Dochody skarbu za panowania Kazimierza Wielkiego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dochody skarbu za panowania Kazimierza Wielkiego - omówienie  - strona 1 Dochody skarbu za panowania Kazimierza Wielkiego - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

1. Dochody skarbu za Kazimierza Wielkiego
Dobra królewskie
Konfiskaty majątków
Rozwój gospodarczy lokacje nowych wsi i melioracje starych
Nadzwyczajny poradlny (coroczny, od łanów chłopskich)
Wzrost obrotu gospodarczego = wzrost dochodów z ceł
Regalia
Dochód z mennicy
Obowiązek przyjmowania należności w walucie polskiej
2. Zmiany w systemie skarbowym po 1374
Ograniczenie ciężarów podatkowych do 2 groszy z łanu
Zgoda szlachty na nakładanie nowych podatków o charakterze nadzwyczajnym Pobór.
Po wojnie trzynastoletniej pobór stal się dorocznym podatkiem w wysokości 12 groszy z łanu.
Szos - podatek miast
Dobrowolna pomoc - podatek kościelny w formie ryczałtu
X. Sąd ziemski
Sąd ziemski - objeżdżał on województwo i odbywał sesje w poszczególnych powiatach powiatach
Wszystkie sprawy, w których szlachta występowała w charakterze pozwanych z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów grockich i podkomorskich i królewskich
Sąd oprawcy (justycjarjusza)
Ściganie i sądzenie przestępstw szczególnie zagrażających bezpieczeństwu publicznemu
Sąd grocki - ukształtował się w XIV wieku w Małopolsce Ogół spraw poza kompetencja sądu ziemskiego
Sądzenie szlachty nieosiadłej
Sądzenie spraw, które nie zostały w kompetencji innych sądów
Do sądzeni spraw z Czterech artykułów grodzkich
Podpalenie
Napad na dom szlachcica
Rabunek na drodze publicznej
Zgwałcenie
Sąd podkomorski(odbywał się w miejscu, w który trzeba było wytyczyć granice)
Sprawy o rozgraniczenie dóbr szlacheckich
Sąd wiecowy - odbywał się trzy razy do roku(od 1454 raz) miał rangę sądu monarszego, później przekształcił się w sąd monarszy.
O dobra dziedziczne szlachty
Sprawy nierozstrzygnięte na sądach ziemskich
Sąd króla - nie musiał uczestniczyć monarcha, ale musiał się odbywać na dworze, rozstrzygał on sprawę, do której został powołany i rozwiązywał się.
Zdrada, obraza majestatu
Sprawy (oprócz czterech artykułów grodzkich), w których oskarżonemu szlachcicowi groziła
Utrata czci
Konfiskata majątku
Śmierć
Skargi przeciwko urzędnikom
Skargi dotyczące majątków i dochodów królewskich
Spory między stanami
Sądownictwo kościelne - wystąpiły konkurujące z sądami archidiakona sądy synodalne(podczas objazdu diecezji przez biskupa)
Sądy miejskie

(…)

… majątków i dochodów królewskich
Spory między stanami
Sądownictwo kościelne - wystąpiły konkurujące z sądami archidiakona sądy synodalne(podczas objazdu diecezji przez biskupa)
Sądy miejskie - w miastach, które wykupiły dziedziczne wójtostwa najważniejszy stał się sąd rady miejskiej.
Sąd rady miejskiej - złożony z rajców pod przewodnictwem burmistrza
Sprawy najważniejsze w pierwszej instancji.
Sąd wyższy dla pozostałych sądów miejskich
Sąd radziecko-ławniczy - rada miejska + ława
Sąd wyższy prawa niemieckiego na zamku krakowskim(sąd leński)
Sąd dla wójtów i sołtysów dóbr królewskich
Sąd sześciu miast (sąd królewski) najwyższa instancja
Sądy wiejskie
Sądy gajone - szlachcic lub jego urzędnik sądzi chłopów Sąd ławy wiejskiej - we wsiach na prawie niemieckim

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz