Główne nurty myśli konserwatywnej w Polsce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Główne nurty myśli konserwatywnej w Polsce  - strona 1 Główne nurty myśli konserwatywnej w Polsce  - strona 2 Główne nurty myśli konserwatywnej w Polsce  - strona 3

Fragment notatki:


Główne nurty myśli konserwatywnej 1. KONSERWATYZM BRYTYJSKI Myśl polityczna konserwatyzmu brytyjskiego jest niemal tożsama z myślą Edmunda Burke’a,  bez wątpienia głównego jej twórcy. Edmund   Burke   (1729-1797)   Zdobywał   wykształcenie   z   zamiarem   uprawiania   praktyki  prawniczej,   później   jednak   porzucił   tą   myśl   na   rzecz   kariery   w   polityce.   Zasiadł   w   Izbie   Gmin,  pozostając  w niej do końca życia.  Ocena 3 rewolucji Wiodącym tematem myśli Burke’a  były trzy rewolucje: angielska, amerykańska, francuska. rewolucji angielska  za pośrednictwem wzmocnionej władzy parlamentu przyniosła wzrost znaczenia  parti  wigów i nie naruszyła podstaw angielskiej tradycji prano-politycznej.  Rewolucja amerykańska , bronił prawa kolonistów do niepodległości , zgadzając się z opinią,  że Brytyjczycy nie byli zdolni do właściwego rządzenia odległym terytorium.    Rewolucje francuską   ( rozważania o rewolucji we Francji – 1790), potępiał   za usiłowanie  przeniesienia niemożliwych do realizacji utopi  do polityki, za niedojrzałość społeczną, za występującą  w niej demagogię, tyranię brutalność i terror, za oddanie władzy w ręce motłochu. Burke   uważał,   że   władze   winna   sprawować   arystokracja   z   racji   posiadania   dziedzicznej  własności ziemskiej, odpowiedniego wykształcenia i właściwego dla uprawiania polityki stylu bycia.   Burke był zdania, że do władzy nie należy dopuszczać ludzi z nizin społecznych, gdyż takie  osoby mogą popaść w obsesje na punkcie własnej kariery, lekceważąc sprawy publiczne.  Najpewniejszym   sposobem   zabezpieczenia   ciągłości   władzy   arystokracji   jest   instytucja  dziedzicznej   własności   ziemskiej.     Daje   właścicielom   poczucie   bezpieczeństwa,   umożliwia   im  kształtowanie odpowiednich zwyczajów, zabezpiecza respekt społeczny Ważną rolę spełnia religia ; czym więcej wątpliwości rodzi umysł ludzki, tym więcej miejsca  pozostaje dla religi .  Rozbudza nadzieje najbiedniejszych i nakłania do skromności najbogatszych.   Burke uznawał potrzebę zmian rozważnych.  Wyjaśniał, że zmiany te charakteryzuje wiązanie  polityki z nie kaprysami jednostki lecz z organizmem społecznym, kumulującym mądrości i cnoty  narodu, przez całe wieki.  Tylko rządzące elity są zdolne do podejmowania zmian rozważnych z  tego  względu mogą cieszyć się pełnia wolności.  Ubolewał ze ta wolność jest dostępna wszystkim a tylko 

(…)

… wpływem Hayeka. Jedni z
nich reprezentowali leseferyzm, inni dopuszczali interwencjonizm państwowy ale tylko w sprawach
socjalnych.
Przedstawiciele:
Starfford Northcote (11818-1887); lord Hugh Cecil (1869- 1956); sir Ernest Benna (1875-1954)
Odrębną kartę w dziejach konserwatyzmu zapisała Margaret Thatcher. , odeszła od elitaryzmu na
rzecz populizmu. Kreowała coś na wzór konserwatyzmu populistycznego…
… państwowy ale tylko w sprawach
socjalnych.
Przedstawiciele:
Starfford Northcote (11818-1887); lord Hugh Cecil (1869- 1956); sir Ernest Benna (1875-1954)
Odrębną kartę w dziejach konserwatyzmu zapisała Margaret Thatcher. , odeszła od elitaryzmu na
rzecz populizmu. Kreowała coś na wzór konserwatyzmu populistycznego na wątpliwej tezie : Partia
Konserwatywna jest częścią ludu i wyrosła z jego historii…
…- na programie, tzw. liberalizmu
manchesterskiego( kapitalizm wolnokonkurencyjny).
Główne idee: darwinizm społeczny, obrona i usprawiedliwienie wielkiego bogactwa, krytyka
demokracji burżuazyjnej.
Darwinizm społeczny = ewolucyjny naturalizm- najwybitniejszym jego przedstawicielem był
William Graham Sumner (1840-1910)-. Autor m.in. „Drogi narodu” (1906)
Bezwzględną walke o byt w społeczeństwie określał mianem…
… freudyzm, behawioryzm, elitaryzm ( najbardziej, ponieważ w sposób
oczywisty kłócił się z zasadami demokracji). Powstało wiele odłamów, ale największy rozgłos zyskali
tzw. nowi humaniści, sprzeciwiający się plutokratycznym koncepcjom władzy, lecz równocześnie
odrzucający koncepcję mas.
Najbardziej wykształcony wśród nich był George Santayana (1863-1952).
Ideałem ustrojowym była monarchia wspierana…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz