Ziemie polskie w latach I wojny światowej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ziemie polskie w latach I wojny światowej - omówienie  - strona 1 Ziemie polskie w latach I wojny światowej - omówienie  - strona 2 Ziemie polskie w latach I wojny światowej - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Ziemie polskie w latach I wojny światowej
Sprawa polska i różne orientacje
Wyrazem różnych orientacji kół Polskich było utworzenie przedstawicielstw narodowych boku mocarstw: 1914 - naczelny komitet narodowy - związany z państwami centralnymi
Polski komitet narodowy - u boku Rosji, po rewolucji w Rosji stanął po stronie państw zachodnich
Niektórzy konserwatyści popierali Niemcy wobec oczywistej słabości Austrii
Udział Polaków w wojnie
Legiony - Austria(kadrę stanowił związek strzelecki utworzony przez Piłsudskiego) nie przekroczyły 20 tyś żołnierzy. Piłsudski utworzył także tajną Polską Organizację Wojskową jej głównym zadaniem było utworzenie siły polityczno militarnej w królestwie. W 1917 legiony rozwiązano w wyniku nie złożenia przysięgi. Tych który złożyli przysięgę nazwano polską siłą zbrojną. Legion puławski - po stronie Rosji, później armia polska zorganizowana po rewolucji w Rosji miała 33 tyś.
Armia Ochotnicza - we Francji liczyła 15 tyś.
Królestwo polskie w latach okupacji
Po ustąpieniu wojsk rosyjskich z królestwa na ziemie królestwa weszły wojska pruskie. Utworzono dwa generalne gubernatorstwa obszarów okupowanych(Niemieckie w Warszawie i Austriackie w Lublinie). Zniesiono podział na gubernie w niemieckiej powstały 32 powiaty w austriackiej 27. Nie weszły w skład Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego4 powiaty wschodnio-południowej gubernia suwalska, pozostały one pod zarządem Ober-Ost.
Powołana została Rada Ogólna Opiekuńcza, która zajęła się opieką społeczną. Akt 5 Listopada i jego konsekwencje
Aktem 5 listopada cesarze Pruscy i Austro-Węgierski proklamowali utworzenie Królestwa Polskiego(państwa ściśle uzależnionego od państw centralnych), nie precyzował on ani granic ani ustroju, zmierzał on do poboru rekruta Polskiego. Pierwszym organem proklamowanego królestwa stała się Tymczasowa Rada Narodowego, powołana w 1916 składała się z 25 członków(15 okupacji niemieckiej i 10 Austriackiej). Aktywiści popierali czynnie zwycięstwo Austrii i Niemiec, pasywiści - wierzyli w zwycięstwo Francji. Wobec przegranej już wojny w 1917 TRS poszła do dymisji.
W 1915 Otwarto Uniwersytet Warszawski. W Administracji i życiu politycznym dominowali okupanci. Okupanci wyzyskiwali okupowane ziemie wykorzystując je jako zaplecze żywności i maszyn i produkcji.
Wobec działalności okupantów życie polityczne w Polsce jawne i konspiracyjne [przybrało na sile, zjednoczył się nawet rozbity do tej pory ruch ludowy w PSL.
Początki Administracji Polskiej
W pierwszych latach władze okupacyjne skupiły w swoich rękach wszystkie gałęzie administracji a kierowały ją Zarządy Cywilne Generalnego Gubernatorstwa w Warszawie i Lublinie. Najwcześniej w ręce Polskie przeszła oświata 1915, nastąpiła polonizacja szkół Przy ZCGG w Warszawie powołano Radę Szkolną. Oficjalne przekazanie oświaty Polakom nastąpiło w 1917.

(…)

… mówił o niepodległej Polsce
1918 wypowiedział się za odbudową państwa polskiego Loyd George
Rada regencyjna
W 1917 Austriacy i Niemcy powołali w Polsce Radę Regencyjną, miała ona pełnić sowie funkcję do objęcia tronu przez przyszłego króla. Sprawowała zwierzchnictwo nad Polską Siłą zbrojną, w 1917 powołała polski rząd.
Namiastką władzy ustawodawczej miała być rada stanu powołana do życia dekretem rady w 1918(110 członków w tym 12 z urzędu 43 mianowanych przez radę regencyjną i 55 pochodzących z wyborów dokonanych przez rady miejskie i sejmiki powiatowe), została rozwiązana w X 1918. Rada Regencyjna przekazała władzę 11 XI 1918 J. Piłsudskiego, który obejmując władzę ogłosił się Tymczasowym naczelnikiem Państwa(nie powołał się w tym na przekazującą mu władze Radę).

… w okresie okupacji
W 1916 odbyły się wybory do rad miejskich(czynne 25 lat mężczyźni bierne 30). W Warszawie utworzono 6 kurii z których każda wybierała 15 radnych, W Lublinie 5 w mniejszychmiastach po trzy kurie.
W Warszawie i Lublinie byli prezydent miasta a w innych burmistrz.
Organem samorządu powiatowego był sejmik powiatowy, deputowanych prezentowali w potrójnej ilości wyborcy trzech kurii(wielkiej…
… własności, miast gmin wiejskich), wyboru dokonywała władza okupacyjna.
Rosja rewolucyjna i mocarstwa zaborcze wobec sprawy polskiej
1917 uznanie dla sprawy polskiej wysnuła odezwa Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. Rząd radziecki dopiero w 1018 ogłosił deklarację o unieważnieniu traktatów rozbiorowych
1918 orędzie prezydenta ameryki Willsona skierowane do kongresu. Trzynasty punkt…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz