Polacy podczas I wojny - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polacy podczas I wojny - omówienie - strona 1 Polacy podczas I wojny - omówienie - strona 2 Polacy podczas I wojny - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

HISTORIA SPOŁECZNA POLSKI
POSTAWY POLITYCZNE POLAKÓW W OKRESIE I WOJNY ŚWIATOWEJ
Państwa poszczególne nie ujawniały swych celów wojennych; głosiły, że prowadzą wojnę obronną.
Poszczególne państwa zaborcze miały na celu pozyskanie polskiej opinii publicznej. Żadne z państw nie stawiało sobie celu odbudowy państwa polskiego (rekrutowali Polaków do swoich armii)
Szerzenie propagandowych haseł np. ze strony radzieckiej, o niesieniu wolności i niepodległości dla Polski, w celu połączenia sił i zdobycia przewagi
Pomimo rozerwania terytorialnego Polski, jej dusza nie umarła, ponieważ chęć niepodległości była większa niż strach
Po zajęciu Warszawy, Koło polskie zwróciło się do cesarza Franciszka Józefa I z petycją, by przyłączył Królestwo do swej monarchii. W Wiedniu plan został poparty jednak Niemcy się sprzeciwiły kategorycznie
Ziemie polskie: okupacja rosyjska - okupacja niemiecka - okupacja austriacka
Okupacja niemiecka - 2/3 ludności Królestwa (Generalne Gubernatorstwo w Warszawie)
Rosjanie wycofując się z Królestwa, przeprowadzili szeroko zakrojoną ewakuację ludzi i zakładów przemysłowych
Teren Rosji - 3,5 mln ludności polskiej z Królestwa
Niemcy - wywożenie ludzi na roboty przymusowe do Rzeszy
Systematyczna kontrola społeczeństwa
Sojusznicy Rosji zabiegali aby państwo utrzymać w stanie wojny
Wybuch wojny - zaskoczył przywódców polskich!
Konserwatyści kontynuowali politykę lojalizmu wobec rządów ,,swoich” państw zaborczych
Galicja - poparto plan odebrania Rosji ziem polskich i przyłączenia ich do Austro - Węgier
Dmowski: ,,Niezadowolone z wojny, przyjazne Niemcom koła rządzące w Rosji oczekiwały wrogiego wystąpienia Polaków, czegoś w rodzaju powstania przeciw Rosji. Potrzebny był im atut niebezpieczeństwa polskiego do wygrania zarówno w stosunku do Mikołaja II, jak i do armii rosyjskiej. I w Berlinie i w Petersburgu liczono na to, żę Polacy uratują Niemcy od klęski i umożliwią powrót dawnych, dobrych czasów przyjaznego współżycia Rosji z Niemcami. My mieliśmy jasną świadomość, że głównym naszym zadaniem jest od chwili wybuchu wojny możliwie najdalej iść w manifestowaniu naszej z Rosją solidarności przeciw Niemcom”.
Najbardziej aktywni - Piłsudczycy
30 lipca - rozkaz mobilizacyjny do podległych mu organizacji 2 sierpnia - zgoda sztabu austriackiego na wkroczenie do Królestwa (nie do Zagłebia Dąbrowskiego - Niemcy)
Patrol konny Władysława Zygmunta Beliny - Prażmowskiego
6 sierpnia - kompania kadrowa pod dowództwem Tadeusza Zbigniewa Kasprzyckiego, a za nią 5 batalionów strzeleckich.


(…)

… Politycznego
Niemcy wyrażają zgodę na odbudowę szkolnictwa polskiego i polonizację wyższych uczelni Warszawy
15.09.1915 - uroczysta inauguracja UW
23.07.1916 - działalność Rady Miejskiej w Warszawie - Lubomirski
Społeczeństwo: aktywiści (gotowi na współpracę z okupantem), pasywiści (bierna postawa wobec państw centralnych)
Polnische Wehrmacht - Polska Siła Zbrojna; próba utworzenia
14.01.1917 - Powstanie…
… roku powołano Komisję Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, jako organ koordynujący sprawy polityczne (PPSD, PPS, ale bez PSL „Piast” Witosa).
Sytuacja Polaków po wybuchu I Wojny Światowej
Wybuch I Wojny Światowej dał nareszcie Polakom szansę na odzyskanie niepodległości. Józef Piłsudski, który opowiedział się po stronie państw centralnych już w 1914 roku podjął akcję mającą wzniecić antyrosyjskie…
… w Rosji. Prezesem KNP został Zygmunt Wielopolski, a szefem komitetu wykonawczego Roman Dmowski. W październiku Komitet przystąpił do tworzenia w Puławach polskich formacji wojskowych, które nazwano Legionem Puławskim. Miał on uczestniczyć w walkach z wojskami państw centralnych.
W styczniu 1915 r. Legion został przekształcony w oddział armii rosyjskiej, a niedługo potem wcielony do Brygady Strzelców…

Po wydaniu aktu 5 listopada 1916 r. państwa centralne niezbyt się kwapiły do skonkretyzowania swoich planów wobec przyszłych losów Polski. Zgodzono się wówczas jedynie na stworzenie Polskiej Siły Zbrojnej (Polnische Wehrmacht), z tymże główne funkcje objąć w niej mieli oficerowie niemieccy. W październiku 1916 r., na mocy patentu cesarskiego z 20 września 1916 r., Legion Polski przekształcono w Polski Korpus Posiłkowy pod dowództwem płk Stanisława Szeptyckiego. Miał on zostać włączony do planowanych Polskich Sił Zbrojnych. W tej sytuacji 3 lipca 1917 r. zażądano od legionistów złożenie przysięgi na wierność cesarzowi niemieckiemu. Piłsudski nie widząc już możliwości odzyskania niepodległości przez państwo polskie u boku państw centralnych odmówił złożenia przysięgi. Za jego przykładem poszła…
…, reprezentowana była przez członków Stronnictwa Narodowo - Demokratycznego, potocznie nazywanego Narodową Demokracją (endecją). Przywódcą i głównym ideologiem endecji był Roman Dmowski. W 1908 r. wydał on książkę zatytułowaną "Niemcy, Rosja i kwestia polska", w której sformułował podstawy orientacji obozu Narodowej Demokracji. Według niego głównym wrogiem Polski są Niemcy. W wypadku wojny należy opowiedzieć…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz