Religia i Kościół rzymskokatolicki w myśli politycznej endecji i konserwatystów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Religia i Kościół rzymskokatolicki w myśli politycznej endecji i konserwatystów - strona 1 Religia i Kościół rzymskokatolicki w myśli politycznej endecji i konserwatystów - strona 2

Fragment notatki:

Religia i Kościół rzymskokatolicki w myśli politycznej endecji i konserwatystów. Endecja ND miała korzenie świeckie,.Poczatkowo nie przykładano dużej wagi do religii. Wydanie w 1927 r. broszury „Kościół, Naród, Państwo” zmieniło tą sytacje. Wpływ doktryny kościelniej był motywacją dla idei nierozłączności katolicyzmu i narodu. Przyczynił się do rezygnacj9i z zasady egoizmu narodowego. Rola wychowawcza Kościoła Uważali Kościół za wychowawcę narodów ,bez Kościoła nie bylibyśmy narodem cywilizowanym .Kościół ukształtował tożsamość narodową ludów pod jego wpływem oraz stworzył pojęcie „rodziny narodów chrześcijańskich”. „Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwienie jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi jej istotę.” „Państwo polskie jest katolickim. Nie jest nim tylko dlatego, że ogromna większość jego ludności jest katolicką, i nie jest katolickim w takim czy innym procencie. Z naszego stanowiska jest ono katolickim w pełni znaczenia tego wyrazu, bo państwo nasze jest państwem narodowym, a naród nasz jest narodem katolickim.” Wg ND Kościół odgrywa ogromną rolę w utrzymywanie moralności ludzi. Przykładano wielką wagę do spowiedzi świętej, poprzez spowiedź, korygującą ludzkie ścieżki, utrzymywana jest prawość całych społeczeństw, moralność zbiorowa. Rola polityczna Kościoła widziano w Kościele czynnik polityczny dbający o utrzymanie jedności narodu polskiego, zarówno w okresie rozbicia dzielnicowego jak i podczas zaborów. Nie zawsze jednak oceniano politykę Kościoła pozytywnie. W statucie Stronnictwa Demokratyczno - Narodowego z 1903 roku Dmowski umieścił m. in. takie zadania dla stronnictwa: -ustalić zasadę kontroli publicznej nad polityką władz kościelnych i zachowaniem się obywatelskim duchowieństwa, które to kontroli ze strony ogółu podlegać muszą wszystkie instytucje narodowe, -uznając zgodność naszej polityki z polityką Kościoła o ile to ma na celu jedynie obronę i szerzenie katolicyzmu, przeciwdziałać uzależnieniu naszych spraw narodowych od widoków polityki kościelnej, które związku bezpośredniego z powyższym nie mają.
Stawiano mu na tej podstawie zarzut, że walczy z Kościołem, lub że chce Kościół od swojej polityki uzależnić. Tymczasem Dmowski przede wszystkim uważał, że Kościół w sprawach polityki nieraz się myli. W 1907 roku oceniał, że „interwencja Kościoła w polityce w Galicji spowodowała, iż autorytet duchowieństwa zachwiany został w jego ludu umysłach” .
Endecja pragnęła zachować niezależność Kościoła od polityki, nigdy nie kwestionując jego roli wychowawczej. Praktycznie polegało to na prowadzeniu polityki nieraz wbrew pouczeniom politycznym Kościoła. Angażowanie Kościoła w politykę

(…)

… do celów im obcych, co przyniosło większe szkody, niż walka prowadzona przeciw religii przez jej wrogów” Z tych to powodów krytykowano wszelkie chadecje za próbę angażowania autorytetu Kościoła w swoją politykę. Widzimy dzisiaj jak słuszny to był pogląd. Ugrupowanie takie jak Wyborcza Akcja Katolicka, ZChN i AWS potrzebują poparcia Kościoła by dostać się do Sejmu, Wałęsa czy Buzek jeżdżą w przededniu…
… do celów im obcych, co przyniosło większe szkody, niż walka prowadzona przeciw religii przez jej wrogów” Z tych to powodów krytykowano wszelkie chadecje za próbę angażowania autorytetu Kościoła w swoją politykę. Widzimy dzisiaj jak słuszny to był pogląd. Ugrupowanie takie jak Wyborcza Akcja Katolicka, ZChN i AWS potrzebują poparcia Kościoła by dostać się do Sejmu, Wałęsa czy Buzek jeżdżą w przededniu…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz