Doktryny polityczne - strona 2

note /search

Główne nurty myśli konserwatywnej w Polsce

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1456

Główne nurty myśli konserwatywnej 1. KONSERWATYZM BRYTYJSKI Myśl polityczna konserwatyzmu brytyjskiego jest niemal tożsama z myślą Edmunda Burke’a,  bez wątpienia głównego jej twórcy. Edmund   Burke   (1729-1797)   Zdobywał   wykształcenie ...

Główne nurty myśli liberalnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2457

Główne nurty myśli liberalnej Z klasycznego liberalizmu wywodzi się wiele współczesnych nurtów politycznych: Leseferyzm Leseferyzm postuluje wycofanie się państwa z ingerencji w gospodarkę. Postuluje  prywatyzację, deregulację, obniżenie podatków i zniesienie barier celnych. Ekonomiczny  liberali...

Główne nurty myśli nacjonalistycznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1120

Główne nurty myśli nacjonalistycznej  Narodowa Demokracja  lub  ruch narodowy  (popularna nazwa  endecja  od skrótu  ND ) –  polski  ruch  polityczny o  ideologi   nacjonalistyczne j[1],  powstały pod koniec  XIX wie ku[2].  Głównym ...

Główne odmiany ideologii komunistycznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 840

37. Główne odmiany ideologii komunistycznej  Leninizm  (marksizm-leninizm lub bolszewizm) -  polityczna doktryna powstała na bazie  marksizmu, stworzona przez przywódcę rosyjskich bolszewików – Włodzimierza Lenina;  tylko na drodze rewolucji mo...

Główne odmiany ideologii socjalistycznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 826

28. Główne odmiany ideologii socjalistycznej /powszechnej/  socjaldemokracja - partie socjaldemokratyczne realizowały interwencjonizm państwowy w ramach  gospodarki rynkowej; dużą wagę przywiązywały do demokracji, oraz polityki laickiej...

Główni ideolodzy socjalizmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 945

32. Główni ideolodzy socjalizmu /powszechnego/   (nikt oprócz Bartyzela nie użył nigdy pojęcia   „socjalizm powszechny”, więc strzelam kogo Profesor miał na myśli) Robert Owen - Krytykował wolną konkurencję, własność prywatną, wadliwy podzia...

Przedstawiciele myśli narodowej w Polsce

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 728

66. Główni przedstawiciele myśli narodowej w Polsce  Jan Ludwik Popławski – 1854-1908. • W domu Popławskich panowała patriotyczna atmosfera • Relegowany z gimnazjum za kłótnię z nauczycielem. Sam uczył się do  matury,   którą zdał eksternistycznie w 1872 r. W 1873 r. rozpoczął studia  prawnicze n...

Przywódcy i ideolodzy komunizmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1050

 38. Główni przywódcy i ideolodzy komunizmu  1. Włodzimierz Lenin • Żył w latach 1870 -1924 • Jesienią   1895,   scalił   poszczególne   kółka   marksistowskie   w   jednolitą  organizację   polityczną   pod   nazwą    "Związek   Walki   o   Wyzwolenie   Klasy  Robotniczej" . • W   list...

Główni teoretycy nacjonalizmu powszechnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2072

Główni teoretycy nacjonalizmu powszechnego Generalnie wśród teoretyków nacjonalizmu na pewno trzeba wspomnieć Giuseppe Mazzinniego,  Tomasza Masaryka, Romana Dmowskiego. Do tego dochodzi jeszcze na pewno francuska myśl  nacjonalistyczna   z   Charles’em   Maurras’em   na   czele.   Nacjonalizm   ...

Integryzm - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

Jacek Bartyzel INTEGRYZM (z łac. integer - nietknięty, cały) - 1. w znaczeniu ogólnym i potocznym: postawa przeciwna relatywizacji Tradycji katolickiej (depositum fidei) oraz dostosowywaniu prawd wiary i sposobu ich wykładania, zalecanego przez nurty modernistyczne i progresistowskie, do okolicz...