Główni teoretycy nacjonalizmu powszechnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1995
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Główni teoretycy nacjonalizmu powszechnego - strona 1 Główni teoretycy nacjonalizmu powszechnego - strona 2

Fragment notatki:


Główni teoretycy nacjonalizmu powszechnego Generalnie wśród teoretyków nacjonalizmu na pewno trzeba wspomnieć Giuseppe Mazzinniego,  Tomasza Masaryka, Romana Dmowskiego. Do tego dochodzi jeszcze na pewno francuska myśl  nacjonalistyczna   z   Charles’em   Maurras’em   na   czele.   Nacjonalizm   Żydowski   z   Theodorem  Herzl’em na czele również warto wspomnieć. Wspomina o tym w swojej książce Tokarczyk i  Heywood.  Giuseppe Mazzini   (1805-1872)– Nacjonalista włoski. Urodził się w Genui we Włoszech, a jego  ojciec był lekarzem. Mazzini zetknął się z polityką rewolucyjną jako członek tajnego towarzystwa  patriotycznego   –   karbonariuszy.   W   czasie   rewolucji   w   1848   roku   pomagał   w   wyzwoleniu  Mediolanu spod austriackich wpływów i stał się przywódcą krótkotrwałej Republiki Rzymskiej.  Nacjonalizm Mazziniego łączył wiarę w naród jako odrębną językowo i kulturowo wspólnotę z  zasadami   republikanizmu   liberalnego.   Jego   nacjonalizm   opierał   się   przede   wszystkim   na  wartościach moralnych. Traktował on narody jako abstrakcyjne jednostki posiadające prawo do  własnego rządu. Mazzini był przekonany, że zapewnienie samostanowienia narodów doprowadzi w  końcu do wiecznego spokoju. Tomasz   Masaryk   (1850   –   1937)   –   Nacjonalista   czeski.   Był   pierwszym   prezydentem  Czechosłowacji i silnie przyczynił się do  odzyskania przez ten kraj niepodległości. Swój urząd  sprawował   najdłużej   spośród   wszystkich   prezydentów.    Masaryk   był  członkiem   Reichsratu   (austriackiego parlamentu) od  1891  do  1893  roku z ramienia Partii Młodych  Czechów i ponownie w latac h1907 -1914  z ramienia Partii Realistycznej. Nie opowiadał się jednak  za czeską niezależnością od Austro-Węgier. Gdy wybuchła  I wojna światowa,  zmuszony był do  opuszczenia kraju, ponieważ groziło mu aresztowanie i oskarżenie o zdradę. Udał się do Genewy,   potem   do  Włoch  i  Anglii,    gdzie   rozpoczął   agitację   na   rzecz   niepodległości  Czechów.    Został  wykładowcą na King's College  wLondynie,  zajmując się badaniami słowiańskimi i "problemami  małych ludów". W  1916  roku pojechał do  Francji,  aby przekonać tamtejszy rząd o konieczności  dezintegracji monarchii austro-węgierskiej. Po  rewolucji lutowej 1917 roku  udał się do  Rosji,  gdzie  pomagał w organizowaniu słowiańskich oddziałów oporu przeciwko Austriakom. Masaryk chciał  po platońsku zmienić społeczeństwo, nadać wiodącą rolę królom filozofom, a więc sobie.

(…)

…, nadać wiodącą rolę królom filozofom, a więc sobie.
Roman Dmowski (1864 – 1939) – Nacjonalista polski, polityk, publicysta polityczny, Minister
Spraw Zagranicznych, poseł na Sejm Ustawodawczy RP oraz II i III Dumy.
Współzałożyciel Narodowej Demokracji (endecji, ruchu narodowego), główny ideolog
polskiego nacjonalizmu. Przedstawiał w nich własną wizję patriotyzmu opartego na narodowych
interesach…
… Ustawodawczy RP oraz II i III Dumy.
Współzałożyciel Narodowej Demokracji (endecji, ruchu narodowego), główny ideolog
polskiego nacjonalizmu. Przedstawiał w nich własną wizję patriotyzmu opartego na narodowych
interesach i realizmie politycznym. Uważał, że Polacy, tak jak inne narody, mają do odegrania
własną misję cywilizacyjną. Piętnował wady polskie takie jak bierność, lenistwo, niezdolność do
pracy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz