Budowanie podstaw reżimu komunistycznego w Polsce w latach 1944 - 1947

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budowanie podstaw reżimu komunistycznego w Polsce w latach 1944 - 1947 - strona 1 Budowanie podstaw reżimu komunistycznego w Polsce w latach 1944 - 1947 - strona 2

Fragment notatki:

9. BUDOWANIE PODSTAW REŻIMU KOMUNISTYCZNEGO W POLSCE W LATACH 1944 -1947. A. pierwsze lata istnienia PPR: 1942 - 1944. B . ,,POLSKA LUBELSKA" 1944 - 1945 . C. TYMCZASOWY RZĄD JEDNOŚCI NARODOWEJ, powrót Mikołajczyka do kraju. D. Walka komunistów ze zbrojnym podziemiem niepodległościowym i opozycją polityczną: sfałszowane referendum w 1946 roku oraz "wolne" wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku . A/ PIERWSZE LATA ISTNIENIA PPR: 1942 - 1944r. Po napaści Niemiec na ZSRR Komintern zezwolił na reaktywowanie polskiej partii komunistycznej. Zorganizowano więc w Moskwie z przebywających w ZSRR komunistów polskich tzw. GRUPĘ INICJATYWNĄ (Nowotko, Finder, Fornalska, Mołojec i inni). Grupa Inicjatywna zrzucona została do strefy okupowanej przez Niemców i tam nawiązywała kontakty z ugrupowaniami komunistycznymi w kraju. Tam też powołała PPR. 5.1.1942r - POLSKA PARTIA ROBOTNICZA - powołąna j/w przez Grupę Inicjatywną. Marceli Nowotka jako I sekretarz PPR. PROGRAM PPR: walka z Niemcami, sojusz z ZSRR, granica wchodnia na Bugu, granica zachodnia na Odrze i Nysie Łużyckiej, zapowiedź nacjonalizacji przemysłu, banków, transportu, reforma rolna, planowanie w gospodarce, kwestionowanie prawa rządu polskiego na emigracji (wg ODEZWY PROGRAMOWEJ - I.1942r , oraz DEKLARACJI „O co walczymy ” z 1943r.) III.1942r - PPR powołała zbrojne ramię orientacji prosowieckiej w kraju - GWARDIĘ LUDOWĄ. 1.1. 1943r - GWARDIA LUDOWA została przekształcona w ARMIĘ LUDOWĄ , na czele Michał ŻYMIERSKI. 21.7.1943r. - na mocy dekretu Krajowej Rady Narodowej Armia Ludowa połączyła się z I Armią Wojska Polskiego w ZSRR tworząc LUDOWE WOJSKO POLSKIE B/ POLSKA LUBELSKA 1944 - 1945r 22lipiec 44 - początek Polski lubelskiej 28czerwiec 45-powołano do życia TRJN 22lipiec -ogłoszono manifest lipcowy , ogłoszony przez radio moskwa,został wywieszony w Chełmie-pierwsze wyzwolone miasto. Warunkiem ogłoszenia manifestu i powstania PKWN było potwierdzenie linii Curzona na zachodzie przez PKWN . 27lipiec -zostało to potwierdzone. Po wyzwoleniu od 2 sierpnia siedzibą PKWN był Lublin . Od samego początku powstania rządu PKWN rządom tym towarzyszył terror (NKWD i Polskiego Urzędu Bezpieczeństwa). Na czele PKWN stał Edward Osóbka-Morawski. Terror-do Lublina władze NKWD skierowały Iwana Sierrowa , który w latach 40-41 był odpowiedzialny za zsyłki w państwach nadbałtyckich. Miał kierować deport ludności w Lublinie . Największy terror:Żołnierze AK i Wojska Polskiego . Polska Lubelska-tereny między Bugiem a Wisłą. Gospodarka aż w 60% była zniszczona. Gospodarkę reorganizowało to, że w obiegu znajdowały się różne monety i nie można było określić ich wartości.

(…)

… na "nie" (reforma rolna!), zostałoby to z pewnością wykorzystane przez PPR dla ośmieszenia PSL-u wśród polskich chłopów. Wolność i Niezawisłość wzywało do odpowiedzi "nie" na pierwsze 2 pytania, zaś NSZ wezwały do głosowania na "nie" na wszystkie 3 pytania, duża część opowiedziała się za całkowitym odrzuceniem proponowanych zmian (w odniesieniu do pkt. 3 był to raczej protest wobec utraty kresów wschodnich
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz