Komunizm w Polsce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunizm w Polsce  - strona 1

Fragment notatki:

-lipiec 1944 -początkiem tworzenia władz komunistycznych zainstalowanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN) -na czele Edward Osóbka-Morawski (premier), jako granicę wschodnią uznał linię Curzona. -22 lipca ogłoszono Manifest PKWN, w którym określał się jako legalny rząd tymczasowy dążący do wywalczenia niepodległej ojczyzny, podstawą na jakiej działał miała być konstytucja marcowa, zapowiedziano reformę rolną i nacjonalizację majątku poniemieckiego.
-PKWN zarządził powszechną mobilizację i nakazał przejście ze wszystkich organizacji konspiracyjnych i podziemnych do Wojska Polskiego. -żołnierze AK nie kwapili się ze wstępowaniem do Wojska Polskiego. Wprowadzony we wrześniu 1944 Kodeks Karny służył do sankcjonowania mordów sądowych na członkach AK. Wtrącano ich do więzień, zamykano w obozach albo wywożono w głąb ZSRR. Sytuacja członków AK stała się szczególnie niebezpieczna po przekroczeniu przez Armię Czerwoną linii Wisły w styczniu 1945. Postępujące za woskiem NKWD i UB tropiło, aresztowało i mordowało członków AK. -wódz generał Leopold Okulicki "Niedźwiadek" rozwiązał AK w styczniu 1945 roku. Z rozwiązanej AK utworzono organizację "Nie" i Ruch Oporu Armii Krajowej. Widząc w niepodległościowym podziemiu niebezpiecznego przeciwnika NKWD postanowiło pozbyć się problemu
-marzec 1945 -aresztowano 16 czołowych przywódców podziemia polskiego. Zostali oni aresztowani i wytoczono im proces w Moskwie
-najwyższą władzą była pełniącą rolę sejmu Krajowa Rada Narodowa na czele z Bolesławem Bierutem.
-dla stworzenia pozorów pluralizmu politycznego zezwalano na działanie przedwojennych partii takich jak PPS, SL czy SD ale pod kontrolą
-wrzesień 1944 -wprowadzono reformę rolną. Parcelacji podlegały majątki. Reforma miała pozyskać PKWN sympatię ludności chłopskiej. -styczeń 1946 przeprowadzono nacjonalizację przemysłu, banków, transportu i handlu.
-luty 1945 -postanowienie konferencji jałtańskiej - wolne wybory parlamentarne. -czerwiec 1945 -powstał TRJN -premierem Osóbka-Moraswki
-czerwiec 1946 referendum: za zniesieniem senatu, za ustrojem gospodarczym Polski z przeprowadzoną reformą rolną i nacjonalizacją przemysłu, czy jest za utrwaleniem istniejących granic państwowych. Sfałszowane wyniki na "tak". Po referendum w styczniu 1947 wybory do sejmu ustawodawczego.
-1947 prezydentem został Bolesław Bierut a premierem Józef Cyrankiewicz. W tym też roku przyjęto tzw. Małą Konstytucję, która rozszerzała uprawnienia prezydenta i rządu. KRN została zastąpiona Radą Państwa. Natomiast konstytucja została uchwalona 22 lipca 1952 roku. Określała ona Polskę jako kraj demokracji ludowej i szczególną opieką otaczała własność państwową i spółdzielczą. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz