Komunizm- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunizm- opracowanie - strona 1 Komunizm- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Nazwa i pojęcie
Łac. communis - wspólny. Wyraz ten pojawił się po raz pierwszy w 1840 r. u Anglików. Nazwa to obejmuje myśl i ruchy komunistyczne, ustrój społeczny - komunę.
Kryterium realizmu jest podstawą do rozróżnienia komunizmu utopijnego i naukowego(komunizm marksistowski).
Komunizm marksistowski przyjmuje swoją nazwę poprzez Manifest komunistyczny z 1890 r. Odrzucono socjalizm na rzecz komunizmu, bo wtedy socjalizm kojarzył się z utopią a komunizm miał być naukowy.
Ewolucja komunizmu współczesnego , czyli od powstania koncepcji Marska i Engelsa, ma cztery okresy:
1). Wiosna Ludów do I wojny - marksizm
2). Rewolucja październikowa 1917 - 1924(śmierć Lenina) - leninizm
3). 1924 - 56 - stalinizm
4). 56 - 1990 - destalinizacja, choć jeszcze nie dekomunizacja.
1). Wiosna Ludów wstrząsnęła kapitalistyczną i feudalną Europą. Niezadowolenie społeczne marksiści wykorzystali by udowodnić, że zysk kapitalisty pochodzi z wyzysku robotnika a utopia idealnego społeczeństwa w wersji owenowskiej jest możliwa w warunkach sukcesu proletariatu i komunizmu.
2). Po rozłamie w ruchu socjalistycznym, myśl rewolucyjna przesunęła się z zachodu Europy na wschód - do Rosji. Naukowcy twierdzą, że w tym kraju utopijne hasła komunistyczne i naiwna wiara w nie były możliwe, bo tam nie było wcześniej rewolucji(Europa Zachodnia rozczarowała się wynikami rewolucji, nie przyniosły one tego, co chcieli) a lud rosyjski mógł wierzyć, że komunizm wyrówna wszystkie podłości i nierówności. Po zwycięstwie w rewolucji październikowej zaczęła się era leninizmu, ale czasu Lenin miał mało a rzeczywistość obnażała niemożliwość osiągnięcia jego idei.
3). Dyktatura Stalina, który ukształtował własną wersję komunizmu zwaną marksizmem - leninizmem bądź stalinizmem.
4). Przełomowe były dokumenty Chruszczowa z 1961 r. obnażający słabość stalinizmu. Chruszczow i Breżniew widzieli wypalenie ideologiczne, ale starali się jeszcze ratować praktykę komunistyczną, Gorbaczow zaprzestał tych starań i przeszedł do socjalizmu demokratycznego.
Filozoficzną podstawę komunizmu stanowi materializm dialektyczny, będący z kolei podstawą materializmu historycznego.
Materializm dialektyczny mówi, że materia to realny byt, który znajduje odzwierciedlenie w myśli człowieka - to ten byt określa świadomość człowieka. Materia jest więc obiektywna i pierwotna a świadomość jest w stosunku do niej wtórna i subiektywna, zależna od materii. Sposobem istnienia materii jest ruch - aktywność, rozwój.
Z tego wynika zaś materializm historyczny - który chce opisowe, teoretyczne poznanie świata wprowadzić w ruch - czyli aktywnie zmieniać świat. Materializm historyczny stosuje materializm dialektyczny w realiach życia społecznego. Funkcjonowanie i rozwój społeczeństwa to przejaw ruchu materii w połączeniu ze świadomością. Materializm historyczny wiąże bazę społeczną(ekonomiczne warunki) ze świadomością społeczną - moralnością, religią, prawem, nauką. Ta świadomość tworzy nadbudowę. Bazą jest materia. Związek bazy z nadbudową pokazuje, że sposób myślenia społecznego wynika z jego materialnych przesłanek bytu ekonomicznego.


(…)

…. Ponieważ dopiero komunizm jest taki super, że może pogodzić siły wytwórcze ze stosunkami produkcji to on porwie masy do tej rewolucji i doprowadzi do tego.
Trockizm - doktryna polityczna Lwa Trockiego i jego zwolenników. Opowiadał się za ciągłością rewolucji, jej ciągłe przejścia od rewolucji burżuazyjno - demokratycznej, przez socjalistyczną przez europejską do ogólnoświatowej. Przez to krytykował stalinowską tezę o możliwości budowania socjalizmu w jednym kraju. Idea permanentnej rewolucji inspirowała ugrupowania trockistowskie i anarchistyczne w Europie Zachodniej i Ameryce Południowej w drugiej poł. XX w.
Maoizm - wywodzi się od twórcy komunizmu chińskiego Mao Tse Tunga. Początkowo naśladował komunizm w wersji rosyjskiej. Mao stwierdził, że nawet po zbudowaniu społeczeństwa komunistycznego nie wyeliminuje się sprzeczności, bo one wynikają z kompleksowości procesów społecznych. Prawdziwy komunista jednak powinien te sprzeczności rozpoznać i eliminować. Maoizm odmiennie od komunizmu europejskiego kultywował chłopstwo, nadając komunizmowi charakter chłopskiego. To chłopi byli główną siłą gospodarczą i to ich poziomowi kulturalnemu podporządkowano chińską kulturę w ogóle. W teorii wojny ludowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz