Główne założenia filozofii Johna Locke'a- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3234
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Główne założenia filozofii Johna Locke'a- opracowanie - strona 1 Główne założenia filozofii Johna Locke'a- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Wyjaśnij główne założenia filozofii Johna Locke'a. (zrobione w pytaniu 6)
Porównaj dwa terminy filozoficzne - spirytualizm - materializm. Wskaż
na przedstawicieli obydwu kierunków w filozofii nowożytnej.
Spirytualizm vs. Materializm
Kryterium
Spirytualizm Materializm
Spojrzenie na byt
Tylko substancje duchowe
Tylko substancje cielesne (materialne)
Spojrzenie na świat
W świecie rzeczywistym nie ma innych substancji poza duchowymi
Nie ma świata poza światem materialnym
Metodologia
Skomplikowanie metodologiczne, zawierające wielość bytów spirytualnych
Prostota dochodzenia naukowego - wszystko wyjaśnić można poprzez badanie na przedmiotach materialnych
SPIRYTUALIZM-jeden z kierunków monizmu zakładający że w świecie rzeczywistym istnieją tylko substancje duchowe(dusze).Tym samym przeciwstawia się wszelkim kierunkom materializmu.
Odmiany: -spirytualizm idealistyczny: reprezentowany przez Berkeleya. Zakładał on że w świecie rzeczywistym istnieją tylko substancje duchowe(dusze).
Ciała są zaś układami wrażeń wytwarzanymi przez podmiot poznający, a więc nie istnieją tylko jako substancja
-realistyczny: zakłada że w świecie rzeczywistym istnieją tylko substancje duchowe i nie ma innych substancji. Ciała istnieją rzeczywiście, lecz są tylko odmianą substancji duchowych.
Pewną koncepcje bazującą na tym założeniu jest monadologia Leibniza. Zakłada on, że ostatecznym badaniem świata są monady czyli dusze
a)posiadając świadome życie psychiczne, czyli duszę b)posiadające nieświadome życie psychiczne, czyli ciała
MATERIALIZM to ogólna nazwa systemów filozoficznych twierdzących, że jedynym realnym bytem jest świat materialny, zaś wszelkie idee są tylko wytworem psychiki człowieka.
W przypadku nauk humanistycznych za materializm uważa się pogląd, według którego wszystkie myśli, uczucia, decyzje pojedynczych ludzi oraz wytwory kultury i istniejące struktury społeczne wynikają bezpośrednio z "walki o byt", tj. z uwarunkowań materialno-ekonomicznych i są w stosunku do nich wtórne.
Odmiany materializmu:
* materializm mechanistyczny - zakładający, że wszystko da się wyjaśnić i sprowadzić do prostych oddziaływań materii, czyli że wszystko da się sprowadzić do zjawisk fizycznych i chemicznych.
* naturalizm - zakładający, że podstawą wszystkiego jest natura a więc w praktyce świat materialny jest jednak tworem bardzo złożonym, którego nie da się łatwo sprowadzić tylko

(…)

… i o jego funkcjonowaniu decydują złożone "organiczne" zależności. Naturalizm kładzie bardzo duży nacisk na postrzeganie świata jako całości i twierdzi, że całość nie jest równa prostej sumie poszczególnych części.
* materializm dialektyczny - nieco podobny do naturalizmu, odrzucający jednak teorie "organiczne" i zastępujący je tzw. przemianami dialektycznymi - polegającymi na stałym, jakościowym rozwoju struktur tworzonych przez materię. Wg materializmu dialektycznego, co prawda wszystko ostatecznie sprowadza się do zjawisk chemicznych i fizycznych, jednak posiadają one swoją wewnętrzną "mądrość", która prowadzi do powstawania coraz bardziej złożonych i doskonałych form. "Prawa" rządzące powstawaniem takich struktur są nazywane dialektyką materialistyczną a jej zrozumienie i odkrycie uważa się za najważniejszy cel…
… się lub którego są modyfikacjami, pochodnymi i od którego są zależne wszelkie przejawy rzeczywistości. Materializm narodził się na gruncie greckim. Materialiści to m.in. Tales z Miletu, Heraklit z Efezu, Demokryt. Wszystko ma charakter zmienny, przemijający. Materialiści podkreślali aspekt ewolucji. To, co nas otacza, zmienia się. Tales początku świata, życia upatrywał w wodzie. Dla Heraklita żywiołem dominującym był ogień…
… wszelkich badań.
* materializm fenomenologiczny - w odróżnieniu od "twardego" materializmu nie utrzymuje, że świat materialny jest jedynym realnym bytem, gdyż fenomenalizm odrzuca w ogóle pojęcie bytu absolutnego. Materializm ten twierdzi jednak, że dogłębna analiza świata fenomenów docierających do umysłu człowieka przekonuje, że podstawą wszelkiego istnienia są właśnie fenomeny dające się opisywać…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz