Deputat

note /search

Trybunał Litewski, Koronny

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868

. sędziowie deputaci wybierani przez szlachtę na sejmikach z każdego powiatu 2 razem 46 wobec tego, że Litwa...

Sejmiki w Rzeczpospolitej

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784

dla wyboru deputatów do Trybunału. Po obradach sejmowych zwoływano sejmiki relacyjne - posłowie zdawali...

Edukacja dzieci królewskich

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Historia administracji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 861

wileńskiego, jako deputowany. Antoni książę Jabłonowski, kasztelan krakowski, deputat z Senatu Małej Polski...