Myśl polityczna - strona 2

note /search

Platon, Sokrates-idee

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Myśl polityczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1064

PLATON - V/IV w. p.n.e. - prawdziwe imię Arystokles - ateński arystokrata, przekonania konserwatywne, - negatywny stosunek do demokracji ateńskiej (uczeń Sokratesa, konserwatyzm) Sokrates - młodych ludzi należy nauczać cnoty (=mądroś...

Pojęcie myśli politycznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Myśl polityczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 973

Pojęcie myśli politycznej, twórcy, źródła, podstawowe kategorie Myśl polityczna - refleksja nad tą sferą działania, która wiąże się ze sferą sprawowania władzy, sferą polityki. Andrzej Zybertowicz - wszelkie wypowiedzi dotyczące sfery polityki. Marcin Król - obejmuje wszelkie publiczne zachowania...

Postacie polskiej myśli politycznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Myśl polityczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 868

POSTACIE POLSKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ Edward Abramowski - w zasadzie anarchista, chociaż sam się nigdy tym mianem nie określił. krytyka państwa i władzy państwo uciska i tępi indywidualność ludzi państwo jest źródłem ludzkiej nędzy destrukcyjny charakter państwa przeciwstawianie się używaniu prz...

Religia i Kościół rzymskokatolicki w myśli politycznej endecji i konse...

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Myśl polityczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910

Religia i Kościół rzymskokatolicki w myśli politycznej endecji i konserwatystów. Endecja ND miała korzenie świeckie,.Poczatkowo nie przykładano dużej wagi do religii. Wydanie w 1927 r. broszury „Kościół, Naród, Państwo” zmieniło tą sytacje. Wpływ doktryny kościelniej był motywacją dla idei nierozłą...

Spółdzielczość w Myśli Politycznej ludowców i socjalistów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Myśl polityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

Spółdzielczość w Myśli Politycznej ludowców i socjalistó w Ludowcy: W spółdzielczości ludowcy upatrywali się swego rodzaju łącznik między rozwojem rolnictwa i przemysłu. Spółdzielczość obejmowały niektóre sfery działalności związane zarówno z rolnictwem, jak i przemysłem: drobny i średni przemysł...

Wizja państwa idealnego Platona

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Myśl polityczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 833

Wizja państwa idealnego Platona - „Państwo” Kształt piramidy (struktura hierarchiczna odzwierciedlająca moralne i intelektualne nierówności ludzi) - odpowiada trójpodziałowi duszy - wiedza (złoto) - odwaga (srebro) - praca (brąz) - żadna grupa nie osiągnie sama doskonałości, razem tworzą harmoni...

Wizje kształtu terytorialnego Polski do 1918r

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Myśl polityczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 889

Wizje kształtu terytorialnego Polski do 1918r. : konserwatyści, endecja, ludowcy, socjaliści. Polska historyczna czy etnograficzna. Koncepcja federalistyczna i inkorporacyjna. W XIX w. odwoływano się do wizji granic sprzed 1772r. J.Lelewel uważał, że albo Polska odzyska wszystkie ziemie albo wcale ...

Wizje ustrojowe podczas II wojny światowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Myśl polityczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1162

Wizje ustrojowe podczas II wojny światowej: rząd na emigracji i PPR. Wizje ustrojowe podczas II WŚ zeszły ba drugi plan. Rząd na emigracji - PPS, Stronnictwo Narodowe, Stronnictwo Pracy, Stronnictwo Ludowe musiały znaleźć kompromis. Deklaracje: Rząd Sikorskiego 1939r. - deklaracje - odbudowane pań...

Wizje ustroju niepodległej Polski w okresie zaborów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Myśl polityczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

Wizje ustroju niepodległej Polski w okresie zaborów: nurt zachowawczy (A. Czartoryski, konserwatyści krakowscy) i nurt demokratyczny (J. Lelewel, TDP, endecja, ludowcy, PPS). Nurt zachowawczy - nawiązywał do wzorów I RP (I połowa XIX w.) Adam Czartoryski - nawiązanie do Konstytucji 3 Maja. Przyczyn...

Wizje ustroju w okresie II Rzeczpospolitej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Myśl polityczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 924

Wizje ustroju w okresie II Rzeczpospolitej SOCJALIŚCI - dla PPS punktem wyjścia było połączenie zasad demokracji i socjalizmu oraz niepodległości. PPS dążyła do Polski niepodległej, demokratycznej, w której socjalizm chciano wprowadzić poprzez stopniowe reformy gospodarcze. Zdawano sobie sprawę, że...