Bilans XX - lecia - osiągnięcia i porażki II RP

Nasza ocena:

5
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3038
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bilans XX - lecia - osiągnięcia i porażki II RP - strona 1 Bilans XX - lecia - osiągnięcia i porażki II RP - strona 2

Fragment notatki:

7. BILANS XX - LECIA - OSIĄGNIĘCIA I PORAŻKI II RP. Społeczeństwo, kultura i edukacja, mniejszości narodowe, gospodarka. SPOŁECZEŃSTWO, MNIEJSZOŚCI NARODOWE. Wg danych z 1921 r. II RP zamieszkiwało 32 mln obywateli, z tego aż 60% utrzymywało się z rolnictwa, co w tym czasie było już w Europie anachronizmem, gdyż odsetek rolniczej ludności wynosił 20 - 40%. Polska była państwem wielonarodowym. Wg spisu z 1931 r. Polskę zamieszkiwało ok. 65% Polaków, 16% Ukraińców, 9,8% Żydów, 6,1% Białorusinów, 2,4% Niemców. Polacy byli przeważnie rzymskimi katolikami , Ukraińcy grekokatolikami lub prawosławnymi, Białorusini prawosławnymi , Żydzi wyznawali judaizm , a Niemcy głównie protestantyzm. Najwięcej problemów rodziła kwestia ukraińska . Większość Ukraińców znalazła się w Polsce wbrew swej woli i dążyła do stworzenia własnego państwa . Słabiej rozwinięta świadomość narodowa Białorusinów, jednak na ich terenach dominowała własność ziemska, co sprzyjało szerzeniu radykalnej propagandy społecznej i rozwojowi ruchu komunistycznego . Większość Niemców, ubolewających z utraty pozycji narodu marzyła o powrocie do Rzeszy . Najbardziej skłonni do współpracy z odrodzoną Polską byli Żydzi, choć to właśnie przeciw nim kierował się coraz ostrzejszy nacjonalizm ze strony Narodowej Demokracji. Antysemityzm rodził żydowską nieufność, a czasem wrogość do Polski. SPADEK PO ZABORCACH Nierównomierny rozwój gospodarczy ziem polskich pod zaborami Chaos monetarny, inflacja, zniszczenia wojenne, rabunek polskiego mienia przez zaborców, wyczerpanie zasobów ropy naftowej Różnice w systemie komunikacji , brak jednolitego rynku zbytu Analfabetyzm, podział wyznaniowy REFORMA ROLNA Sejm Ustawodawczy podjął uchwałę o reformie rolnej w 1919 r ., która pod wpływem wojny z bolszewikami stała się ustawą w 1920 r.- maksimum posiadanej ziemi 180-400 ha, nadwyżki podlegały parcelacji, chłopi nabywali ziemię za połowę wartości rynkowej PRÓBY STABILIZACJI GOSPODARCZEJ Ujednolicono walutę w 1920 r. - marka polska Przyłączenie części Górnego Śląska ożywiło gospodarkę ; budowa portu w Gdyni, zakładów azotowych w Mościcach Reforma walutowa Władysława Grabskiego w 1924 r .- zrównoważenie budżetu przez ściąganie podatków, oszczędności budżetowe, pożyczki zagraniczne, stały kurs dolara, wstrzymano emisję marki polskiej, powołano Bank Polski - nowa moneta złoty polski PROBLEMY GOSPODARCZE Wojna celna z Niemcami w 1925 r. , wzrost deficytu budzetowego, ponowna inflacja

(…)

… na artykuły przemysłowe. Produkcja zaczęła powoli rosnąć, stopniowo podnosiły się place i zmniejszała się liczba bezrobocia. Rząd stosował politykę interwencjonizmu państwowego w życiu gospodarczym. Opracowano 4-letni plan inwestycji państwowych przez Eugeniusza Kwiatkowskiego. Miał on być realizowany w latach 1936-40. Przewidywał inwestycje cywilne i wojskowe.
W 1937 r. podjęto decyzję o budowie Centralnego Okręgu Przemysłowego , zlokalizowanego w widłach rzek Wisły i Sanu, nazwanego trójkątem bezpieczeństwa. Do wiekszych ośrodków należały: Lublin, Radom, Kielce, Przemyśl, Sandomierz, Tarnów, Nowy Sącz, Rzeszów, Ostrowiec Świętokrzyski, Chełm Lubelski, Zamość.
W szybkim tempie zbudowano elektrownie w Rożnowie na Dunajcu, hutę żelaza w Stalowej Woli, zakłady zbrojeniowe w Radomiu i Sanoku, zakłady…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz