Sprawa Polski podczas I wojny światowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 938
Wyświetleń: 3115
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawa Polski podczas I wojny światowej - strona 1 Sprawa Polski podczas I wojny światowej - strona 2 Sprawa Polski podczas I wojny światowej - strona 3

Fragment notatki:

SPRAWA POLSKA PODCZAS I WOJNY ŚWIATOWEJ a. Główne orientacje polityczne wśród polskich stronnictw (antyniemiecka antyrosyjska). b. Polityka państw wojujących wobec Polski do 1917 roku. c. Legiony Józefa Piłsudskiego. d. Rewolucje w Rosji (lutowa i październikowa) w 1917 roku i ich znaczenie dla sprawy polskiej. e. Powstanie i działalność Komitetu Narodowego Polskiego 1917 -1918. f Załamanie się władzy państw centralnych na ziemiach polskich X - XI 1918; powstawanie pierwszych form politycznej reprezentacji Polaków. Główne orientacje polityczne wśród polskich stronnictw (antyniemiecka antyrosyjska). Orientacja prorosyjska - NARODOWA DEMOKRACJA. Dmowski twierdził, że głównym wrogiem są Niemcy. Zwolennicy orientacji na Austro - Węgry, głównie galicyjscy konserwatyści, za głównego wroga uznali Rosję. Chcieli przyłączyć Królestwo Polskie do Galicji. Lewica niepodległościowa, obejmująca socjalistów z PPS i PPSD, część ruchu ludowego na czele z Józefem Piłsudskim za największego wroga uznała Rosję. Piłsudski dążył do taktycznego porozumienia z Austro - Węgrami i Niemcami. Polityka państw wojujących wobec Polski do 1917 roku. ODEZWA NACZELNEGO DOWÓDZTWA WOJSK PAŃSTW CENTRALNYCH , sierpień 1914r., wydana: Austro - Węgry, Niemcy, deklaracja wyzwolenia narodu polskiego spod jarzma moskiewskiego.. ODEZWA NACZELNEGO WODZA ARMII ROSYJSKIEJ KSIĘCIA MIKOŁAJA MIKOŁAJEWICZA , sierpień 1914r., Rosja, zapowiedź połączenia wszystkich ziem polskich pod berłem cara rosyjskiego. AKT 5 LISTOPADA wydany przez cesarza WILHELMA II i cesarza FRANCISZKA JÓZEFA , listopad 1916r., państwa centralne. Zapowiedź utworzenia samodzielnego Królestwa Polskiego z dziedziczną monarchią konstytucyjną, z ziem wydartych Rosji i w sojuszu z państwami centralnymi. ROZKAZ NOWOROCZNY CARA MIKOŁAJA II , grudzień 1916r., Rosja, wolna Polska złożona z trzech dotychczas rozdzielonych części w unii z Rosją. ODEZWA RADY DELEGATÓW ROBOTNICZYCH I ŻOŁNIERSKICH Z PIOTROGRODU ., marzec 1917r., Rosja, deklaracja prawa do niepodległości narodu polskiego. OŚWIADCZENIE RZĄDU TYMCZASOWEGO , marzec 1917r., Rosja, utworzenie państwa polskiego z ziem etnicznie polskich, połączonego z Rosją sojuszem wojskowym. DEKLARACJA PRAW NARODÓW ROSJI , wydana przez rząd bolszewicki, listopad 1917r., Rosja Radziecka, teoretyczne prawo do samostanowienia narodu polskiego. ORĘDZIE WILSONA, pkt 13 ., styczeń 1918r., USA, jednym z celów wojny światowej jest utworzenie niepodległego państwa polskiego z dostępem do morza. C/ LEGIONY JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO. Ochotnicze oddziały zbrojne walczące po stronie państw centralnych. Powołane 16 sierpnia 1914 roku, zalążkiem była kompania kadrowa Piłsudskiego walcząca w Królestwie od 6 sierpnia 1914r.

(…)

…. .Mimo nieufności, z jaką przyjęto akt 5 listopada w Królestwie Polskim zaczęto tworzyc namiastki polskiej państwowości. 15.XI.1916 r. powstała Rada Narodowa. 6.XII. władze okupacyjne powołały instytucję, która miała pełnić funkcje rządu - Tymczasową Radę Stanu (TRS). Na jej czele stanął Wincenty Niemojowski, a Komisją Wojskową miał kierować Piłsudski.
W III.1917 r. po upadku caratu w Rosji Rady Delegatów…
… Komitetu była odbudowa państwa polskiego przy pomocy Ententy.
Jego przywódcami byli Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Erazm Piltz, Marian Seyda i Maurycy Zamoyski. Było to porozumienie między politykami Narodowej Demokracji (ND) a Stronnictwem Polityki Realnej (SPR). KNP prowadził politykę zagraniczną odradzającego się państwa polskiego i organizował Armię Polską we Francji. Był uznany przez rządy…
… Księstwa Cieszyńskiego. W Krakowie 28.X władzę objęła Polska Komisja Likwidacyjna (PKL), usuwając Austriaków z Krakowa i niszcząc ich garnizony w innych miastach galicyjskich. Trudna sytuacja powstała we Lwowie, gdzie w XI.1918 r. utworzono polską Tymczasową Komisję Rządzącą. Austriacy przekazali władzę Komitetowi Wojskowemu Ukraińców, który proklamował ustanowienie na terenie wschodniej Galicji…
… urzędników austriackich oraz rozbrajania żandarmerii austriackiej, potem jednak przystąpili do parcelacji majątków ziemskich i w rezultacie miesiąc później republika została rozbita.
W nocy z 6/7.XI.1918 r. powstał w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej. Na jego czele stanął socjalista Ignacy Daszyński. 7.XI rząd lubelski wydał manifest, w którym przede wszystkim ogłaszał przejęcie władzy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz