Główne nurty myśli nacjonalistycznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Główne nurty myśli nacjonalistycznej - strona 1 Główne nurty myśli nacjonalistycznej - strona 2 Główne nurty myśli nacjonalistycznej - strona 3

Fragment notatki:


Główne nurty myśli nacjonalistycznej  Narodowa Demokracja  lub  ruch narodowy  (popularna nazwa  endecja  od skrótu  ND ) –  polski  ruch  polityczny o  ideologi   nacjonalistyczne j[1],  powstały pod koniec  XIX wie ku[2].  Głównym ideologiem i  współzałożycielem Narodowej Demokracji był  Roman Dmowski. Za początek ruchu narodowego uważa się powstanie w  1887  roku dwóch tajnych organizacji:  Ligi  Polskiej,  założonej w  Genewie  przez weterana  powstania styczniowego  Zygmunta  Miłkowskiego  i  Związku Młodzieży Polskiej "Zet"  założonego w  Krakowie,  przez  Zygmunta Balickiego.   W  1888  Zet włączono do Ligi. W założeniach programowych Narodowej Demokracji było zaprzestanie walki zbrojnej o  niepodległość, poszanowanie prawa i wykorzystanie istniejących prawnych możliwości w państwach  zaborczych do zbudowania sprawnej, powszechnej organizacji skupiającej Polaków, rozbudzenie i  umocnienie wśród nich świadomości narodowej. Według Dmowskiego najwyższym dobrem jest dobro  narodu polskiego, rozumianego jako wspólnota etniczna, niezależnego od podziałów zaborczych lub  klasowych. Najważniejszym przeciwnikiem ideologicznym jest lewica i socjalizm, rozbijające jedność  narodu. Zwalczając socjalistów narodowi demokraci zyskali szerokie poparcie wśród klas średnich. W okresie budowania niepodległości Narodowa Demokracja była zdecydowanym przeciwnikiem idei  jagiel ońskiej i federalizmu, preferując polskie państwo narodowe. Mniejszości narodowe we  wschodnich częściach kraju uznawano za materiał podatny na polonizację. Jednym z elementów ideologi  endecji był antysemityz m[11].  Dmowski uważał Żydów za wroga  wewnętrznego – zagrożenie dla Polaków, element obcy, którego prawa należy ograniczać i – w miarę  możliwości – usunąć z Pol ski[12].  Antysemityzm Narodowej Demokracji bazował głównie na kwestiach  ekonomiczny ch[13 ][14].  Zagrożenie dla Polaków endecy widzieli w dużym udziale Żydów w handlu,  rzemiośle i w warstwach wykształconych (adwokaci, lekarze )[15].  Jednym z najczęściej powtarzanych  haseł endecji było nawoływanie do bojkotu sklepów żydowskich. Narodowy katolicyzm  – doktryna polityczna łącząca  nacjonalizm  z przyznaniem  religi   katolickiej  statusu wyznania państwowego na którym będzie oparty ustrój państwa. W Polsce idee  narodowo-katolickie pojawiły się na przełomie lat 20. i 30. XX wieku, kiedy to młodzi narodowcy  zaczęli głosić konieczność budowy  "Katolickiego Państwa Narodu Polskiego".  Popularna  jako  nacionalcatolicismo  w Hiszpani  epoki  Francisco Franco  a także w  Chorwacji 

(…)

…. Sprawdza się to zwłaszcza w dziedzinie ekonomii i
gospodarki, gdzie narodowi konserwatyści w zależności od kraju mogą wspierać centralne
planowanie, ekonomię mieszaną lub nawet leseferystyczną ekonomię ultrakapitalistyczną.
Narodowy socjalizm (niem. Nationalsozialismus), nazizm (skrót
od Nationalsozialismus), hitleryzm (od nazwiska Adolfa Hitlera)
– totalitarna,rasistowska, antykomunistyczna i antysemicka…

w latach 1933-1945. Ideologami narodowego socjalizmu byli: Adolf Hitler (Mein Kampf) oraz Alfred
Rosenberg i Joseph Goebbels.
Ideologia Hitlera głosiła wyższość narodu niemieckiego, należącego do "rasy aryjskiej" (wywodzonej
od Ariów – starożytnego ludu indoeuropejskiego) w stosunku do innych ras i narodów, a w
szczególności nad Żydami i Cyganami. Ideę tę połączono ze
zwulgaryzowaną nietzscheańską…
…), a szczególnie wodza narodu i partii NSDAP, którym był Adolf
Hitler. Sam Hitler na łamach "Voelkischer Beobachter" z 10 listopada 1938 roku określił siebie jako
"arcydemokratę". Naziści wprowadzili ustrój jednopartyjny i zlikwidowali wolną prasę, wolne związki
zawodowe i liberalne stowarzyszenia takie jak loże masońskie. Narodowy socjalizm, podobnie
komunizm i faszyzm, wywodzą swoją władzę od suwerennego ludu…
….
Narodowy socjalizm (niem. Nationalsozialismus), nazizm (skrót
od Nationalsozialismus), hitleryzm (od nazwiska Adolfa Hitlera)
– totalitarna,rasistowska, antykomunistyczna i antysemicka ideologia Niemieckiej NarodowoSocjalistycznej Partii Robotników (NSDAP). Niemiecka skrajna odmiana faszyzmu[1], opierająca się na
biologicznym rasizmie, w szczególności na antysemityzmie, czerpiąca z haseł zarówno…
… Weimarskiej i traktatowi wersalskiemu. Narodowy bolszewizm jest
także silnie tradycjonalistyczny, na modłę prezentowaną przez filozofię Juliusa Evoli.
W sprawach ekonomicznych narodowi bolszewicy pragną połączenia leninowskiej Nowej
Ekonomicznej Polityki z korporacjonizmem Benito Mussoliniego. To
"małżeństwo" faszystowskiej ekonomii mieszanej z częściową gospodarką wolnorynkową sprawiło…
… nawiązuje bezpośrednio do filozofii Hegla, którego uważa za ojca idealizmu.
Dodatkowo, ruch ten jest skrajnie antyamerykański ("przeciw Wall Street") oraz, podobnie jak nazizm,
sprzeciwiał się istnieniu Republiki Weimarskiej i traktatowi wersalskiemu. Narodowy bolszewizm jest
także silnie tradycjonalistyczny, na modłę prezentowaną przez filozofię Juliusa Evoli.
W sprawach ekonomicznych narodowi bolszewicy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz