. Piłsudski chciał żeby Legiony Polskie były podporządkowane Tymczasowej Radzie Stanu i w VII 1917 zabrania złożenia przysiegi żołnierzom - Kryzys Przysięgowy. Legioniści są aresztowani, a Piłsudski aresztowany i wywieziony do Magdeburga. 15 IX 1917r. powstaje Rada Regencyjna w Rosji, która pod koniec 1917r. powołuje rząd z Kucharzewskim na czele. Pasywiści - sceptyczni w odniesieniu do walki zbrojnej, podważali sensownośc powstań. Kwestia niepodległości rozegra się w sposób dyplomatyczny. Koncepcje pasywizmu głosiła Narodowa Demokracja(R. Dmowski, M. Zamoyski, Z. Seyda). Uważali ze polską politykę należy połączyć z polityka Rosji i państw Ententy. Jeszcze przed wojną przedstawił koncepcję autonomii kulturalnej, Dmowski oczekiwał działań ze strony Rosji, ale Rosjanie uważali, że nie muszą zajmowaćsie sprawa polską. Po wybuchu wojny Rosjanie wydali odezwę, że Polacy muszą walczyc po stronie Rosji, bo Rosja walczy przeciwko największemu wrogowi Polski. Później Dmowski zmienił swoją politykę i zaczął zabiegać o pomoc państw zachodnich( Francja, Włochy, Wlk. Brytania). Paderewski i Sienkiewicz prowadzili działalność w tym celu, organizowali pomoc, zbierali pieniądze na polskie formacje, próbowano uświadomić państwom zachodnim, że Polacy chcą walczyć o niepodległość. Dmowski zorganizował w Paryżu Komitet Narodowy Polski. W III 1917r. Rząd Rosyjski stwierdził, że powinna powstać niepodległa Polska w sojuszy wojskowym z Rosja. To oświadczenie pozytywnie ustosunkowało państwa zachodnie do sprawy polskiej. Rząd Francuski w VI1917r. zgodził się na powstanie armii polskiej. Powstała Błękitna Armia gen. J. Hallera. KNP reprezentuje polskie władze i działa na płaszczyźnie dyplomatycznej oraz na płaszczyźnie pozyskiwania opinii publicznej na zachodzie poprzez organizowanie spotkań, uroczystości.

(…)

… powinna być przekształcona w rewolucje społeczną. Robotnicy powinni się zorganizować i wystąpić przeciwko wojnie. Idea obalenia rządów burżuazyjnych. Lenin staje się przywódcą internacjonalistycznego ruchu robotniczego. Próbowano wywołać rewolucje proletariacką. 7 X 1917 wybuchła rewolucja Październikowa. Rewolucja proletariacka „koniec z wojna”. Lenin doprowadził do tego ze hasło rewolucji wybuchło w Rosji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz