Faszyzm a autorytaryzm - porównanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2128
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Faszyzm a autorytaryzm - porównanie  - strona 1 Faszyzm a autorytaryzm - porównanie  - strona 2 Faszyzm a autorytaryzm - porównanie  - strona 3

Fragment notatki:


 48.    Faszyzm a autorytaryzm: pokrewne czy przeciwstawne? Faszyzm = (wł.  fascismo  – od  fascio  – związek, z łac.  fasces  – wiązki rózg  z wyrastającym z nich toporem, będące oznaką władzy noszoną w starożytnym Rzymie przed  konsulami lub dyktatorem),  ruch polityczny, doktryna oraz system ustrojowy panujący  w całych Włoszech 1922-43 oraz ruchy polityczne, doktryny i systemy w innych krajach, wzorujące  się, nawiązujące, lub w różnym stopniu zbliżone do f. włoskiego. Faszyzm czyli każdy pogląd i każde  działanie sprzeczne z ideologią i systemem komunistycznym, albo  z ideologią i systemem demoliberalnym. Pierwotną i wzorcową postacią faszyzmu jest ruch polityczny, którego twórcą był rewolucyjny  dysydent Włoskiej Parti  Socjalistycznej – dziennikarz Benito Mussolini  (1883-1945);  specyfiką ruchu był jego paramilitarny charakter  w połączeniu z inspiracją  awangardowego kierunku w sztuce i literaturze, zwanego futuryzmem oraz ideologią rewolucyjnego  syndykalizmu; oficjalną datą narodzin f. jest 23 III 1919, kiedy w Mediolanie utworzone zostały  Związki Bojowe . Ich program był skrajnie lewicowy, demokratyczny, republikański, laicki i radykalny  społecznie (opowiadał się m.in. za zniesieniem Senatu  i tytułów szlacheckich, parcelacją wielkiej własności ziemskiej, zwiększeniem opodatkowania  własności prywatnej, bezpośrednim udziałem robotników w dochodach przedsiębiorstwa).  Mussolini uznał ustrój monarchistyczny .  Faszyzm jest antykapitalistyczny i antyplutokratyczny, ale  nie neguje własności prywatnej, poszukuje gospodarczej „trzeciej drogi”; Sytuuje się w centrum, i  tam odnajdujące swoją podstawową bazę społeczną w klasach średnich; rozpoznawalne w  szczególności po wyrazistej symbolice, rytuałach, umundurowaniu, oraz posiadaniu i kulcie  charyzmatycznego wodza;  w większości swoich wcieleń wrogie religii chrześcijańskiej.  Sam  Mussolini wypowiadał się na temat faszyzmu następująco „…faszyzm jest formą działania  i jest ideą, jest czynem zawierającym doktrynę, i doktryną, która powstała z danego układu sił  historycznych, która tkwi w nich nadal i działa od wewnątrz.”  Głównym założeniem faszyzmu było  stworzenie absolutnego Państwa,  w którym nasza wola objawia się nam  z żelazną koniecznością, jako współzawodnicząca z naszą wolnością; stosunek wzajemny tych dwóch  realności można także wyrazić w postaci stwierdzenia, iż państwo i jednostka  są jednym i tym samym, czyli pojęciami koniecznej syntezy.  Główną tezą faszyzmu jest : „Wszystko  w państwie, nic przeciw państwu, nic poza państwem”, które musi kontrolować „wszystkie siły 

(…)

… nacjonalistów, może być
tylko władza od „woli ludu” niezależna oraz zdolna do rozpoznania prawdziwego dobra
zbiorowości. Tą władzą suwerenną w doktrynie nacjonalizmu jest albo monarchia tradycyjna,
dziedziczna, zdecentralizowana i antyparlamentarna.
Poczucie zagrożenia komunizmem, a jednocześnie wielki kryzys gospodarczy, pociągający za
sobą powszechne przeświadczenie o upadku kapitalizmu, sprawiły…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz