Księstwo Warszawskie - wykład - Źródła prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Księstwo Warszawskie - wykład - Źródła prawa - strona 1 Księstwo Warszawskie - wykład - Źródła prawa - strona 2 Księstwo Warszawskie - wykład - Źródła prawa - strona 3

Fragment notatki:

KSIĘSTWO WARSZAWSKIE (1807- 1815)
Źródła prawa
Konstytucja Księstwa Warszawskiego uchwalona 22.07.1807 r. w Dreźnie przez Napoleona i opublikowana w gazetach warszawskich oraz w Dzienniku Praw, w życie weszła w 1808 r. Tekst liczył 89 artykułów. Konstytucja nie przewidywała procedury zmiany jej postępowania.
Dekrety królewskie stanowiły uzupełnienia przepisów konstytucji, regulowały podstawowe kwestie ustrojowe i mogły mieć charakter aktów wykonawczych do poszczególnych postanowień konstytucji. Król a pomocą dekretów mógł regulować wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla sejmu.
Ustawy tzw. prawa sejmowe Akty normatywne (dekrety i ustawy) publikowane były w Dzienniku Praw Księstwa Warszawskiego, co pozostawało w gestii ministra sprawiedliwości, ale decyzję o publikacji danego aktu podejmował król. Akty nie publikowane ogłaszano za pomocą druków ulotnych.
Recepcja prawa francuskiego - art. 69 K
Kodeks cywilny - Kodeks Napoleona z 1804
Kodeks postępowania cywilnego - francuski kodeks postępowania sądowego cywilnego z 1806 r.
Francuski kodeks handlowy z 1807 r.
Francuskie przepisy notarialne
Pozostawienie w mocy w zakresie prawa karnego kodyfikacji zaborczej
tereny pruskie - Landrecht pruski z 1794 r. i ordynacja kryminalna procesowa z 1805 r
tereny byłej Galicji Zachodniej - kodeks karny austryjacki z 1803 r. tzw. Franciszkanka
Forma państwa
Cechy państwa kapitalistycznego, a zarazem utrzymanie pozostałości feudalnych.
Monarchia konstytucyjna
Unia personalna łącząca Królestwo Saksonii z Księstwem Warszawskim
Centralistyczny charakter ustroju administracyjnego oparty na hierarchicznym podporządkowaniu jednoosobowych władz, które zastąpiły kolegialność urządzeń administracyjnych.
Ustrój społeczny
Obywatelstwo w Księstwie Warszawskim oznaczało przynależność państwową do Księstwa Warszawskiego, z czym łączyła się zdolność prawna (cywilna) oraz korzystanie z ochrony sądowej i ogólnych praw wolnościowych.
Charakter miast
prywatne
narodowe - dawne miasta królewskie oraz poduchowne
miasta, które przed rozbiorami uzyskały status „wolnych”
Żydzi
Według Konstytucji otrzymali te same prawa co inni obywatele, ale szereg następnych aktów prawnych (dekretów) ukształtował stan prawny wyraźnie ich dyskryminujący.
17 października 1808 r. ukazał się specjalny dekret królewski, który zawiesił w stosunku do Żydów postanowienia konstytucji na 10 lat = pozbawienia ich praw politycznych.
Ponadto:


(…)

… fizycznej
zdolność do czynności prawnych od 21 roku życia ograniczenie zasady równości praw cywilnych w zakresie prawa osobowego i rodzinnego odnosiło się do kobiet i dzieci pozamałżeńskich
kara śmierci cywilnej występowała przy: wygnaniu, dożywotnich robotach, karze śmierci
przy cudzoziemcach stosowano zasadę wzajemności tzn. przysługiwały im takie prawa jak Polakowi w ich państwie
Prawo rodzinne
jedynie…
… z konstytucją i Kodeksem Napoleona oraz złagodzenia zbyt surowych przepisów
Landrecht przewidywał odpowiedzialność nieślubnych ojców, a KN zabraniał dochodzenia ojcostwa Wprowadzono wykonywanie kary śmierci przez ścięcie i powieszenie
Ograniczono stosowanie kary chłosty
Wprowadzono kary dodatkowe: utrata praw obywatelskich oraz śmierć cywilna orzekana obligatoryjnie przy skazywaniu na karę śmierci
Postępowanie…
… powiecie
Skład: sędziowie pokoju, prowadzący wydział pojednawczy; ich zadaniem było doprowadzenie do pojednania stron w sprawach podległych w I instancji trybunałom cywilnym oraz przewodniczenie radom familijnym
podsądków, prowadzących wydział sporny sądów pokoju; posiadali własne kompetencje jurysdykcyjne
pisarzy
podpisarzy
Sądy Policji Poprawczej
I instancja za wykroczenia zagrożone karą poprawczą do 5…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz