Nacjonalizm - klasyfikacja, rodzaje, nurty

Nasza ocena:

5
Pobrań: 700
Wyświetleń: 3003
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nacjonalizm - klasyfikacja, rodzaje, nurty - strona 1 Nacjonalizm - klasyfikacja, rodzaje, nurty - strona 2 Nacjonalizm - klasyfikacja, rodzaje, nurty - strona 3

Fragment notatki:

Nacjonalizm
Nazwa :nacjonalizm” pochodzi od słowa: naród (łac. natio). Używane coraz szerzej od ok. połowy XIX w. występuje najczęściej jako oznaczenie procesów narodowotwórczych, ruchów narodowych, stanu świadomości jednostkowej lub grupowej, idei państwa narodowego i ideologii narodowej. Elementy ideologii nacjonalizmu:
naród własny na szczycie istniejącej hierarchii narodów
każdy naród charakteryzuje się niepowtarzalnym charakterem narodowym, ukształtowanym rodzimą, wyidealizowaną tradycją
każdy naród powinien troszczyć się za pomoc wszelkich możliwych środków o zabezpieczenie interesu narodowego
każdy naród kierowany egoizmem narodowym nie może uniknąć walki z innymi narodami w sytuacjach konfliktów interesów narodowych, skłaniających do ekspansji terytorialnej i podporządkowania sobie innych narodów.
Na ogół nacjonalizm wyrasta z patriotyzmu; jest jego zdeformowaną postacią- doprowadzonego do skrajności. Istnieje także możliwość odwrotna: w określonych warunkach nacjonalizm może przerodzić się w patriotyzm. Na płaszczyźnie stosunków z innymi narodami patriotyzm wiąże się z internacjonalizmem i regionalizmem, a z nacjonalizmem- ksenofobia i szowinizm. Ideologie ukazujące naród w kategoriach patriotyzmu wyrażają przekonanie obywateli, że ich dobro i znaczenie zależy od znaczenia i potęgi własnego narodu. Patriotyzm opiera się na miłości, przywiązaniu, solidarności, poczuciu więzi z własnym narodem przy jednoczesnym szacunku dla innych narodów. Nacjonalizm natomiast zmierza do podporządkowania interesów innych narodów- interesom własnego narodu. Prowadzi do egoizmu narodowego, niechęci, nietolerancji, ksenofobii, szowinizmu i wrogości wobec innych narodów. Ideologie nacjonalistyczne i patriotyczne są podobne w zainteresowaniu narodem, który zgodnie uznają za wartość najwyższą. Jednocześnie są różne: nacjonalizm uznaje hierarchie narodów, a patriotyzm twierdzi, że wszystkie narody są równe. Dla nacjonalizmu ludzkość nie istnieje, a dla patriotyzmu kategoria narodu nie musi popadać w sprzeczność z kategorią ludzkości. Wg nacjonalizmu podstawowe cele narodu osiąga się za pomocą siły militarnej, a wg patriotyzmu za pomocą współdziałania narodów.
Źródła nacjonalizmu:
-splotły się z procesami narodowotwórczymi
- państwo może przyczyniać się do jednoczenia narodu i zabezpieczenia jego bytu przed zagrożeniem zewn. Rozbudzając więzi narodowe, państwo może posługiwać się ideologią nacjonalistyczną.
- treści zawarte w czynnikach kulturowych procesów narodowotwórczych mogą niekiedy pobudzać nadmierne podkreślenie wartości własnego narodu i ksenofobię, stwarzająca podatny grunt dla rozwoju nacjonalizmu.
- procesy narodowotwórcze przyspiesza i warunkuje w znacznym stopniu wspólnota kulturowa.


(…)

… dla prześladowanych. NACJONALIZM POLSKI- rozwój miał miejsce po 1864r. kiedy pojęcie „narodu szlacheckiego” ustąpiło miejsca pojęciu narodu polskiego. Pozytywistyczna koncepcja narodu (Aleksander Świętochowski)- naród to wspólnota przedsiębiorców i pracodawców przypominająca kapitalistyczne przedsiębiorstwo w swej cywilizacyjnej ekspansji ku pomnażaniu zysków i unikania strat.
Koncepcja historyczna (Józef Szujski…
…. utworzył Obóz Wielkiej Polski- skupiający nacjonalistów polskich. NACJONALIZM INDYJSKI- rozwijał się od lat 80.XIX w. Nacjonalizm Chana - dla przezwyciężenia napięć w stosunkach hindusko- muzułmańskich utrzymywał, że są pni jednym narodem, później bliski był koncepcji dwóch narodów i dwóch nacjonalizmów. Jego koncepcja dostarczyła argumentów muzułmańskim separatystom.
N. Iqbala- powiązał nacjonalistyczną…
…- dążenie do zjednoczenia wszystkich Greków rozproszonych w granicach dawnego cesarstwa bizantyjskiego, panturkizm- idea jedności etnicznej ludów tureckich i konieczność ich politycznego zjednoczenia. NACJONALIZM ŻYDOWSKI
-Znalazł on ideologiczne odzwierciedlenie w syjonizmie. Określenie tej ideologii „syjonizm” wprowadził w 1890r. Natan Birnbaum. Pochodzi od nazwy wzgórza Syjon, na którym znajduje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz