Nazizm a faszyzm

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nazizm a faszyzm - strona 1 Nazizm a faszyzm - strona 2

Fragment notatki:


Nazizm a faszyzm:  a/ „kwintesencja” faszyzmu?  Faszyzm był tak złożonym zjawiskiem historycznym, że  wyróżnienie jego istotnych zasad czy też „faszystowskiego minimum”, postrzeganego  niekiedy, jako kwintesencja faszyzmu, nastręcza nielada trudności.      Ideologie, do jakich sięgano:   Strukturalny rdzeń faszyzmu tworzą: -antyracjonalizm -walka -przywództwo i elitaryzm -socjalizm -ultranacjonalizm  b/ „przypadek graniczny”        Faszyzm - ruch polityczny, doktryna oraz system ustrojowy panujący w całych Włoszech  1922-1943, a na obszarze formalnej jurysdykcji Włoskiej Republiki Społecznej 1943-45; 2o  sensu largo : ruchy polityczne, doktryny i systemy w innych krajach, wzorujące się,  nawiązujące, lub w różnym stopniu zbliżone do f. włoskiego, będące, podobnie jak on,  połączeniem pierwiastków syndykalizmu, socjalizmu i nacjonalizmu, niejednokrotnie jednak  różniące się pod wieloma względami, i od niego, i pomiędzy sobą, a w zależności od tych  różnic zbliżające się już to do prawicowego autorytaryzmu, już to do lewicowego populizmu,  nadto zarazem antyliberalne i antykomunistyczne; przypadkiem granicznym, lub - w innych  interpretacjach - szczytową i skondensowaną we właściwych f. znamionach, albo skrajną i  zwyrodniałą jego postacią był niemiecki narodowy socjalizm (nazizm) oraz oparty na jego  ideologii system państwowy hitlerowskiej III Rzeszy 1933-1945; 3o w niektórych ujęciach -  jedna z odmian (obok bolszewickiego komunizmu i narodowego socjalizmu) nowoczesnych  ideologii i systemów totalitarnych (totalitaryzmu, względnie "demokracji totalitarnej"),  będących wytworem społeczeństwa masowego, a zarazem symptomem nowożytnego kryzysu  kultury i rozkładu demokracji liberalnej; 4o w zastosowaniach propagandowych - skrajnie  pejoratywny i nasycony negatywnymi emocjami, pochodnymi od zabiegu utożsamienia sensu  i zakresu pojęcia "f." z rasistowską ideologią i ze zbrodniczymi praktykami hitleryzmu, epitet  służący reprezentantom tzw. antyfaszyzmu do desygnowania "wroga publicznego", a w  konsekwencji jego moralnego poniżenia i kryminalizacji; w tym kontekście "faszyzmem"  może być - w zależności od interesów ideologicznych i politycznych danego "antyfaszyzmu"  - każdy pogląd i każde działanie sprzeczne z ideologią i systemem komunistycznym, albo z  ideologią i systemem demoliberalnym. c/ zjawisko pokrewne, lecz odrębne /specyficznie niemieckie/ Nazizm był zjawiskiem specyficznie niemieckim - jego elementy w ustrojach państw  zależnych od III Rzeszy były zapożyczeniami rozwiązań niemieckich lub wręcz efektem  presji niemieckich protektorów. Katastrofa wojenna nazistowskich Niemiec, będąca też ich  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz