Ziemie polskie i progu XX wieku

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1932
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ziemie polskie i progu XX wieku - strona 1 Ziemie polskie i progu XX wieku - strona 2

Fragment notatki:

ZIEMIE POLSKIE U PROGU XX WIEKU. Aspekty społeczne, polityczne i gospodarcze przemian modernizacyjnych. Narodziny nowoczesnych ruchów politycznych Polityka zaborców wobec Polaków (autonomia Galicji, ucisk germanizacyjny, rusyfikacyjny). C/ POLITYKA ZABORCÓW WOBEC POLAKÓW Druga poł XIX. Znacznie zróżnicowała położenie polskiej ludności w poszczególnych zaborach. ZABÓR ROSYJSKI osłabiony walkami powstania styczniowego, nękany był brutalnymi represjami. Władze rosyjskie poczęły likwidować resztki autonomii Królestwa Polskiego, tzn.: Zastąpiono urząd namiestnika urzędem generała - gubernatora. Nazwę Królestwo Polskie na Kraj Przywiślański (1874) Reorganizacja administracji na wzór rosyjski Reorganizacja sądownictwa (1876) Likwidacja Banku Polskiego (1885) RUSYFIKACJA była karą za powstanie oraz konsekwencją rozwoju rosyjskiej świadomości narodowej. Towarzyszył temu wzrost nacjonalizmu. Wypierano polskość z większości aspektów życia społecznego, publicznego. Od 1869 r. uczono tylko po rosyjsku. Katolicyzm po polsku - jedyne spoiwo narodowe. GERMANIZACJA, ZABÓR PRUSKI. Tu walka z polskością w granicach wyznaczonych przez prawo. Postępowanie wobec polskich ziem było pochodną centralistycznych tendencji w polityce władz Rzeszy. Od 1871r. dążenie zaborcy do likwidacji lokalnych separatyzmów, m.in.: atak na Kościół katolicki, traktowany przez Bismarcka jako groźny czynnik odśrodkowy KULTURKAMPF / walka o kulturę - polityka Bismarcka 1873 - 1875, chcąca ograniczyć wpływa kościoła na społeczeństwo i poddanie go nadzorowi rządu. W zaborze pruskim dodatkowym celem było osłabienie polskości, tzn. 1876 - ustawa o zakazie używania polszczyzny w administracji, sądach, potem ograniczanie jej w szkolnictwie. Rezultaty Kulturkampfu częściowo niekorzystne dla władz, mimo zniemczenia. Wynikły z bardziej stanowczej postawy duchowieństwa wobec zaborcy. Katolicyzm wyznacznikiem polskości. Doszło do repolonizacji Górnego Śląska, dzięki chęci oporu władzom i zwiększenia umiejętności organizacyjne ludzi. Od lat 80. próby podcięcia materialnych korzeni polskości, głównie odbieranie ziemi. 1866 - Komisja Kolonizacyjna powołana do przekazania ziem niem.osadnikom. Stowarzyszenie HAKATA z 1894 mające rugować Polaków z ziemi. ZABÓR AUSTRIACKI / AUTONOMIA GALICJI 1867 - 1873. Korzystniejsza sytuacja niż u reszty zaborców, co wiązało się z wprowadzeniem autonomii dla Galicji. Władzę nadrzędną otrzymał NAMIESTNIK, władze autonomiczne: Sejm Krajowy, Wydział Krajowy, Wydział Szkolny Krajowy, lata 1867 - 1869 język polski wprowadzony do szkolnictwa i administracji. W zakresie spraw autonomii były sprawy gospodarki, kultury, oświaty.

(…)

… przez konserwatystów - stańczyków. Konflikt polsko - ukraiński w Galicji wschodniej sprzyjał upowszechnieniu się tam postaw nacjonalistycznych wśród Polaków.
B/ NARODZINY NOWOCZESNYCH RUCHÓW POLITYCZNYCH.
Znaczącą rolę w kształtowaniu się programów polskich ruchów politycznych miały wydarzenia w Rosji z 1904- 1905 (wojna z Japonią). Uwidoczniona słabość imperium zachęciła różne grupy obywateli do zwrócenia…
… do Galicji.
Lewica niepodległościowa, obejmująca socjalistów z PPS i PPSD, część ruchu ludowego na czele z Józefem Piłsudskim za największego wroga uznała Rosję. Piłsudski dążył do taktycznego porozumienia z Austro - Węgrami i Niemcami

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz