Przewrót majowy i konstytucja kwietniowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 812
Wyświetleń: 2919
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przewrót majowy i konstytucja kwietniowa  - strona 1 Przewrót majowy i konstytucja kwietniowa  - strona 2 Przewrót majowy i konstytucja kwietniowa  - strona 3

Fragment notatki:

5. PRZEWRÓT MAJOWY I KONSTYTUCJA KWIETNIOWA - ewolucja ustrojowa państwa: A/ Trzeci gabinet 'Witosa, walki w Warszawie (12 - 14 V 1926). B/ ,,Rewolucja bez rewolucyjnych konsekwencji" - legalizacja przewrotu (wybór Piłsudskiego na prezydenta. "nowela sierpniowa"). 1926. C/ Opozycja wobec rządów sanacyjnych, nowe formy: na prawicy (Obóz Wielkiej Polski), na lewicy (Centrolew). D/ "Wybory brzeskie" 1930 roku. E/ Konstytucja kwietniowa 1935 roku i nowa ordynacja wyborcza - ustrojowy model polskiego autorytaryzmu. F/ Śmierć Piłsudskiego (12 V 1935) i dekompozycja obozu sanacyjnego. A/ TRZECI GABINET WITOSA, WALKI W WARSZAWIE. 12-14 V 1926r. Trzeci rząd Wincentego Witosa powstał 10 maja 1926 roku po utracie poparcia PPS-u rząd Aleksandra Skrzyńskiego , który upadł 5 maja 1926 . Był to kolejny rząd Wincentego Witosa utworzony przez Chrześcijański Związek Jedności Narodowej i PSL Piast . Rząd ten został obalony przez przewrót majowy 14 maja 1926 roku . B/ ,,Rewolucja bez rewolucyjnych konsekwencji" - legalizacja PRZEWROTU MAJOWEGO (wybór Piłsudskiego na prezydenta. "NOWELA SIERPNIOWA"). 1926. PRZEWRóT MAJOWY 12-14 V 1926 r Zamach stanu przeprowadzony przez Piłsudskiego przy pomocy oddziałów wojskowych pod dowództwem oficerów - piłsudczyków. (dawna Brygada, POW ). Przewrót poprzedzony przygotowaniami propagandowymi Piłsudskiego , który w 1923 zrzekł się funkcji państwowych, skrytykował natomiast KONSTYTUCJĘ MARCOWĄ oraz SYSTEM PARLAMENTARNY, eksponując zaś swe zasługi w walce o niepodległość, domagał się odpowiedzialności za sytuację w armii. Głównym obiektem jego ataków była NARODOWA DEMOKRACJA , a on jako dawny socjalista poparty był ugrupowaniami lewicy . Przewrót miał być na początku bezkrwawą demonstracją przeciwko koalicji ND i partii centrowych (rząd CHJENO-PIASTA, W.Witos) . Przerodził się jednak w zacięte walki (duże straty w ludziach, ranni). Po zwycięstwie Piłsudski odwrócił się od dotychczasowych sprzymierzeńców z lewicy parlamentarnej i począł tworzyć własny obóz polityczny - SANACJĘ . NOWELA SIERPNIOWA 1926 r. Po przewrocie majowym ustrój polityczny zmienił się tylko nieznacznie. W sierpniu 1926r. sejm uchwalił NOWELĘ SIERPNIOWĄ , dzięki której prezydent otrzymywał prawo rozwiązywania parlamentu i wydawania dekretów z mocą ustawy . Piłsudski wyłączył armię spod kontroli parlamentu i objął nad nią dowództwo jako GENERALNY INSPEKTOR SIŁ ZBROJNYCH. W kraju zapanował dziwny stan wyjątkowy. Piłsudski nie ogłosił się dyktatorem, nie został prezydentem-odmówił, nie zniósł konstytucji, parlamentu i partii politycznych, naginał jednak prawo dla swych potrzeb

(…)

… Kwiatkowskiego i Mościckiego, prezentowała tendencje umiarkowane i dążyła do porozumienia z opozycją.
Frakcja „wojskowa” skupiona wokół Rydza- Śmigłego zdecydowana była wprowadzić rządy silnej ręki. Sam Rydz myślał o prezydenturze i zajęciu miejsca po Piłsudskim. Nie cieszył się on dużym autorytetem i musiał zawrzeć porozumienie z grupą zamkową. W 1936 r. został marszałkiem.
OBÓZ ZJEDNOCZENIA NARODOWEGO
Po klęsce BBWR sanacja dążyła do stworzenia szerokiej podstawy społecznej, popierającej ich władzę. Pod hasłami obronności kraju i nacjonalistycznymi został utworzony w II.1937 r. Obóz Zjednoczenia Narodowego. Program OZN opierał się na zasadzie solidaryzmu społecznego. Celem miało być zbudowanie silnego państwa i samoobrona kulturalna Polaków. Lansowano kult armii i Piłsudskiego. Pojawiły się też hasła…
…, przede wszystkim transport kolejowy, ale także sieci dróg.
Lata 1926- 1929 to najlepsze lata w dziejach gospodarczych Polski międzywojennej.
UTWORZENIE BBWR
W 1928 r. przypadały wybory do sejmu i senatu. Piłsudski nie dysponował zorganizowanym zapleczem. Obóz sanacyjny utworzył w tym czasie Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem (BBWR). Na jego czele stanął przyjaciel Piłsudskiego Walery Sławek.
BBWR była komitetem wyborczym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz