Zmiany w sądownictwie, Księstwo Warszawskie - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zmiany w sądownictwie, Księstwo Warszawskie - wykład - strona 1 Zmiany w sądownictwie, Księstwo Warszawskie - wykład - strona 2 Zmiany w sądownictwie, Księstwo Warszawskie - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Zmiany w organizacji sądownictwa w dobie sejmu wielkiego - powstały sądy komisji rządowych i porządkowych
- poddanie ogółu ludności kraju bez względu na przynależność stanowa sądom Komisji Skarbowej i komisji porządkowych w sprawach:
skarbowych
handlowych i wekslowych
związanych z czynnościami aparatu władzy
- sądy ziemiańskie-kolegialne złożone z : 10 sędziów wybieranych na 4 lata na sejmikach deputackich, urzędowały w ciągu całego roku, powstałe z połączenia sądów grodzkich, ziemskich i podkomorskich - reforma Trybunałów, w koronie ustanowienie 2 w Piotrkowie i Lublinie
- reforma sądu sejmowego:
składał się z 12 senatorów i 24 posłów
orzekał o winie ministrów i innych urzędników z tytułu odpowiedzialności konstytucyjnej za naruszenie prawa
inne przestępstwa polityczne groźne dla państwa i ustroju
- utworzenie sadów magistratów miejskich oraz sądów apelacyjnych wydziałowych
- reforma sądu asesorskiego: osobny dla Korony i Litwy jako najwyższy dla miast i mieszczaństwa
asesorami mieli być senatorowie, posłowie i plenipotenci miejscy:
~ 8 w Asesorii Koronnej
~ 4 w Asesorii Litewskiej
sądom przewodniczyli kanclerze nie zasiadający w Straży Praw
- do lat 70-tych sąd podkomorski miał charakter kolegialny
Prawo karne i sądowe w okresie insurekcji kościuszkowskiej
- sądy karne nowego typu: sady kryminalne po województwach
Sąd Kryminalny Księstwa Mazowieckiego w Warszawie /do sierpnia 1794/
Sąd Kryminalny Wojskowy /do sierpnia1794/
~ proces jednoinstancyjny
~ gwarancja praw oskarżonego wraz z domniemaniem niewinności
~ orzekanie bez uwzględnienia różnic stanowych
~ o charakterze mieszanym
- cele powyższych sądów:
służenie dziełu insurekcji
tępienie zdrady
pogłębienie świadomości rewolucyjnej
- sądy cywilne: sądownictwo cywilne uległo zawieszeniu
Sądownictwo w Księstwie Warszawskim - zasady, rodzaje sądów i tok instancyjny
Zasady:
- gwarancja niezawisłości sądów
- zniesienie sądownictwa stanowego
- wprowadzenie na stanowiska sędziowskie wielu dotychczasowych adwokatów
- wymaganie kwalifikacji fachowych
- sędziowie mianowani dożywotnio przez króla
Rodzaje sądów:
- sądy policji prostej- sądził jednoosobowo podsędek, burmistrz lub wójt, wykroczenia


(…)

… w sprawach o zdradę stanu
- składał się z:
a) króla
b) senatu
-analogicznie jak w KW senatorzy stanowili 50% ilości członków izby poselskiej
- senatorem mógł być tylko właściciel gruntowy
- na senatorów świeckich miał powoływać król z pośród podwójnej liczby kandydatów mu przedstawionych
c) izby poselskiej
- 128 członków: 77 posłów wybieranych na sejmikach, 51 deputowanych gmin
- cenzusy posiadania, służby…
…, postępowanie pojednawcze i niesporne - sądzili honorowi sędziowie pokoju, sprawy sporne majątkowe o niskiej wartości-podsędkowie
- trybunały cywilne I instancji- sprawy niemajątkowe, ważniejsze sprawy majątkowe, po 1 na departament
- sąd apelacyjny- jeden na całe księstwo
- sąd kasacyjny- wyodrębniony z rady stanu, orzekał w składzie 5 sędziów, funkcjonował przy nim prokurator sądu kasacyjnego
Pozycja sejmu w księstwie warszawskim i królestwie polskim
Księstwo warszawskie:
- dwie izby sejmowe:
Izba poselska:
- zasada wyboru posłów
- 100 posłów szlacheckich wybieranych na sejmikach i66 deputowanych wybieranych na zgromadzeniach gminnych oraz członkowie Rady Stanu
- cenzus w wyborach: majątkowy, inteligencji zawodowej, stopień i zasługi wojskowe
Senat:
- w skład wchodzili biskupi, wojewodowie i kasztelanowie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz