Sens ideowy pojęcia faszyzm

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sens ideowy pojęcia faszyzm - strona 1 Sens ideowy pojęcia faszyzm - strona 2 Sens ideowy pojęcia faszyzm - strona 3

Fragment notatki:


Sens ideowy pojęcia faszyzm  (wł.  il fascismo  — od  fascio  — związek, z łac.  fasces  — wiązki rózg z wyrastającym z nich  toporem, będące oznaką władzy noszoną przez rzymskich liktorów, czyli woźnych, przed  konsulami lub dyktatorem, a także symbolem karzącej mocy prawa)  - w sensie ścisłym: ruch polityczny, doktryna oraz system ustrojowy panujący w całych  Włoszech 1922-1943, a na obszarze formalnej jurysdykcji Włoskiej Republiki Społecznej  (potocznie:  Repubblica di Salo ) 1943-45;  -  sensu largo : ruchy polityczne, doktryny i systemy w innych krajach, wzorujące się,  nawiązujące, lub w różnym stopniu zbliżone do f. włoskiego, będące, podobnie jak on,  połączeniem pierwiastków syndykalizmu, socjalizmu i nacjonalizmu, niejednokrotnie jednak  różniące się pod wieloma względami, i od niego, i pomiędzy sobą - w niektórych ujęciach — jedna z odmian (obok bolszewickiego komunizmu i narodowego  socjalizmu) nowoczesnych ideologi  i systemów totalitarnych (totalitaryzmu, względnie  „demokracji totalitarnej”), będących wytworem społeczeństwa masowego, a zarazem  symptomem nowożytnego kryzysu kultury i rozkładu demokracji liberalnej;  - w zastosowaniach propagandowych — skrajnie pejoratywny i nasycony negatywnymi  emocjami, pochodnymi od zabiegu utożsamienia sensu i zakresu pojęcia „faszyzmu.” z  rasistowską ideologią i ze zbrodniczymi praktykami hitleryzmu, epitet służący  reprezentantom tzw. antyfaszyzmu do desygnowania „wroga publicznego”, a w  konsekwencji jego moralnego poniżenia i kryminalizacji; (  w tym kontekście „faszyzmem”  może być — w zależności od interesów ideologicznych i politycznych danego „antyfaszyzmu”  — każdy pogląd i każde działanie sprzeczne z ideologią i systemem komunistycznym, albo z  ideologią i systemem demoliberalnym. ) Wprawdzie faszyści głosili, że od objęcia przez nich władzy zaczyna się nowy etap w  dziejach,   era   faszystowska,   wprowadzana   jednak   przez   nich   doktryna   była   zjawiskiem  wtórnym i wynikała w większym stopniu z praktyki politycznej niż z założeń teoretycznych.  Najpierw   faszyzm   stawiał   na   pierwszym   planie   „działanie”.   „Wierz,   słuchaj   i   walcz”   –  nakazywał czwarty artykuł faszystowskiego statutu, przy czym chodziło o wiarę w wodza, a  nie w doktrynę parti . Wódz stawał się uosobieniem narodu i państwa. Znajdowało to wyraz  w takich hasłach jak:   jeden naród, jedno państwo, jeden wódz czy Duce ma zawsze rację .  Charyzmatyczny   typ   legitymacji   władzy   wodzów   faszystowskich   był  istotnym   elementem 

(…)

… oraz w szacunku dla działania. Przykładowo do
ulubionych haseł Mussoliniego należały stwierdzenia: „działanie nie gadanie” oraz
„bezczynność to śmierć”. Życiem intelektualnym gardzono, uznając że jest ono bez wartościzimne, martwe. Mussolini był propagandzistą zarówno jak Adolf Hitler i ich idee i teorie
interesowały w dużej mierze dlatego, że miały moc wywoływania emocjonalnych reakcji i
pobudzania mas…
… nacjonalizmu jaka
rozwinęła się przed I wojną światową. Nacjonalizm faszystowski nie nauczał szacunku dla
odmiennych kultur lecz zapewniał o wyższości jednego narodu nad wszystkimi innymi
Faszyzm stara się propagować znacznie więcej niż patriotyzm, zamierza ustanowić głębokie
poczucie tożsamości narodowej-którą Charles Maurras nazwał „integralnym
nacjonalizmem”. Faszyzm zawiera w sobie poczucie mesjańskiej…
… wypracowana
idea „nadczłowieka” -niezwykle utalentowanej jednostki, która żyje własną wolą i
pragnieniami. Jednakże faszyści przekształcili ideał nadczłowieka w teorię najwyższego i
bezwzględnego przywództwa politycznego- Mussolini przyjął tytuł DUCE. Służyło to właśnie
temu aby wyzwolić się od jakichkolwiek konstytucyjnych definicji przywództwa. Tym
sposobem przywództwo stało się wyłącznie wyrazem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz