Systemy wynagradzania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy wynagradzania - omówienie - strona 1 Systemy wynagradzania - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Systemy wynagradzania - czasowy - wyn. przysługuje za jednostkę czasu pracy. Relatywizowanie wyn. do miesiąca, tyg. Lub dnia. Nie ma znaczenia intensywność pracy - demotywujący char.
- akordowy - wyn. przysługuje za jedn. wyprodukowanego przez pracownika produktu czy usługi - system motywujący do wydajności - dot. Ile zarabiamy w czasie pracy który sobie uzgodniliśmy. Pracownik może tu nie wypracowac wyn. min. ale pracod. i tak musi mu tyle wypłacic. Rodzaje : * prosty - za kazda jednostke produktu czy usługi przysługuje takie samo wynagrodzenie
* progresywny - po przekroczeniu pewnego poziomu stawka akordu wzrasta
* zryczałtowany - polega na wyznaczaniu większej kwoty wynagrodzenia za wytworzenie produktu którego wykonanie jest badziej pracochłonne np. budownictwo.
Motywuje to do szybszej pracy, ale nie jest to związane z tzw. Jakością pracy
- prowizyjny - wynagrodzenie jest częścią obrotu(Ew. przychodu) jaki pracod. generuje dany pracow.
Składniki wynagrodzenia :
- podstawowy - stawka osobistego zaszeregowania. Jeden z wielu składników wyn., na jego podst. Oblicza się inne składniki wyn.
- dodatkowy - może istnieć lub nie - nagroda - składnik wyn. o char. nieroszczeniowym, uznaniowym, pracod. może ale nie musi przyznawać. Premia - składnik wynagrodzenia niestały o char. roszczeniowym, którego przesłanki nabycia muszą być określone w akcie zakładowym, umowie o pracę i muszą być spełnione przesłanki pracow. aby wypłacona została: osiągnięcia, przepracowanie roku. Nagroda regulaminowa - przesłanki otrzymania są wskazane w regulaminie Dodatki - kompensujące - zwiększony wysiłek, ustalane są na podst. Podstawowego wyn., dodatki za nadgodziny, za pracę w nocy. - wyrównujące związane z obniżeniem wyn. - przysługuja tym pracow. którzy są objęci ochroną stosunku pracy, a zachodzi potrzeba przeniesienia ich na inne stanowisko o mniejszym wyn. Inne dodatki - nagroda jubileuszowa - występuje dziś w zatrudnieniu publ. (w sferze budżetowej) - wielokrotność wyn. pracow. wypłacana na zakończenie każdego 5 - letniego stazu pracy. Może tez występowac w prywatnym zakładzie pracy.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne („13”) - wyn. char. dla sfery budżetowej, ale wystepuje również w górnictwie, przysługuje osobom, które przepracowały pełny rok kalendarzowy, jeśli ktos przepracował mniej niż rok jest ono proporcjonalnie obnizane, a jeśli ktos przepracował mniej niż 6 m-cy nnie otrzymuje „13”.
Ochrona wynagrodzenia - są to regulacje prawne służące temu by pracow. otrzymywał wyn. regularnie we właściwym terminie, formie i wysokości.
- niezbywalność prawa do wynagrodzenia art. 84 pracownik nie może się tego prawa zrzec ani przenieść tego na inne osoby.


(…)

… przypadki :
- potrącenie na zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych
- na zaspokojenie innych roszczeń egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych - wyrok sądowy zaopatrzony w klauzulę wykonalności z którym zgłasza się do pracod. komornik.
- potracenie zaliczek udzielonych przez pracod. pracownikowi
- potrącenie porządkowych kart pieniężnych
Wysokość potrąceń - wszystkie potrącenia z wyn. łącznie nie mogą przekroczyć 3/5 wyn.(jeśli są alimenty) i ½ wyn. jeśli nie ma alimentow wśród kwot potracanych. Wolna od potrąceń jest kwota min. wyn. za pracę - wyjątki : alimenty
Wolno egzekwowac do 70% min wyn. w przypadku tytułów wykonawczych i do 90% min. wyn. jeśli chodzi o kary pieniężne. W przypadku alimentów nie potrzebne jest egzekwowanie przez komornika - można go pominąć
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNICZA

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz