KRN, PKWN, Rząd Tymczasowy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1652
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
KRN, PKWN, Rząd Tymczasowy - omówienie - strona 1 KRN, PKWN, Rząd Tymczasowy - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

KRN, PKWN, Rząd Tymczasowy, Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej - podstawy [rawne ich działania, programy
KRN - Krajowa Rada Narodowa powstała w noc sylwestrową 1943/44, jako opozycyjna do emigracyjnej komunistyczna struktura władzy.
- przewodniczący Bolesław Bierut, zastępcy Edward Osóbka - Morawski i Władysław Kowalski,
- odmówiła rządowi londyńskiemu prawa do występowania w imieniu narodu, uprawniła się do wydawania dekretów i powoływania sądów ludowych, przewidywała przeprowadzenie reform społecznych, opowiadała się za „piastowskimi” granicami na zachodzie i określeniem granicy wschodniej na drodze porozumienia z ZSRR
- struktura terytorialna: rady narodowe wojewódzkie i miejskie
- siła zbrojna AL. Armia Ludowa
- program KRN przewidywał utworzenie Rządu Tymczasowego
- była tymczawoym parlamentem, składała się z max 444 członków, zakres działania: ustawodawstwo, podejmowanie najważniejszych dla państwa decyzji, kontrola władzy wykonawczej, zwierzchnictwo i kontrola nad radami terenowymi w terenie. Obradowała w sesjach, miały być co kwartał, były rzadziej, w przerwach wszystkie za wyjątkiem ustawodawczych funkcje przejęło Prezydium KRN - przewodniczący, 2 zastępcy, naczelny dowódca WP i kilku członków, ustawą z września 1944 stanowisko przewodniczącego zastąpiono urzędem prezydenta KRN - miał większość funkcji prezydenta wg konstytucji marcowej i marszałka Sejmu
PKWN - Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego - powstał w Moskwie 21.07.1944 zaraz po zajęciu przez Armię Czerwoną pierwszych ziem na zachód od Bugu, przewodniczącym Osóbka - Morawski, wice Andrzej Witos i Wanda Wasilewska
- wg Manifestu PKWN jedyną legalną władzą w Polsce była KRN, pełniąca rolę parlamentu, PKWN jej organem wykonawczym - rządem
- uznał za podstawę prawną swojej działalności przepisy konstytucji marcowej, co miało sugerować ich „demokratyczny” charakter - w manifeście przedstawioo program reform społecznych i gospodarczych, bez kwestii nacjonalizacji przemysłu, granice państwa niedookreślono
- sformułowano zasady tworzenia hierarchicznego systemu władzy, opartego na strukturze rad narodowych podporządkowanych KRN: wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych
- ZSRR uznało PKWN za wyłączny rząd państwa polskiego, a ono zatwierdziło granicę zgodną z linią Vurzona
Rząd Tymczasowy - powołany przez KRN 21.12.1944 zastąpił PKWN
- premierem Osóbka-Morawski, wice W. Gomółka i St. Janus
- sprzeciwili się alianci, jednak ZSRR ZSRR satelity go uznały
- kwestie istnienia dwóch rządów należało rozwiązać, w sprawie przyszłej władzy postanowiono, że powstanie jeden rząd złożony z przedstawicieli Rządu tymczasowego, demokratycznych polityków z kraju i działaczy emigracji, i odbędą się wybory. Powołano Komisję Dobrych Usług złozoną z przedstawicieli wielkiej trójki. RT przeniósł się w okolicę Warszawy, gdzie ukrywało się kierownictwo Polski Podziemnej, rząd na emigracji przeżywał kryzys, postanowiono rozpocząć rozmowy z komunistami, ci jednak aresztowali i wywieszki 16 przywodcow podziemia. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz