Postawa Polaków wobec germanizacji i rusyfikacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2177
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postawa Polaków wobec germanizacji i rusyfikacji - strona 1 Postawa Polaków wobec germanizacji i rusyfikacji - strona 2

Fragment notatki:

POSTAWA POLAKÓW WOBEC RUSYFIKACJI I GERMANIZACJI
Polskie społeczeństwo w Przywiślańskim Kraju po roku 1864 było podzielone :
jedni przyjmowali postawę nieprzejednanych , którzy uważali , że bez względu na koszty walka o niepodległość powinna być prowadzona drudzy - ugodowcy = serwiliści ( ślepa służalczość pod dyktando zaborców ) , uważali, że żadna walka nie ma racji bytu , a z zaborcami trzeba iść na współpracę, by chronić polskość i wywalczyć autonomię ( w zamian za lojalna politykę również można było liczyć na autonomię)
GALICJA
W autonomii galicyjskiej swoja działalność mocno ożywili konserwatyści krakowscy na których mówiono także „młodszy zastęp konserwatystów krakowskich”. Politycznie byli oni związani z Hotelem Lambert. Należeli do nich krakowscy historycy jak Walerian Kalinka, Stanisław Tarnowski, z rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego Józefem Szujskim na czele. To właśnie oni w 1869 opublikowali pamflet polityczny „Teka Stańczyka” ( * stańczyk - błazen z XVI w. , w okresie Zygmunta I Starego , nie będący symbolem głupoty, a narodowej mądrości). W „Tece Stańczyka” Szujski krytycznie oceniał powstania narodowowyzwoleńcze z XIX w . Nazywał je „narodowym szaleństwem i narodową głupotą” Twierdził, że to co gubiło Polaków w XVIII w to liberum veto , a to co gubi ich w XIX to liberum konspiro , czyli wolna konspiracja, możliwość uprawiania konspiracji przez każdego. Dokument ten przyczynił się także do rozwoju pozytywizmu ( to pracą należy dążyć do celu). Konserwatyści stanowili przewagę w Galicji do końca XIX w , potem nastąpił ruch chłopski, ruch socjalistyczny ( = robotniczy).
Konserwatyści ulegli podziałowi głownie przez politykę austriacką .W Galicji przebywała bowiem duża ilość Ukraińców , których Austriacy chcieli wykorzystać przeciw Rosji. Byłoby to możliwe gdyby polscy ziemianie poszli na ustępstwa wobec Ukraińców. Konserwatyści podzielili się więc na dwie części: podolacy ( od Podola) - ugodowi
reszta - nieustępliwi wobec Ukraińców, ponieważ ziemianin czy szlachcic w Galicji był Polakiem , chłopem pracującym - Ukrainiec , a rozbudzenie ambicji narodowych w Ukraińców odwróciłoby się z pewnością przeciwko szlachcie
ZABÓR PRUSKI
W zaborze pruskim mimo , iż miało miejsce kulturkampf, rugi pruskie, Hakata pojawiali się lojaliści , którzy chcieli współpracować z Niemcami. Program lojalistyczny zawierał „Kurier Poznański”, gdy jednak jego lider arcybiskup Mieczysław Ledóchowski został aresztowany program lojalistyczny załamał się . ZABÓR ROSYJSKI
W zaborze rosyjskim na czele lojalistów stał Zygmunt Wielopolski ( syn margrabiego Aleksandra Wielopolskiego, który wprowadził brankę) . Napisał on program lojalistyczny w którym zapewniał zaborcę o lojalności. Podpisała się jednak pod nim tylko wąska grupa osób.

(…)

… nawet tego. Na Śląsku polskość krzewił Karol Miarka - organizował polskie stowarzyszenia, biblioteki i czasopisma. Innym działaczem na tych terenach był Wojciech Korfanty, redaktor „Górnoślązaka” w Katowicach.
Na terenach Warmii i Mazur działali głównie historycy jak Wojciech Kętrzyński, czy poeta ludowy, artysta, działacz mazurski Michał Kajka.
BILANS WALKI Z WYNARODOWIENIEM 1 .W zaborze pruskim mimo utworzenia…
… dopuszczały pruskie przepisy szkolne. W obronie uczniów stanęli rodzie, jednak uczestnikom protestu wstrzymano promocję do następnej klasy, a rodzicom wytoczono procesy za zaniedbanie obowiązków rodzicielskich
3.W zaborze rosyjskim rozwinął się pozytywizm - praca u podstaw, praca organiczna.
.
4. Rozwijała się polska kultura, nauka. Maria Skłodowska , Wróblewski, Olszewski przez swoje sukcesy udowadniali…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz