Spółdzielczość w Myśli Politycznej ludowców i socjalistów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółdzielczość w Myśli Politycznej ludowców i socjalistów - strona 1

Fragment notatki:

Spółdzielczość w Myśli Politycznej ludowców i socjalistó w
Ludowcy:
W spółdzielczości ludowcy upatrywali się swego rodzaju łącznik między rozwojem rolnictwa i przemysłu. Spółdzielczość obejmowały niektóre sfery działalności związane zarówno z rolnictwem, jak i przemysłem: drobny i średni przemysł, rzemiosło, rolnictwo, handel oraz obszar usług niematerialnych.
Na obszarze rolnictwa spółdzielczość miała objąć działanie kółek rolnych, których zdaniem byłoby doskonalenie gospodarki chłopskiej, instruktaż w sprawach urzędowych, przysposobienie zespołowych form pracy. Spółdzielnie rolniczo handlowe organizowałyby zbyt płodów i produktów rolnych., zaopatrywałby rolników w nasiona, nawozy sztuczne, maszyny i narzędzia rolnicze. Spółdzielnie oszczędnościowo pożyczkowe ułatwiłyby rolnikowi uzyskanie taniego kredytu. Spółdzielnie budowlane pomagałyby w przygotowaniu i sprowadzaniu na warunkach ulgowych materiałów potrzebnych do budowy mieszkań i obiektów gospodarczych. Sprzyjało by też zakładaniu i funkcjonowaniu tartaków, cegielni i innych zakładów wytwórczych materiałów budowlanych. Zadaniem spółek ubezpieczeniowych byłaby asekuracja od ognia, pomoru inwentarza, gradobicia i innych klęsk żywiołowych. Wreszcie spółdzielnie mleczarskie i drobiarskie organizowałyby skup i przetwórstwo mleka i drobiu, sprzyjając tym samym rozwojowi hodowli i wzmocnieniu ekonomicznemu gospodarstw chłopskich. Spółdzielnie zdrowia i spółdzielcze instytucje kulturalne przyspieszyłyby cywilizacyjny rozwój wsi.
Spółdzielczość broniłaby zagrożonych interesów chłopskich przed kapitalistyczną monopolizacją życia gospodarczego. Spełniałaby wielorakie funkcje ekonomiczne, społeczne, wychowawcze i kulturalno-cywilizacyjne. Spełniałoby role czynnika integrującego wieloukładowy system gospodarczy, osłabiałaby kapitalistyczną strukturę własności, wprowadzałaby zespołowe formy własności, sprzyjałaby usuwaniu barier w postępie technicznym, jakie stwarza indywidualna gospodarka chłopska.
Spółdzielczość miała być tą dziedziną życia społeczno gospodarczego wsi dzięki której realizować się miała idea pracy organicznej. Chroniła by chłopa od wyzysku pośrednika. Oparta na świadomości celów, a nie na przymusie, wypierałaby kapitalistyczny system gospodarczy mający na celu zysk płynący z posiadania kapitału. Ludowcy traktowali spółdzielczość jako jedną z dróg oddolnego budowania Polski Ludowej poprzez ekonomiczne wzmocnienie chłopów, uspołecznienie i wzrost świadomości obywatelskiej. Wyznaczali więc spółdzielczości także rolę polityczną., wychodząc z założenia, ze republika kooperatywna jako forma ustrojowa zastąpi w przyszłości kapitalizm. Spółdzielcza myśl ludowa nawiązywała do wzorów z innych krajów.
Socjaliści;
Nic nie znalazłam, w tym małym skrypcie cos jest , ale nie chce mi się przepisywać :P
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz