Marksizm a inne odmiany socjalizmu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marksizm a inne odmiany socjalizmu - strona 1

Fragment notatki:


30. Marksizm a inne odmiany socjalizmu  Sztandarowe pojęcie  marksizmu  to walka klas. W skrócie - społeczeństwo rozwija się w wyniku  permanentnego konfliktu klas społecznych. Za czasów Marksa były to arystokracja burżuazja, klasa  robotnicza. Klasa panująca to ta, która aktualnie posiada środki produkcji. Ostatecznym celem  rozwoju jest ogólnoświatowa rewolta, w wyniku której władzę i środki produkcji powinna przejąć  klasa robotnicza.  Drugim ważnym pojęciem jest materializm dialektyczny, gdzie zakłada się, że nie tylko  społeczeństwo, ale cała materia ma charakter ewolucyjny i dialektyczny, czyli polegający na  ścieraniu się przeciwieństw, ale to ścieranie przeciwieństw jest ukierunkowane do postępu. Taki  pogląd został zaczerpnięty z dzieł Hegla, do dziś uznanego filozofa ideologów lewicowych.  Pozostałe idee socjalizmu z pytanie nr 28 (przynajmniej ja tak to rozumiem) socjaldemokracja - partie socjaldemokratyczne realizowały interwencjonizm państwowy w ramach  gospodarki rynkowej; dużą wagę przywiązywały do demokracji, oraz polityki laickiej,  upowszechnienia oświaty, pokojowej polityki międzynarodowej.  demokratyczny socjalizm - partie na lewo od socjaldemokracji, krytykujące zarówno przesuwanie  się w stronę centrum sceny politycznej głównych partii socjaldemokratycznych, jak i odcinające się  od antydemokratycznego leninizmu.  komunizm - partie komunistyczne wyznawały ideologię określaną jako marksizm-leninizm; ich  program przewidywał budowę państwa o gospodarce planowej. Ruch komunistyczny uległ dalszym  podziałom:  • Trockizm: Podstawowe założenie trockizmu oparte jest na koncepcji permanentnej  rewolucji. Według niej warunkiem skuteczności rewolucji nie jest ustanowienie  komunistycznego porządku tylko w jednym kraju, lecz przeniesienie jej na wszystkie  państwa kapitalistyczne. Z doktryny tej wynika koncepcja tzw. eksportu rewolucji,  polegająca na międzynarodowej aktywności działaczy rewolucyjnych. W jej ujęciu partia  jest świadomą elitą, która przewodzi masom w walce rewolucyjnej. Trockizm sprzeciwiał  się więc stalinowskiej idei urzeczywistniania rewolucji w jednym kraju (ZSRR). • Stalinizm oznaczał panowanie aparatu partyjnego nad wszelkimi dziedzinami życia oraz  przekształcenie państwa w dyktatorski reżim policyjny. Biurokracja partyjna, kontrolująca  organizacje społeczne, administrację, gospodarkę, środki masowego przekazu, naukę,  szkolnictwo, kulturę, siły zbrojne, milicję, stanowiła uprzywilejowaną warstwę stojącą  najwyżej w hierarchii społecznej. Jednak nawet działacze partyjni poddani byli  szczegółowej kontroli i inwigilacji przez podległy przywódcy państwa (w sposób  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz