Ewolucja historyczna socjalizmu i nacjonalizmu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewolucja historyczna socjalizmu i nacjonalizmu - strona 1 Ewolucja historyczna socjalizmu i nacjonalizmu - strona 2 Ewolucja historyczna socjalizmu i nacjonalizmu - strona 3

Fragment notatki:


31.Ewolucja historyczna socjalizmu: Idea socjalistyczna jest produktem życia umysłowego Europy Zachodniej, jej kolebką jest  Anglia i Francja a czas narodzin datuje się na początek XIX stulecia i łączy z nazwiskami  trzech myślicieli Saint –Simona , Fouriera i Owena. Ich doktryny pojawiają się w pierwszym  trzydziestoleciu i przez kilka następnych lat zdobywają popularność w kręgach inteligencji.  Za moment przełomowy w upowszechnieniu się marksizmu na kontynencie europejskim,  trzeba przyjąć wydanie w 1848 roku „Manifestu komunistycznego” przez Marksa i Engelsa.  Kolejny w dziejach myśli socjalistycznej przewrót nastąpił z chwilą wydania „biblii  rewizjonizmu” Edwarda Bernsteina. W opozycji do wszystkich dogmatów marksizmu „ojciec  rewizjonizmu” sformułował w niej nowatorską doktrynę pokojowej transformacji kapitalizmu  w socjalizm i wysunął propozycję, by ruch socjalistyczny uznał ją za własną ideologię i za  program polityczny. Propozycja ta spotkała się jedna z ostrą krytyką ortodoksyjnych  marksistów i decyzją większości została odrzucona. Kolejnym wielkim wydarzeniem w  dziejach myśli socjalistycznej były burzliwe dyskusje i spory , jakie wybuchły w związku z  rewolucją rosyjską i utworzeniem przez bolszewików pierwszego w dziejach państwa  „dyktatury proletariatu”. Doprowadziły one do ideologicznego i organizacyjnego rozłamu w  międzynarodowym ruchu socjalistycznym. Radykalne partie i ugrupowania polityczne  odpowiedziały się za ideologią leninizmu jako rewolucyjną wersją marksizmu i przyjęły  nazwę komunistycznych. Socjalizm umiarkowany w opozycji do leninizmu odrzucił przemoc  rewolucyjną jako metodę zdobycia , władzy i wcielenia w życie programu  socjaldemokratycznego , by się opowiedzieć za koncepcją legalnej oraz stopniowej  transformacji kapitalizmu w socjalizm. Działacze tego nurtu reaktywowali swą dawniejszą  reprezentację i nazwali ją Socjalistyczną Międzynarodówką Robotniczą (1923). 62.Ewolucja historyczna nacjonalizmu Korzenie nacjonalizmu sięgają przełomu XV i XVI wieku, kiedy wraz z reformacją doszło nie  tylko do podziału Europy na wiele wrogich sobie obozów, ale przede wszystkim do oparcia się  poszczególnych monarchów na "rodzimych" elitach politycznych, podkreślających odrębność  tradycji. Do najważniejszych czynników kształtujących nacjonalizm możemy zaliczyć:  - reformacje religijną oraz przemiany polityczno- ekonomiczne z nią związane; luteranizm i  kalwinizm odegrały decydującą rolę w ukształtowaniu się w wiekach późniejszych dwóch  modeli nacjonalizmu obiektywno-politycznego i subiektywno-politycznego.

(…)

… również piętno
ruchów, które doprowadziły do powstania państwa w skrajnie narodowej-socjalistycznej
postaci. Wyraźny wpływ na ukształtowanie się nacjonalizmu przełomu XIX i XX wieku miały
idee określane mianem darwinizmu społecznego obecne m.in. w pismach angielskiego
ekonomisty Malthusa. Uczony uważał, że, przyrost ludności doprowadzi do przeludnienia a co
za tym idzie do głodu, epidemii i wojen, by, więc przetrwać w warunkach niedoboru dóbr
należało o nie walczyć. Teoria ta inspirowała dzieło angielskiego przyrodnika Karola Darwina
twórcy teorii ewolucji, która była bardzo istotna gdyż przyczyniła się do powrotu idei walki o
byt. Darwinizm społeczny stał się doktryną wyznaczającą teoretyczne podstawy do
odrzucenia zasady solidaryzmu społecznego i zastąpienia jej zasadą solidaryzmu narodowego…
… w ukształtowaniu się w wiekach późniejszych dwóch
modeli nacjonalizmu obiektywno-politycznego i subiektywno-politycznego.
-procesy identyfikacji narodowej zostały pogłębione dzięki przetłumaczeniu Pisma Świętego
na języki europejskie; sfera "sacrum" opisywana dotąd językiem wspólnym jedynie
wykształconym chrześcijanom była dostępna dla wszystkich, co doprowadziło do przełamania
się bariery kulturowej.
-wojny
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz