Historia polityczna Polski XX wieku

note /search

Historia polityczna Polski XX wieku - pojęcia - Komandosi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2492

Komandosi - określenie dla działającego w latach 60. XX wieku środowiska skupionego wokół Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego, głównie Adama Michnika, Teresy Boguckiej, Jana Grossa, Jakuba Karpińskiego, Barbary Toruńczyk, Ireny Grudzińskiej i innych studentów. Nazwani zostali tak od opanowywania ...

Tabela do testu wielokrotnego wyboru

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1540

„Popiół i diament” - Andrzej Wajda „Dziady” - A. Marek Drążewski „Krzyżacy” - Aleksader Ford „Potop” - Jerzy Hoffman „Ogniem i mieczem” - Jerzy Hoffman „Sami swoi” - Sylwester Chęciński, Gerard Zalewski „Tam i z powrotem” - Wojciech Wójcik „Bolek i Lolek” - Michał Waszyński (1936) „Zły” - Mari...

Historia Polityczna Polski XX wieku - wykład

 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1351

25.02.2013 1795 rok- Trzeci rozbiór Polski, kiedy to Polska straciła swój niepodległy byt. Okazuje się że jakiegoś większego wydźwięku na arenie międzynarodowej nie było poruszane. Wtedy trwa rewolucja Francuska. Zaraz po rozbiorach pojawia się pewnego rodzaju broszura Józefa Pawlikowskiego pt. `Cz...

Ziemie polskie i progu XX wieku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2065

ZIEMIE POLSKIE U PROGU XX WIEKU. Aspekty społeczne, polityczne i gospodarcze przemian modernizacyjnych. Narodziny nowoczesnych ruchów politycznych Polityka zaborców wobec Polaków (autonomia Galicji, ucisk germanizacyjny, rusyfikacyjny). C/...

Sprawa Polski podczas I wojny światowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 3234

SPRAWA POLSKA PODCZAS I WOJNY ŚWIATOWEJ a. Główne orientacje polityczne wśród polskich stronnictw (antyniemiecka antyrosyjska). b. Polityka państw wojujących wobec Polski do 1917 roku. c. Legiony Józefa Piłsudskiego. d. Rewolucje w Rosji (lutowa i październikowa) w 1917 roku i ich znaczenie dla spr...

Powstanie II RP 1918 - 1922

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 805
Wyświetleń: 3178

3. POWSTAWANIE II RP 1918 - 1922,walka o granice, kształtowanie ustroju państwa. a. przyjazd Piłsudskiego z Magdeburga i konsolidacja władzy wokół osoby Tymczasowego Naczelnika Państwa. b. Rząd Jędrzeja Moraczewskiego i jego program. c. Kompromis między KNP a Piłsudskim: rząd I.J. Paderewskiego. d....

Przewrót majowy i konstytucja kwietniowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 882
Wyświetleń: 3178

5. PRZEWRÓT MAJOWY I KONSTYTUCJA KWIETNIOWA - ewolucja ustrojowa państwa: A/ Trzeci gabinet 'Witosa, walki w Warszawie (12 - 14 V 1926). B/ ,,Rewolucja bez rewolucyjnych konsekwencji" - legalizacja przewrotu (wybór Piłsudskiego na prezydenta. "nowela sierpniowa"). 1926. C/ Opozycja w...

Polityka zagraniczna II RP - Pakt Ribbentrop-Mołotow

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1561

6. POLITYKA ZAGRANICZNA II RP. G/ PAKT RIBBENTROP - MOŁOTOWA Pakt Ribbentrop-Mołotow - nazwa odnoszona zarówno do samego Paktu o Nieagresji pomiędzy III Rzeszą Niemiecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzi...

Bilans XX - lecia - osiągnięcia i porażki II RP

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3038

7. BILANS XX - LECIA - OSIĄGNIĘCIA I PORAŻKI II RP. Społeczeństwo, kultura i edukacja, mniejszości narodowe, gospodarka. SPOŁECZEŃSTWO, MNIEJSZOŚCI NARODOWE. Wg danych z 1921 r. II RP zamieszkiwało 32 mln obywateli, z tego aż 60% utrzymywało się z rolnictwa, co w tym czasie było już w Europie anach...