Wykład o spirtyualizmie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład o spirtyualizmie - strona 1

Fragment notatki:

SPIRYTUALIZM Jak wspominaliśmy wyżej, zarówno dualizm, jak i materializm stoją na gru n cie real i zmu. Stanowisko idealistyczne (zwłaszcza idealizm subiektywny) łączy się z tak zwanym spirytualizmem. Teza spirytualistyczna: w świecie rzeczyw i stym istnieją tylko substancje duchowe . Tę tezę podtrzymują przede wszystkim zw o lennicy subiektyw­nego idealizmu, zwłaszcza zaś idealizm immanentny. Skoro b o wiem ciała są tylko zespołami wrażeń, a więc pew­nych stanów podmiotów świ a domości, stąd nie mogą sobie rościć pre­tensji do stanowiska bytów istniejących s a moistnie, a więc substancji. Sa­moistnie istnieją tylko podmioty świadome, a więc dusze. Spirytualizm tego rodzaju można nazwać spir y tualizmem idealistycznym. Istniała też realistyczna odmiana spirytualizmu. Ten odcień spirytualizmu uznaje, że rzeczywiście istnieją tylko substancje duchowe i że nie ma innego rodzaju substancji. Niemniej ciała rzeczywiście istnieją, lecz ciała są tylko odmianą substancji duchowych. Taki pogląd głosi na przykład w swej monad o logii Lei b niz. Według tego poglądu ostatecznymi cegiełkami w budowie świata są tzw. monady, tj. dusze. Wśród nich są takie, które posiadają świadome życie ps y chiczne, i te tylko nazywa duszami pogląd zwyczajny, istnieją jednak też takie, które posiadają tylko nieświadome życie ps y chiczne, i te lub ich zespoły zwy­czajny pogląd nazywa ciałami. Ze spirytualizmem walczy zarówno materializm, jak i dualizm, walka ta ski e rowana jest jednak głównie przeciwko idealistycznej odmianie spirytualizmu i prz y biera postać walki między realizmem a idealizmem subiektywnym.

(…)

… bowiem ciała są tylko zespołami wrażeń, a więc pew­nych stanów podmiotów świadomości, stąd nie mogą sobie rościć pre­tensji do stanowiska bytów istniejących samoistnie, a więc substancji. Sa­moistnie istnieją tylko podmioty świadome, a więc dusze. Spirytualizm tego rodzaju można nazwać spirytualizmem idealistycznym.
Istniała też realistyczna odmiana spirytualizmu. Ten odcień spirytualizmu uznaje, że rzeczywiście istnieją tylko substancje duchowe i że nie ma innego rodzaju substancji. Niemniej ciała rzeczywiście istnieją, lecz ciała są tylko odmianą substancji duchowych. Taki pogląd głosi na przykład w swej monadologii Leibniz. Według tego poglądu ostatecznymi cegiełkami w budowie świata są tzw. monady, tj. dusze. Wśród nich są takie, które posiadają świadome życie psychiczne, i te tylko nazywa duszami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz