Historia prawa polskiego

note /search

Mały kodeks karny i Mała Konstytucja - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 140
Wyświetleń: 686

Tzw. Mały kodeks karny - utrwalił i pogłębił wszystkie rozwiązania z dekretu 16 listopada 1945 m.in. jurysdykcję sądów wojskowych względem osób cywilnych - utrwalił skład ławniczy sądu powszechnego, dodając przepis o wprowadzeniu specja...

Najważniejsze daty w dziejach Polski - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1120

966 - CHRZEST POLSKI-MIESZKO 963 - MYSZONGI Z MIESZKIEM BITWA 972 - BITWA POD CEDYNIA 1112 - 1 WZMIANKA O KANCLERZU 1117 - SCIECIE SKARBIMIRA 1136 - BULLA GNIEZNIENSKA 1138 - PRZYWILEJ ŁECZYCKI 1192 - SMIERC KAZIM.SPRAWIED 1227 - ZJAZD W GASAWIE 1228 - PRZYWILEJ W CIENI 1229 - REGENCJA CHEN...

Sądownictwo II RP - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 826

Sady miejskie, grodzkie i podkomorskie - skład i kompetencje Sąd ziemski: - wywodził się z nadwornego sądu doby rozbicia dzielnicowego - skład: w Małopolsce składał się z sędziego i podsędka, którzy zasiadali w asyście 4-6 asesorów powołanyc...

Sądownictwo w Monarchii patrymonialnej - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 833
Wyświetleń: 4025

MONARCHIA PATRYMONIALNA (poł X w - lata 20 XIV w.):Autorytet króla, sądownictwo początkowo bezpośrednio wykonywane przez władcę. Rozwój organizacji państwowej - przekazywanie obowiązków sędziego urzędnikom (w swoim zastępstwie): w sądzie dworskim 1 z dostojników, w okręgach grodowych komesom/kasztel...

Wpływ zagranicznego prawa na rozwój II RP - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581

Kodeks napoleona na ziemiach polskich w XIX wieku - wprowadzony do K.W na mocy art. 69 konstytucji KW - silny sprzeciw kleru i ziemiaństwa - liczne przepisy, jak Np o świeckiej formie małżeństwa i przepisów ograniczających przymus osobisty pozostało martwą literą prawną - na jego podstawie formu...

Zmiany w sądownictwie, Księstwo Warszawskie - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1099

Zmiany w organizacji sądownictwa w dobie sejmu wielkiego - powstały sądy komisji rządowych i porządkowych - poddanie ogółu ludności kraju bez względu na przynależność stanowa sądom Komisji Skarbowej i komisji porządkowych w sprawach: skarbowych handlowych i wekslowych związanych z czynnościami a...

Źródła prawa i poznania prawa w RP - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1995

Konstytucje i lauda: konstytucje sejmowe - podstawowe źródło prawa, dzieliły się na k. wieczyste - obowiązywanie nieograniczone w czasie; i na k. czasowe - okres obowiązywania był z góry wyznaczony akty inkorporacyjne - wydawane w formie przywilejów,włączały pewne dzielnice do Korony, lauda sejmi...

Chrzest Polski i rozwój organizacji kościelnych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1316

Chrzest polski i rozwój organizacji kościelnych 1.Chrześcijaństwo religią państwową Oficjalni polska przyjęła chrzest w 966 r. za pośrednictwem Czech. Był to akt: Polityczny Umocnienie autorytetu władcy Ulepszenie administracji (w oparciu o administracje kościelną, i doświadczenie kościoła) Zr...

Dochody skarbu za panowania Kazimierza Wielkiego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1022

1. Dochody skarbu za Kazimierza Wielkiego Dobra królewskie Konfiskaty majątków Rozwój gospodarczy lokacje nowych wsi i melioracje starych Nadzwyczajny poradlny (coroczny, od łanów chłopskich) Wzrost obrotu gospodarczego = wzrost dochodów z ceł Regalia Dochód z mennicy Obowiązek przyjmowania ...

Narodziny Państwowości na ziemiach polskich - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1946

Narodziny Państwowości na ziemiach polskich Pochodzenie Słowian Najprawdopodobniej ludy słowiańskie przybyły na tereny europy falami ze stepów europy i środkowej Azji. Fale: Ludność staroeuropejska = Wenedowie Germanie i Bałto-Słowianie Osiedlanie się Słowian w europie: W pierwszym przed naszą ...