Materializm dialektyczny

note /search

Komunizm- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1351

. Filozoficzną podstawę komunizmu stanowi materializm dialektyczny, będący z kolei podstawą materializmu...

Socjalizm utopijny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1841

. Socjalizm utopijny; anarchizm; marksowski materializm dialektyczny: krytyka kapitalizmu, utopia...

Wykład - Socjologia religii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1498

, ewolucjonizmu Herberta Spencera (manizm) i teorii materializmu dialektycznego Karola Marksa „ojcowie założyciele...

Komunizm według Marksa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 2716

podstawę stanowi materializm dialektyczny, będący podstawą materializmu historycznego, z którego wynikają...

Marksizm a inne odmiany socjalizmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1631

powinna przejąć klasa robotnicza. Drugim ważnym pojęciem jest materializm dialektyczny, gdzie zakłada...

Ludwig Feuerbach i Karol Marks

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filozofia niemiecka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 840

. Zaproponował materializm dialektyczny - współzależność wszystkiego ze wszystkim, trzeba traktować świat...