Wpływ zagranicznego prawa na rozwój II RP - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ zagranicznego prawa na rozwój II RP - wykład - strona 1 Wpływ zagranicznego prawa na rozwój II RP - wykład - strona 2 Wpływ zagranicznego prawa na rozwój II RP - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Kodeks napoleona na ziemiach polskich w XIX wieku
- wprowadzony do K.W na mocy art. 69 konstytucji KW
- silny sprzeciw kleru i ziemiaństwa
- liczne przepisy, jak Np o świeckiej formie małżeństwa i przepisów ograniczających przymus osobisty pozostało martwą literą prawną
- na jego podstawie formułowano prawo w Księstwie warszawskim, królestwie polskim, wolnym mieście Gdańsk, rzeczpospolitej krakowskiej
- przepisy hipoteczne godzące w interes szlachty
- w 1810 rozciągnięto go na ziemie zdobyte na Austrii
- stanowił podstawę KCKP
Zasady prawa cywilnego w XIX wieku na przykładzie kodeksu napoleona i ABGB
Zasada nienaruszalności własności prywatnej
- fundament kapitalistycznych stosunków społeczno- gospodarczych
- wyłączne i nieograniczone rozporządzanie danymi rzeczami przez właściciela za wyjątkiem dóbr publicznych
2. zasada równości prawa cywilnego
- równe traktowanie podmiotów prawa cywilnego w kwestii nabywania i korzystania z praw oraz w dochodzeniu swych praw. Wyjątki: brak równouprawnienia płci, nieślubne dzieci, wyłączenie z korzystania z części praw ze względu na wyznanie lub zawód
3. Zasada swobody umów
- swoboda wyboru kontrahenta
- swoboda sposobu zawarcia umowy
- swoboda ukształtowania treści umowy
- swoboda określenia formy umowy
- umowy legalnie zawarte stają się prawem dla tych którzy je zawarli
4. Zasada bezpieczeństwa obrotu
- zagwarantowanie kontrahentom pewności przy wymianie dóbr
- powstanie instytucji prawnych normujących obrót o charakterze ogólnym i szczególnym
- ochrona bezpieczeństwa obrotu w zasadach lex retro non agit, pacta sunt servanda
5. zasada harmonijnego współżycia
- ustalenie w mniejszym lub większym stopniu reguł współżycia ogółu ludzi
- praktyczny jej wyraz we wprowadzeniu pojęć wartościujących do prawa cywilnego: słuszność, dobra wiara, uczciwy obrót, dobre obyczaje, pokrzywdzenie, krzywda moralna, niesłuszne wzbogacenie, cel niegodziwy, niegodność dziedziczenia, niewdzięczność
- klauzula rebus się stanibus mówiąca o możliwości zmiany stosunku prawnego jeśli nastąpiła zmiana stosunków faktycznych (ochrona słabszej strony)
Kodeks cywilny niemiecki na ziemiach polskich
- tolerował liczne odrębności prowincjonalne
- uchwalony w 1896 wszedł w życie 01.01.1900
- pełna własność prywatna
-swoboda umów
- swoboda testowania
- upośledzenie dzieci pozamałżeńskich
- interwencjonalizm państwa


(…)

… należały formalna równość wobec prawa, nullum crimen sine lege poenali anteriori, wina jako podstawa odpowiedzialności
- ograniczenie kary śmierci do 7 przestępstw głównych ujętych kazuistycznie i uporczywej recydywy
- zlikwidowanie kwalifikowanej kary śmierci
- rozbudowany system kar pozbawienia wolności
- ograniczenie praw w zależności od stopnia orzeczonej kary
- idea poprawy w postaci domu poprawy…
… przepisów co do ziemi, serwitutów, czynszowników o dzierżawców wieczystych, zmiany lenn we własność pełną i przekształcania ich w fideikomisy
- tolerowanie dość licznych odrębności prowincjonalnych
Prawo karne:
- o niskim stopniu techniki legislacyjnej
- stanowość
- kazuistyka połączona z drobiazgowym interweniowaniem w życie osobiste mieszkańców
- surowość stosowanych kar
- rozbudowane represje za czyny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz