Przedstawiciele myśli narodowej w Polsce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedstawiciele myśli narodowej w Polsce - strona 1 Przedstawiciele myśli narodowej w Polsce - strona 2 Przedstawiciele myśli narodowej w Polsce - strona 3

Fragment notatki:


66. Główni przedstawiciele myśli narodowej w Polsce  Jan Ludwik Popławski – 1854-1908. • W domu Popławskich panowała patriotyczna atmosfera • Relegowany z gimnazjum za kłótnię z nauczycielem. Sam uczył się do  matury,   którą zdał eksternistycznie w 1872 r. W 1873 r. rozpoczął studia  prawnicze na Uniwersytecie w Warszawie. • W 1877 r., wraz z Adamem Szymańskim założył i prowadził tajną  organizację młodzieżową „Synowie Ojczyzny”, która była powiązana z  galicyjską Konfederacją Narodu Polskiego. Wspomnianą organizację  uznaje się za pierwszą po 1863 r., konspirację, która miała na celu przygotowanie struktur w  Kongresówce pod powstanie antyrosyjskie. • Za działalność konspiracyjną Popławski wraz z grupą ponad 30 osób został 30 kwietnia  1878 r. aresztowany, po czym został osadzony w Cytadeli Warszawskiej. 8 stycznia 1879 r.,  wyrokiem administracyjnym został skazany na zesłanie na Syberię do guberni wiackiej (stąd  wynikają podpisy na części jego artykułów „Wiat”, „Wiatko”, „V-t”). Dzięki staraniom  rodziny w lutym 1882 r., został ułaskawiony • podjął pracę w wydawanym przez Aleksandra Świętochowskiego postępowym tygodniku  „Prawda”. W „Prawdzie” pisał o problematyce gospodarki rolnej, polityce i dał się poznać  jako krytyk literacki. • założyli tygodnik kulturalno-społeczny i polityczny „Głos”. Jan L. Popławski w swojej  publicystyce eksponował lud - przede wszystkim wiejski, albowiem stanowił on ponad 70  proc. ówczesnej ludności polskiej. Wykazał, iż bez oświaty i cywilizacyjnego awansu lud,  nie stanie się w pełni wartościową częścią narodu. • Od początku związany był z konspiracją narodową. Został Krajowym Komisarzem  założonej 15 grudnia 1887 r. na zamku Hilfikon (koło Zurychu) przez Zygmunta  Miłkowskiego (ps. Teodor Tomasz Jeż) Ligi Polskiej. • Postulował odzyskanie przez Polaków obszarów nad Odrą i Bałtykiem. W 1891 r.  zorganizował obchody 100. rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja. Trzy lata później po  manifestacji ku czci Kilińskiego władze carskie zamknęły „Głos” oraz dokonali aresztowań  ludzi związanych z tym periodykiem. Popławski po raz kolejny w sierpniu 1894 r. został  osadzony w Cytadeli, tym razem przebywał tam 13 miesięcy. Po zwolnieniu przedostał się  do Lwowa. • Jako komisarz LN współorganizował Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe w Galicji.  Obok publikacji w „Przeglądzie Wszechpolskim” Popławski pisał i współtworzył pisma  adresowane dla mas ludowych jak: „Polak” i „Ojczyzna”, oraz endecki dziennik  wychodzący we Lwowie „Wiek XX” (1901-1902), a następnie „Słowo Polskie

(…)

…, a także nie został ponownie wybrany w 1907 r. do
Komitetu Centralnego LN. Zmarł 12 marca 1908 r.
Roman Dmowski 1864-1939
• Kierował Związkiem Młodzieży Polskiej ,,Zet”. W grudniu 1889 r. został
przyjęty do Ligi Polskiej, skupiającej działaczy narodowych zarówno na
ziemiach polskich jak i na emigracji. Po kilku latach Dmowski nie zgadzając się
do końca z programem Ligi Polskiej wraz ze starszymi działaczami Janem
Ludwikiem…
… publicznej w karby organizacji i pewnych dyrektyw;
podporządkowanie takie przesądza o zdolności narodu do wyłonienia ośrodka
kierowniczego, myślącego o losach zbiorowości, a zatem uprawiającego "politykę
narodową"
• Najgłośniejszą pracą publicystyczną Balickiego był Egoizm narodowy wobec etyki
Roman Rybarski - 1942
• W czasie zaborów należał do Związku Młodzieży Polskiej „Zet” i
wchodził w skład Rady…
…-1939
• Kierował Związkiem Młodzieży Polskiej ,,Zet”. W grudniu 1889 r. został
przyjęty do Ligi Polskiej, skupiającej działaczy narodowych zarówno na
ziemiach polskich jak i na emigracji. Po kilku latach Dmowski nie zgadzając się
do końca z programem Ligi Polskiej wraz ze starszymi działaczami Janem
Ludwikiem Popławskim i Zygmuntem Balickim założył w 1893 r. Ligę
Narodową, która zainicjowała nowy etap…
… o zdolności narodu do wyłonienia ośrodka
kierowniczego, myślącego o losach zbiorowości, a zatem uprawiającego "politykę
narodową"
Najgłośniejszą pracą publicystyczną Balickiego był Egoizm narodowy wobec etyki
Roman Rybarski - 1942
• W czasie zaborów należał do Związku Młodzieży Polskiej „Zet” i
wchodził w skład Rady Głównej Ligii Narodowej.
• Działał we władzach Związku Ludowo-Narodowego, Obozu Wielkiej…
… o polskie interesy stając na czele Koła Polskiego.
• Od początku 1919 r. Dmowski uczestniczył jako przewodniczący polskiej delegacji na
konferencji pokojowej w Wersalu. To głównie dzięki jego staraniom i wybitnym,
politycznym zdolnościom Polska uzyskała szerokie cesje terytorialne, maksymalne jakie
mogła w tamtych warunkach otrzymać, co potwierdzone zostało Traktatem Wersalskim,
podpisanym właśnie przez Dmowskiego 28 czerwca 1919 r. Polska po 124 niemalże latach
niewoli oficjalnie powróciła na mapę Europy jako jeden ze zwycięzców wojny.
• Był Ministrem Spraw Zagranicznych w 1923 r.
• Po dokonanym przez Józefa Piłsudskiego zamachu majowym,4 grudnia 1926 Dmowski
powołał w Poznaniu Obóz Wielkiej Polski
• Od czerwca do października 1928 tworzył Stronnictwo Narodowe.
• Wielki mąż stanu pozostawił po sobie ogromny dorobek pisarski, do którego oprócz ww.
należą m ,,Kościół, Naród, Państwo”, ,,Upadek myśli konserwatywnej w Polsce”
czy ,,Dziedzictwo”.
Zygmunt Balicki 1858-1916
• W 1893 przekształcenia Ligi Polskiej w Ligę Narodową, o wyraźnie już
skrystalizowanej ideologii nacjonalistycznej.
• Pracował także w Towarzystwie Szkoły Ludowej i w Towarzystwie
Gimnastycznym "Sokół".
• Był jednym z wielkiej trójki
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz