Powstanie II RP 1918 - 1922

Nasza ocena:

5
Pobrań: 651
Wyświetleń: 3073
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powstanie II RP 1918 - 1922 - strona 1 Powstanie II RP 1918 - 1922 - strona 2 Powstanie II RP 1918 - 1922 - strona 3

Fragment notatki:

3. POWSTAWANIE II RP 1918 - 1922,walka o granice, kształtowanie ustroju państwa. a. przyjazd Piłsudskiego z Magdeburga i konsolidacja władzy wokół osoby Tymczasowego Naczelnika Państwa. b. Rząd Jędrzeja Moraczewskiego i jego program. c. Kompromis między KNP a Piłsudskim: rząd I.J. Paderewskiego. d. Wybory do Sejmu Ustawodawczego, Mała Konstytucja. e. Sprawa polska na konferencji wersalskiej. f. Walka o granice: konflikt z Czechosłowacją o Śląsk Cieszyński, z Ukraińcami o Lwów i Galicję Wschodnią, z Litwą o Wileńszczyznę; plebiscyty na Warmii i Mazurach oraz na Górnym Śląsku. g. Wojna z bolszewikami 1919 - 1921, traktat ryski. h. Konstytucja marcowa 1921 rok- model ustroju demokracji parlamentamej 10.XI. 1918 r. przybył do Warszawy Józef Piłsudski, którego władze niemieckie zwolniły z Magdeburga wobec klęski w wojnie. Natychmiast podporządkował się mu rząd lubelski . 14.XI Rada Regencyjna rozwiązała się przekazując Piłsudskiemu całą władzę cywilną w odradzającym się państwie. Piłsudski zmierzał do zajęcia pozycji ponadpartyjnej i nie chciał się wiązać z żadnym ugrupowaniem politycznym bądź ośrodkiem władzy. Dążył do stworzenia centralnego rządu o szerszych podstawach politycznych. Jako zwierzchnia władza państwowa 18.XI.1918 powołał warszawski „rząd ludowy” z Jędrzejem Moraczewskim na czele. 22.XI.1918 Piłsudski i Moraczewski podpisali dekret o najwyższej władzy państwowej , na którego mocy Piłsudski obejmował formalnie - do czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego - najwyższą władzę jako Tymczasowy Naczelnik Państwa. Do jego uprawnień należało mianowanie i odwoływanie gabinetu oraz zatwierdzanie aktów ustawodawczych. Rząd ten nie zdobył uznania ze strony endecji , więc Piłsudski skłonił premiera do ustąpienia, a misję utworzenia nowego rządu powierzył Ignacemu Paderewskiemu . W składzie jego rządu znaleźli się przedstawiciele endecji, ugrupowań centralnych, PPS i partii ludowych . D/ WYBORY DO SEJMU USTAWODAWCZEGO, MAŁA KONSTYTUCJA. SEJM USTAWODAWCZY 26.I.1919 r. odbyły się w Królestwie i w Galicji Zachodniej wybory do Sejmu Ustawodaczego . Wybory potwierdziły poparcie społeczeństwa dla demokratycznego ustroju parlamentarnego ,a także wykazały, że Narodowa Demokracja jest najsilniejszą partią w Polsce . Wybory uzupełniające odbyły się w VI.1919 r . w Wielkopolsce. W Galicji Wschodniej trwająca wojna uniemożliwiała przeprowadzenie wyborów, toteż za posłów uznano 28 deputowanych galicyjskich do przedwojennego parlamentu w Wiedniu. Sejm Ustawodawczy liczył 394 posłów . Władze ustanowione w Warszawie zostały uznane przez ententę . Na pierwszym posiedzeniu - 20.II.1919 r-. uchwalił tymczasowe zasady ustrojowe -

(…)

….
Sądownictwo zostało oparte na zasadzie niezawisłości. Sędziów chronił immunitet i zasada nieusuwalności bez wyroku sądowego. Najwyższy Trybunał Administracyjny miał orzekać o zgodności ustaw z konstytucją.
Konstytucja gwarantowała wiele praw obywatelskich: ochronę życia, wolności, nietykalności i własności, a także równość wobec prawa, i w dostępie do urzędów państwowych. Wolność przemieszczania się, wyboru…
… zapowiadał utworzenie Polskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.
1.VII.1920 r. powstała Rada Obrony Państwa z Piłsudskim na czele. Zwróciła się ona do mocarstw zachodnich z prośbą o mediację z Rosją. Polski premier, Władysław Grabski, pojechał w VII.1920 na konferencję do Spa w Belgii, gdzie zgodził się na przyjęcie niekorzystnych warunków stawianych Polsce przez mocarstwa. W zamian za brytyjskie pośrednictwo w rozmowach pokojowych musiał uznać granicę wschodnią na linii Curzona, biegnącej wzdłuż Niemna i Bugu. Podczas tej konferencji Polska została zmuszona do zgody na przekazanie Wilna Litwie oraz na niekorzystne dla siebie rozwiązanie konfliktu o Śląsk Cieszyński. Rząd polski uznał niepodległość Litwy, chcąc zapewnić sobie jej neutralność. Nastawieni antypolsko Litwini podpisali z Rosją układ…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz