Doktryny polityczne

note /search

Przedstawiciele doktryn politycznych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 5446

Najstarszy sofista, państwo i społeczeństwo nie są tworami odwiecznymi, ale odpowiedzią na potrzeby egzystencjonalne, człowiek okiełznał chęć krzywdzenia, zawarł niepisane porozumienie, ma w swej naturze jeszcze poczucie wstydu i prawa, ale dla utrzymania trwałego ładu są jeszcze konieczne cnoty...

Syjonizm a sprawa Polska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 679

Teraz str.10 Syjonizm a sprawa Polska prof. Feliks Koneczny Najazd bolszewicki przyjęli żydzi w Polsce z entuzjazmem. Tworzyli po miastach własne bojówki, strzelali do Polaków (w Wilnie żydówki wylewały kubły ukropu na przechodzące oddziały polskie). Oficerowie żydowscy szerzyli panikę w armii i ...

Referat - liberalizm

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 665
Wyświetleń: 4431

Dzięki jej zawartości dowiemy się, czym są: problem ładu społecznego w okresie po rewolucji francuskiej, początki liberalizmu, liberalizm ideologią modernizacji społeczeństw zachodnich, liberalizm ekonomiczny. Ponadto poznamy takie pojęcia, jak: wczesny liberalizm, stary liberalizm, neoliberalizm. ...

Ewolucja historyczna prawicy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1001

Ewolucja historyczna prawicy Prawicą  określano  początkowo  obrońców  monarchii  i  kościoła  we  franc.  Zgromadzeniu  Narodowym  –  dlatego tylko, że  zasiadali po prawej  stronie przewodniczącego – naprzeciw zwolenników  radykalnych  zmian ustrojowych.   E. Burke Wydane w   1790  Rozważania o...

Ewolucja historyczna socjalizmu i nacjonalizmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1442

31.Ewolucja historyczna socjalizmu: Idea socjalistyczna jest produktem życia umysłowego Europy Zachodniej, jej kolebką jest  Anglia i Francja a czas narodzin datuje się na początek XIX stulecia i łączy z nazwiskami  trzech myślicieli Saint –Simona , Fouriera i Owena. Ich doktryny pojawiają się w ...

Faszyzm a autorytaryzm - porównanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2331

 48.    Faszyzm a autorytaryzm: pokrewne czy przeciwstawne? Faszyzm = (wł.  fascismo  – od  fascio  – związek, z łac.  fasces  – wiązki rózg  z wyrastającym z nich toporem, będące oznaką władzy noszoną w starożytnym Rzymie przed  konsulami lub dyktatorem), 

Faszyzm a inne nurty

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1169

Faszyzm: a/ „skrajna prawica”? b/ lewica /„narodowa” odmiana  socjalizmu/  c/ „ekstremistyczne centrum”? Faszyzm nawet w rozumieniu twórców (Gentile,Mussolini) nie miał być twardą  doktryną. Miał się on charakteryzować woluntaryzmem i ak...

Faszyzm - próba definicji zjawiska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 917

Faszyzm czy faszyzmy? Zjawisko partykularne /włoskie/ czy uniwersalne? (zagadnienie nr 43) Mówimy o faszyzmie sensu stricto i sensu largo. W sensie ścisłym jest to ruch polityczny,  doktryna oraz system ustrojowy panujący w całych Włosze...

Faszyzm - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1246

FASZYZM (wł. fascismo - od fascio - związek, z łac. fasces - wiązki rózg z wyrastającym z nich toporem, będące oznaką władzy noszoną w starożytnym Rzymie przed konsulami lub dyktatorem) - 1º w sensie ścisłym: ruch polityczny, doktryna oraz system ustrojowy panujący w całych Włoszech 1922-43, a na...

Przedstawiciele myśli liberalnej w Polsce

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1491

GŁÓWNI PRZEDSTAWICIELE MYŚLI LIBERALNEJ W POLSCE: 1. Epoka stanisławowska( 1764- 1795)  •  Liberalizm arystokratyczny (nieformalny lider Stronnictwa Patriotycznego – Ignacy hr.  P o t  o c k i  (1750-1809) i „polski Arystydes” –...