Główne odmiany ideologii komunistycznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Główne odmiany ideologii komunistycznej - strona 1 Główne odmiany ideologii komunistycznej - strona 2

Fragment notatki:


37. Główne odmiany ideologii komunistycznej  Leninizm  (marksizm-leninizm lub bolszewizm) -  polityczna doktryna powstała na bazie  marksizmu, stworzona przez przywódcę rosyjskich bolszewików – Włodzimierza Lenina;  tylko na drodze rewolucji mogło dojść do obalenia starego porządku politycznego i objęcia  władzy przez proletariat; państwo komunistyczne dla Lenina było państwem imperialnym,  jego zadaniem był także „eksport” myśli komunistycznej do innych krajów; Partia musi  także wykorzystać własną władzę w celu edukowania proletariatu, w celu usunięcia  fałszywej świadomości, stworzonej przez  burżuazję  w celu łatwiejszego panowania nad  masami pracującymi i dalszego ich ekonomicznego wyzysku. Formami takiej świadomości  fałszywej były m.in.  religia  czy  nacjonalizm,  istniał Centralizm demokratyczny -  obowiązujący w  parti  komunistycznej  komplet zasad:  decyzje władz wyższych są bezwzględnie obowiązujące dla wszystkich władz  niższych i dla członków  wszystkie uchwały zapadają wprawdzie kolektywnie w gremiach wybieralnych,  jednakże pomiędzy zebraniami owych gremiów małe grupy przywódcze (wybrane ścisłe  władze) rządzą absolutnie. Oznacza to, że raz wybrane władze partyjne mogą w praktyce mieć całkowitą kontrolę nad  wyborami - bo przygotowania do nich trwają właśnie w czasie, w którym nie odbywają się  żadne obrady plenarne. W parti  obowiązuje absolutny zakaz frakcyjności; oznacza to, że wykluczone jest  powstanie jakiejkolwiek grupy  (frakcji),  reprezentującej zdanie odrębne od zdania  kierownictwa. Centralizm demokratyczny to całkowity prymat władzy wykonawczej, w szczególności zaś  stojących na jej czele jednostek; taka struktura prowadzi nieuchronnie do zjawiska  kultu  jednostki  i czyni z parti  marksistowsko-leninowskiej partię wodzowską.   Trockizm  –   ideologia   stworzona   przez   Lwa   Trockiego   (twórca   Armii   Czerwonej,  współpracownik   Lenina);   cechą   charakterystyczną   tej   odmiany   komunizmu   było  ogłoszenie   tzw.   permanentnej   rewolucji;   jej   założeniem   było   też,   że   komunistyczna  rewolucja   musi   mieć   międzynarodowy   charakter;   trockizm   krytykował   biurokrację  państwową, jako niszczącą państwo robotnicze; według Trockiego stalinizm nie stanowił  kontynuacji leninizmu, był wręcz jego zaprzeczeniem; powodem była totalitaryzacja życia  politycznego,   społecznego   oraz   gospodarczego   ZSRR,   krytykował   stalinowską  biurokrację,   która   miała   w   efekcie   prowadzić   do   restauracji   kapitalizmu   –   proces   ten 

(…)

… polityczną (thermidorem). Trocki twierdził, że
międzynarodowa rewolucja proletariacka mogłaby obalić nie tylko kapitalizm, ale także i
biurokratyczne rządy; Trocki uważał stalinizm i faszyzm za największe niebezpieczeństwo
dla ruchu robotniczego i w związku z tym nakazywał mu szczególną mobilizację w krajach
zagrożonych dojściem do władzy faszystów i stalinistów.
Stalinizm – system polityczny…
… stalinizm i faszyzm za największe niebezpieczeństwo
dla ruchu robotniczego i w związku z tym nakazywał mu szczególną mobilizację w krajach
zagrożonych dojściem do władzy faszystów i stalinistów.
Stalinizm – system polityczny, który rozwinął się w ZSRR po przejęciu władzy przez Józef
Stalina. Jego najbardziej znamiennymi cechami był: kult wodza (Stalina), sprawowana
przez niego niepodzielnie dyktatura; absolutna kontrola nad wszystkim dziedzinami życia
politycznego i społecznego, wszechogarniający terror, gospodarka oparta centralnym
planowaniu, kolektywizacja rolnictwa, położenie nacisku na przemysł ciężki i zbrojeniowy,
zakrojona na wielką skale militaryzacja kraju, polityka imperialna zmierzająca do
podporządkowania innych państw ZSRR oraz wspieranie ruchów komunistycznych w
innych krajach
Maoizm
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz