Materializm dialektyczny

note /search

Komunizm- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1148

. Filozoficzną podstawę komunizmu stanowi materializm dialektyczny, będący z kolei podstawą materializmu...

Socjalizm utopijny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1785

. Socjalizm utopijny; anarchizm; marksowski materializm dialektyczny: krytyka kapitalizmu, utopia...

Wykład - Socjologia religii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1379

, ewolucjonizmu Herberta Spencera (manizm) i teorii materializmu dialektycznego Karola Marksa „ojcowie założyciele...

Komunizm według Marksa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 987
Wyświetleń: 2051

podstawę stanowi materializm dialektyczny, będący podstawą materializmu historycznego, z którego wynikają...

Marksizm a inne odmiany socjalizmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1449

powinna przejąć klasa robotnicza. Drugim ważnym pojęciem jest materializm dialektyczny, gdzie zakłada...

Ludwig Feuerbach i Karol Marks

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filozofia niemiecka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 777

. Zaproponował materializm dialektyczny - współzależność wszystkiego ze wszystkim, trzeba traktować świat...