Sens ideowy pojęcia: centrum

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sens ideowy pojęcia: centrum - strona 1 Sens ideowy pojęcia: centrum - strona 2

Fragment notatki:


Sens ideowy pojęcia centrum: Centrum – jest to myśl polityczna usytuowana pomiędzy lewicą a prawicą, wkracza na obszar  zarezerwowany ideowo dla lewicy i prawicy w formie „centrolewicy” czy „centroprawicy”.  Poglądy centrystyczne są ważnym pojęciem w polityce brytyjskiej; jest to swego pogląd  wymagający wyzbycia się konsekwentnych przekonań politycznych, uchodzi za uzasadnione  o tyle, o ile cel polityki stanowi skuteczność działań a nie forsowanie konsekwentnej  doktryny. Centrum jest postrzegane jako reprezentujące  polityczną stabilizację, społeczną  ciągłość i utwierdzony konsensus . Uważa się również, że stanowisko centrowe to  stanowisko umiarkowane. „Lewicę i prawicę mamy dlatego, że istnieje środek” (Marcel Gauchet). Tak na lewicy, jak na prawicy, są kierunki skłaniające się ku centrum ( lewica lub prawica  „umiarkowana” ) oraz maksymalnie od niego odchylone (lewica lub prawica „skrajna”);  również centrum może skłaniać się ku jednego lub drugiemu ( „centrolewica” –  „centroprawica” ).  W obrębie centrum pozostaje jednak jakaś cząstka niepodzielna ( „centrum centrowe” ). Na osi wygląda to tak: lewica skrajna  – lewica umiarkowana ( centrolewica ) –  centrum   – prawica umiarkowana  ( centroprawica ) –  prawica skrajna . Odcinek na osi od centrolewicy przez centrum do centroprawicy prof. Bartyzel nazywa  „ szerokim centrum ”.  We współczesnych demokracjach istnieje tendencja do dążenia partii do centrum („ciążenie  ku centrum”) jako „strefie ochronnej” z którą może zgodzić się więcej osób (zasada „trochę –  trochę”, jako trochę z poglądów lewicy, trochę z poglądów prawicy); już podczas rewolucji  francuskiej nazywano je „bagnem” / le marais /). • „centrum idealne”: punkt abstrakcyjny „0” i „podwójna negacja” (lewicy i prawicy); • w praktyce zawsze wychylenie w jedną lub drugą stronę (centrolewica lub centroprawica,  albo „prawica lewicy” lub „lewica prawicy”); Centrolewica  - termin używany na określenie partii o umiarkowanie lewicowych poglądach  politycznych i gospodarczych, będących w opozycji do ugrupowań silniej lewicowych,  zwłaszcza komunistycznych. Partie centrolewicowe akceptują jako zasadę gospodarkę  rynkową. W odróżnieniu od gospodarczych liberałów  dopuszczają interwencjonizm państwowy (np. znaczący sektor publiczny).  Centrolewicą określa się też koalicje rządowe partii centrowych i lewicowych. Centroprawica  – Mianem centroprawicowych określane są partie, które ze względu na  program lub poglądy członków można usytuować na pograniczu centrum i prawicy. Takie 

(…)

…:
„(…) Istnieje obiegowa opinia, iż faszyzm to „skrajna prawica”; ale bierze się pod uwagę
tylko jeden komponent – nacjonalistyczny, faktycznie zaś faszyzm, nazizm (narodowy
socjalizm) itp. to symbioza nacjonalizmu z socjalizmem (niemarksowskim); ściślej:
„nacjonalizacja socjalizmu” (z którego się wywodzi).
Łączenie elementów lewicowych z prawicowymi logicznie i merytorycznie jest „centrowe”;
lecz od klasycznego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz