Rzeczpospolita szlachecka - Sądownictwo

Nasza ocena:

3
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2695
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rzeczpospolita szlachecka - Sądownictwo - strona 1 Rzeczpospolita szlachecka - Sądownictwo - strona 2 Rzeczpospolita szlachecka - Sądownictwo - strona 3

Fragment notatki:

Sądownictwo Sądy ziemskie i grodzkie Jako sądy szlacheckie pierwszej instancji działaly sądy: ziemskie, grodzkie i podkomorskie. Skład sadów ziemskich ustalił się na sędziego podsądka i pisarza. W XVII w. sądy ziemskie przeżywały swój upadek.
Zachował a nawet rozszerzył swoje kompetencje sąd grodzki. Rozszerzył obszar swojego działania a także kompetencje o sprawy cywilne(poza karnymi).
Obok sądów grodzkich rozwinął się urząd grodzki , był oparty dla wpisów codziennie wobec upadków sądów ziemskich oponowano by urzędy grodzkie otrzymały prawo wpisów wieczystych W XVII ten proces się nasiliła w XVIII prawo wieczystości miały wszystkie urzędy grodzkie.
Trybunał koronny W 1563 w województwach utworzono sądy ostatniej instancji, którym przekazano zaległośi z sądów królewskich. Rozwiązaniem problemu nadmiernej ilości spraw do sądu królewskiego stało się powstanie Trybunału Koronnego 1578 zbierał się wiosną i latem dla małopolski a jesienią i w zimę dla wielkopolski. Od 1585 poddały się trybunałowi Prusy królewskie. W trybunale sądzili reprezentanci szlachty wybierani corocznie na sejmikach zwanych deputackimi było 27 deputatów szlacheckich i 6 duchownych. Deputat szlachecki mógł się ponownie ubiegać o stołek dopiero po 4 latach. W sprawach szlacheckich sądzili tylko deputaci szlacheccy. Na czele Trybunału stał obieralny marszałek , duchowni mieli swojego prezydenta. Wyrok miał być w miarę możliwości jednomyślny dopiero w trzecim głosowaniu miała być większość głosów Apelacje ostatniej instancji od sądów ziemskich. Grodzkich i podkomorskich
W XVII w. rozszerzano kompetencje trybunału
Mimo, że Trybunał miał być sądem ostatecznym to w praktyce odwoływano się do niego do sądu sejmowego i królewskiego. Sąd sejmowy Ten królewski sad funkcjonował tylko podczas sejmu, początkowo nie było różnicy między nim a innymi sądami królewskimi. Asesorami byli wszyscy senatorowie i od 1588 8 deputatów izby poselskiej. Bieżące kierownictwo obradami sądu -Marszałek WK Był sądem ! i ostatniej instancji dla:
Obrazy majestatu
Zdrada stanu
Nadużycia skarbowe wyższych urzędników
Gwałty na sejmach
Zbrodnie szlachcica zagrożone karą śmierci, banicji i konfiskaty dóbr
Szczególnie ważne sprawy prawa cywilnego
Sądy nadworne: asesorski, relacyjny marszałkowski Asesorski przewodniczył mu kanclerz lub podkanclerz a asesorami byli referendarze, regenci kancelarii, jeden z sekretarzy królewskich
Sprawy dobra i dochody królewski
Sprawy miast rządzących się prawem Magdeburskim i chełmińskim Relacyjny - sędzia monarcha i senatorowie rezydenci
Odwołania od asesori


(…)

… się utrzymało z drobnymi zmianami wprowadzonymi przez sejm ale głównie byłyy to zmiany proceduralne. W miastach królewskich prawo związane było z przywilejami, których król nie zmieniaal., Ograniczenia w wyższym sadownictwie miejskim prawa miejskiego miało wyraz w powstaniu dla miast prywatnych sądy panów dominalnych a dla mniejszych miast królewskich sądy starostów.
Sądy dominialne
Wiejski sąd ławniczy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz