KRN, PKWN, Rząd tymczasowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
KRN, PKWN, Rząd tymczasowy - strona 1 KRN, PKWN, Rząd tymczasowy - strona 2

Fragment notatki:


112.KRN, PKWN, RZĄD TYMCZASOWY, TRJN- PODSTAWY PRAWNE ICH DZIAŁANIA- PROGRAMY Pod koniec 1941 roku Komintern przeszkolił w ZSRR grupę komunistów i zezwolił na odbudowanie w Polsce partii komunistycznej. W grudniu 1941 roku w Wiązownie pod Warszawą wylądowała grupa inicjatywna, której zadanie m było stworzenie radzieckiego ugrupowania podziemnego. 05.01.1941 roku powstała PPR. Podjęła hasło radykalnych reform społecznych. Dla walki z okupantem przystąpiła do tworzenia własnej org. Wojskowej GL. Na czele KC stanął Marceli Nowotko. W kierownictwie PPR doszło do rywalizacji. W listopadzie 1942 Zygmunt Małojec zastrzelił Nowotkę, a jego brat Bolesław próbował przejąć funkcję I Sekretarza KC. Reszta kierownictwa zadecydowała o zgładzeniu braci Małojców, na czele PPR stanął Paweł Finder. Po jego śmierci w listopadzie 1943 roku władzę przejął Władzio Gomułka. PPR opublikowało deklaracje programową: „O co walczymy?” Przebudowa ustroju społecznego, racjonalizacja wielkiego przemysłu, nacjonalizacja banków, reforma rolna bez odszkodowania.
KRN
W noc z 31.12. na 010.010.1944 powstała Krajowa Rada Narodowa. Jej przewodniczącym został Bolesław Bierut, a jego zastępcą Edward Osóbka- Morawski i Władysław Kowalski. W swym programie nawiązywał do konstytucji marcowej, zapowiadała przebudowę społeczno- gospodarczą kraju, oparcie polityki zagranicznej na przyjaźni i współpracy z ZSRR oraz przywrócenie ziem a zachodzie zgodnie z piastowskimi granicami i na północy przemocą zgermanizowanych. Siłą zbrojną KRN stała się AL. Program przewidywał utworzenie rządu tymczasowego. W tym samym czasie ukształtował sie polski ośrodek komunistyczny w Moskwie. W lutym 1943 powstał komitet organizacyjny ZPP. Wśród jego organizatorów znaczące miejsce zajmowali: W. Wasilewska, A. Lampe, A. Zawadzki i Z. Berling. PKWN
Delegacja KRN przebywająca w Moskwie uzupełniona przez 3 członków przybyłych z, w tym M. Żymirskiego oraz kierownictwo ZPP przynaglały władze radzieckie, pod presją zbliżającego się wkroczenia armii radzieckiej z oddziałami I armii polskiej na zimie polskie do wyrażenia zgody na powołanie organu wykonawczego KRN. Stalin w rozmowach z delegacją KRN i ZPP w dniu 18.07.1944 podzielił tą argumentację i zgodził się. 22. 07.1944 utworzono PKWN. Jego przewodniczącym E. Osóbka- Morawski, a wice Andrzej Witos i Wanda Wasilewska. Wraz z komunikatem o powstaniu PKWN radio moskiewskie nadało tekst Manifestu PKWN skierowanego do narodu polskiego, zgodnie z nim, jedyną legalną władzą w Polsce była KRN pełniąca rolę parlamentu. PKWN był jej organem wykonawczym , czyli rządem. Obydwie władze uznawały za podstawę prawną swojej działalności przepisy konstytucji marcowej z 1921 roku. Miała obowiązywać do zwołania Sejmu Ustawodawczego i uchwalenia nowej konstytucji. Rząd emigracyjny w Londynie i jego delegatura w kraju, które działały na podstawie konstytucji kwietniowej z 1935 roku uznano za nielegalne. Przedstawiono program reform społecznych i gospodarczych omijając kwestie nacjonalizacji przemysłu. Granice państwa określono dość mgliści, stwierdzając, że uregulowanie granicy polsko- rosyjskiej powinno nastąpić w drodze wzajemnego porozumienia i powinna ona być „linią przyjaznego sąsiedztwa”. Sformułowano też zasady tworzenia hierarchicznego systemu władzy opartego na strukturze nadnarodowych podporządkowanych KRN: województw powiatowych, miejskich i gminnych. 26.07.1944 ZSRR uznał państwo polskie za suwerenne i sprzymierzone, a PKWN za jego wyłączny rząd. W tym samym dniu

(…)

Armii Czerwonej na obszar całego kraju. Główne jego zadanie polegało na tworzeniu organów adm terenowej: ogólnej i specjalnej, zapewniających realizacje podstawowych funkcji. Wolność polityczna obywateli poddano reglamentacji. Prowadzono cenzurę prewencyjną prasy i książek. Nie krępowano działalności Kościoła i innych związków wyznaniowych. Rozbudowano aparat bezpieczeństwa publicznego i milicji…
… tworzenia hierarchicznego systemu władzy opartego na strukturze nadnarodowych podporządkowanych KRN: województw powiatowych, miejskich i gminnych. 26.07.1944 ZSRR uznał państwo polskie za suwerenne i sprzymierzone, a PKWN za jego wyłączny rząd. W tym samym dniu ZSRR i PKWN zawarło układ określający granicę wschodnią na linii Curzona. Po przybyciu do Chełmna 27.07.1944 roku członków PKWN zaczęto tworzyć adm…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz